המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רצח רבין בעיניים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
חגית מס-צפתי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
מאמר סקירה וניתוח תגובותיה של העיתונות החרדית לרצח רבין, והמשמעויות השונות שניתנו לרצח, לדמותו של רבין ולדמותו של הרוצח. החרדים כקהילה מובחנת, נבדלים מן החברה הישראלית בפרשנות שהם מציעים למציאות הפרטית והקולקטיבית, בהתבססם על מקורות סמכות שונים, ובעיקר בכך שאינם שותפים לשיח החילוני-ישראלי-ציוני. במאמר נסקרים ידיעות וטורי דעה מ'המודיע', 'יתד נאמן' ו'יום ליום'. לדגש מיוחד זוכה 'ערעור המיתוס' של רבין...

המשך קריאה >>

התסיסה החרדית בקרב היהודים המזרחים: תמונות אתנוגרפיות מאשנב בית הכנסת העדתי

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק מבקש לדון בביטויים התרבותיים-דתיים של ש"ס, כמשפיעה על התרבות הדתית של היהודים יוצאי ארצות האיסלאם. הזירה בה מתמקד המחקר היא מוסד בית הכנסת העדתי, כאשנב לתהליכי שינוי דתי, וכאתר של קונפליקט. מסקנות המאמר מציינות קווים למסורת הדתית-חרדית החדשה של יוצאי ארצות האסלאם אשר מחפשים ביטוי ייחודי לדתיותם המקומית. מיזוג מעין זה נוצר לרוב על ידי מוקדי כריזמה של רבנים מקומיים הצומחים 'מלמטה'. הכותב מסכם כ...

המשך קריאה >>

ש"ס: העומק ההיסטורי

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
מחקר על שורשי התמורה הדתית-תרבותית שחוללה ש"ס, בדגש ה'עוגן הליטאי' שלה. המאמר טוען ששורשיו נעוצים בתהליכים שהתרחשו בקרב יהודי מרוקו בתחילת המאה העשרים, תוך כדי התוודעות למודרניזציה ולתרבות המערבית, ובתהליכים שהואצו בקהילה זו לאחר השואה. אף שהשואה התרחשה באירופה, השפעתה על עיצוב 'עולם התורה' הספרדי המזרחי שהתגבש במרוקו הייתה מכרעת. השורשים העמוקים של המעורבות הליטאית מצויים בפעולותיו של הרב ז' הלפר...

המשך קריאה >>

היחס למדינת ישראל ולאזרחיה בכתבי הרב עובדיה יוסף

(מאגר ביבליוגרפי)
בני לאו , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק מבקש להתמודד עם עמדותיו של הרב עובדיה יוסף ביחס לציונות, למדינת ישראל כ'אתחלתא דגאולה', לשירות צה"ל, לחילונים על מאפייניהם השונים, ולמדינה ומוסדותיה (מערכת החוק, מערכת המיסוי והרשויות) כפי שעולה מדרשותיו ומתשובותיו. עמדותיו כלפי יום העצמאות ואמירת 'הלל' נובעות מנימוקים הלכתיים טהורים, ללא כל ממד רעיוני הגותי, ועל כן הוא קובע שמותר לומר פרקי תהילים של הלל בלא ברכה. הכותב מצביע על שניות 'חרדית'...

המשך קריאה >>

ש"ס: פריפריה בלב המרכז

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
פרק בהיבט פוליטי מדיני, המבקש לפתח את חידת מהותה של ש"ס והצלחתה. דתיות, מזרחיות, לצד ריבוד מעמדי. המאמר מבקש להציע שילוב של ההסברים העיקריים שניתנו לצמיחת המפלגה, לאופן תפקודה, להצלחותיה ולתגובות שהיא מעוררת כלפיה. את כל אלה הוא מאגד תחת קורת גג מושגית תאורטית בשם 'מפלגת פריפריה' –מושג הנשען על הדגם התאורטי הכללי מרכז-פריפריה, שזכה למגוון רחב של יישומים. המתח בתוך המפלגה מתקיים בשני מישורים: במישו...

המשך קריאה >>

שלושה טיפוסים אידיאליים

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי זוהר , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק טוען כי מחקר ש"ס זקוק להסתייע בכלים של מקס וובר בדבר 'דגם טהור', של תופעה או של גישה. בהתאם לכך, מציג הכותב שני טיפוסים אידאליים שקדמו לש"ס: 'דגם טהור' של גישת המסורת התורנית החרדית במדינת ישראל בהווה, והאחר הוא 'דגם טהור' של גישת המסורת התורנית הספרדית המזרחית בעת החדשה. השוואת הדגם השלישי, זה של המגזר התורני בש"ס, מסייעת להבנת הדיון על מקומה של ש"ס בין חרדיות למזרחיות. המאמר עוסק בכל הטיפוס...

המשך קריאה >>

טיפול אינטגרטיבי אסטרטגי רגיש-תרבות באוכלוסיות דתיות וחרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר ויצטום , פרק , רמות
הפרק המתאר את עבודתו של המטפל עם האוכלוסייה החרדית, במרכז הקהילתי לבריאות הנפש 'עזרת נשים' הממוקם בצפון ירושלים בתוך השכונות החרדיות. הניסיון בעבודה עם מטופלים מאוכלוסייה מיוחדת זו, שהתגבש על בסיס ניסוי וטעייה יותר מאשר בעזרת רציונל מוגדר מראש, הניב פיתוח של מודל אסטרטגי אינטגרטיבי רגיש-תרבות. המאמר מתאר תחילה את החברה החרדית ומאפייניה, את דו-ערכיותה כלפי רופאי נפש, את שפת הקודים שלה למחלות נפש, א...

המשך קריאה >>

ה"יוניות" של ש"ס – דימוי ומציאות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר הרמן ואפרים יער , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הכותבים מנסים לחלוק על הדעה כי ש"ס היא מפלגה חרדית-יונית. המיתוס מתבסס כמעט לחלוטין על פסיקתו של הרב עובדיה יוסף משנת 1979 כי בתנאים מסוימים מותר להחזיר שטחים. הפסיקה הזו התייחסה לחצי האי סיני בלבד, והרב סירב לשוב ולהחיל אותה על הגדה המערבית. יתר על כן, הפסיקה נבעה מתפיסה מסורתית יהודית שאין להתגרות בגויים, ולא משיקולים מוסריים בעלי אופי אוניברסלי. בכנסת תמכה ש"ס במהלכי שלום רק כאשר אלה היו ביוזמת...

המשך קריאה >>

הרב עובדיה יוסף - השנים המעצבות

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורביץ , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
נקודת המוצא של הפרק היא כי הגורם המקנה לתופעת ש"ס עומק תאולוגי, מעוגן בהגותו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף. ניתוח הסביבה בה גדל ופעל בצעירותו עשוי להאיר חלק ממקורותיה של תופעת ש"ס. סקירת כל תחנות חייו המוקדמות של הרב, מעלה את התזה כי שאיפתו היתה להוליך שני מפעלים משולבים: הראשון מפעל 'הלכתי', מכוון ליצירת 'מסורת תורנית ספרדית אחידה', והשני - מפעל חברתי, הנשען על הנחות היסוד של החברה היהודית הספרדית ב...

המשך קריאה >>

שורשים היסטוריים והווה ישראלי בדתיות של יהודי המזרח

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
האם תופעת ש"ס היא בעיקרה דתית, או פוליטית? אף שהמרכיב הפוליטי חשוב, אין אפשרות להתעלם מן המרכיב הדתי בתור חלק מן התופעה. המאמר מנסה לשלב את גורם השורשים ההסטוריים של יהודי המזרח, בתוך המכלול הדתי-פוליטי שבו מקובל להסביר את תופעת ש"ס. חלק א' של המאמר מציג את הייחוד החברתי תרבותי של הדתיות היהודית מזרחית, וחלק ב' מתאר את השתנות הדתיות הזו בכיוונים חדשים בתקופה שקדמה להופעת ש"ס. לבסוף מציג הכותב את ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע