המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ה"אחר" בעיתונות הכתובה: השתקפות החרדים וערביי ישראל בקריקטורה העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
לימור אלקלעי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה
מחקר הבודק את השתקפותם של החרדים וערביי ישראל בקריקטורה הפוליטית, במקרה בוחן מוגדר של השתקפות ה'אחרים' בעיתונות העברית הכתובה. המסגרת התיאורטית: 'תיאורי הבניית המציאות' כפי שהיא מתבטאת בתקשורת. על פי גישה זו, אמצעי התקשורת מבנים מסגרות של פרשנות לאירועים והתרחשויות על יד התאמת המידע והכנסתו לתוך תבניות שהמדיה והצרכנים מכירים. מממצאי המחקר: גידול במעורבותם של החרדים וערביי ישראל בסדר היום הפוליטי,...

המשך קריאה >>

השתקפות תרבויות משנה בקריקטורה הפוליטית בעיתונות העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
לימור אלקלעי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה
המחקר בוחן את השתקפותן של תרבויות משנה מובחנות באמצעי התקשורת הישראלים, באמצעות מקרה הבוחן של חרדים, ערבים, מתנחלים, ציונות דתית, עולים חדשים ומזרחיים. הנחת היסוד היא שהקריקטורה הפוליטית משפיעה על דעת הקהל, גם אם לא ניתן למדוד את היקפה של השפעה זו. למרות השערות המחקר, הממצאים ביחס לחרדים הפתיעו גם את החוקרת: החרדים הם ה'אחר' האולטימטיבי המשמעותי ביותר בחברה היהודית. על רקע היותם תרבות נגד ועליית כ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע