המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הגורמים המשפיעים על ההחלטה להניק, ועל הצלחה וקשיים בהנקה בקרב אימהות חרדיות וחילוניות מניקות או שהניקו את ילדן הראשון

(מאגר ביבליוגרפי)
אורטל אשר-הררי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחקר מבקש לדעת מהם הגורמים המשפיעים על החלטת האם להניק את תינוקה, והגורמים המשפיעים על הצלחת ההנקה, כפי שהיא נתפסת בעיני האם המניקה. המחקר בוחן כיצד משפיעות סביבות חברתיות-תרבותיות השונות זו מזו – הסביבה החרדית מול הסביבה החילונית – על החלטת האם להניק, ועל הצלחת ההנקה או כשלונה. כמו כן בודק המחקר מהי 'הנקה מוצלחת' על פי הגדרות חרדיות וחילוניות. מממצאי המחקר: לדת ישנה השפעה רבה על הבחירה בהנקה, ול...

המשך קריאה >>

קשיים בפתיחת "חלונות": הקניית מקצוע לנשים מן המעמד הבינוני/נמוך

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
מאמר חלקי וראשוני מתוך מחקר אתנוגרפי רחב, העוסק בתיאור וניתוח תחנות ידע ושיח המוצעות לנשים מן המעמד הבינוני/נמוך, בשכונה במרכז הארץ. נבדק קורס מקצועי של 'מזכירות בכירות' שהועבר במתנ"ס השכונתי. משתתפות הקורס, חציין חרדיות, ורובן ממוצא מזרחי ספרדי, למדו פעמיים בשבוע לאורך שנת לימודים שלמה. המאמר פותח בדיון 'מה מותר לנשים חרדיות לדעת', ומתאר את הקשיים שהיו ללומדות עם נתח לימודי האנגלית, ואת הקלות היח...

המשך קריאה >>

ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות - מסמך מידע ל'אשלים'

(מאגר ביבליוגרפי)
הסתר פאס ורונלי רותם , מסמך מידע , מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
המסמך דן בתחומי הרווחה והבריאות, תוך התמקדות בצרכים הנובעים מהמאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. נסקרים סוגיות מרכזיות במערכת השירותים לילדים ולמשפחותיהם, מענים מיוחדים שפותחו בשנים האחרונות בעבור אוכלוסייה זו, ומגמות השינוי הצפויות להמשיך ולהשפיע על דפוסי פיתוח השירותים וצריכתם. החלק האחרון במסמך עוסק באתגר שבפיתוח ובהפעלת תכניות מותאמות בעבור הקהילה החרדית. המידע הנכלל במסמך מתבסס על עבודות שנכ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע