המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ליברליזם והזכות לתרבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי מרגלית ומשה הלברטל , פרק , אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות
פרק הבא להציב את חובותיה של החברה הליברלית כלפי מיעוטים שאינם ליברלים, ולסייע לתרבויות-מיעוט בזכויות מיוחדות. ליצורי אנוש יש זכות לתרבות – לא לתרבות כלשהי, אלא לתרבותם הם. הזכות לתרבות עשויה לחול גם על קבוצה שהנורמות שלה אינן מתיישבות עם תפיסת הפרט בחברה ליברלית. החברות הנידונות במאמר הן החברה הערבית והחברה החרדית. ביחס לחברה החרדית, טוענים הכותבים כי הדרישה להתלבש בצניעות ברחובותיהם עולה בקנה אחד...

המשך קריאה >>

הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סוזן מולר-אוקין , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר דן בקונפליקט הקיים בין מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי לבין מימוש הזכויות הפמיניסטיות, כקונפליקט שממעטים לעסוק בו (בשנת 1998). טענת הכותבת היא כי אם קיימים קונפליקטים בין תביעות פמיניסטיות לבין תביעות למתן זכויות לקבוצה מסוימת, קיימת סבירות גבוהה שתביעות קהילתיות לזכויות הקבוצה יתנגשו ביעדי הפמיניזם, וממילא בערכי הליברליזם. אחת הדוגמאות לכך היא טיעונים ליברליים של רב-תרבותיות הנוגעים לחברה ה...

המשך קריאה >>

אחרים בתוכנו : משפט וגבולות פוליטיים לקהילה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
גד ברזילי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים
מאמר המתמקד בחולשותיה של רב- תרבותיות ליברלית, כתיאוריה של זכויות אדם וכמסורת פוליטית, ומנתח את אי-יכולתה להכיל בתוכה פונדמנטליזם דתי. אירוע המחקר המרכזי - פרשת בקבוקוני השמן של ש"ס משנת 1998 בעת הבחירות לרשויות המקומיות. ראשית, מתמקד המאמר בהתנגשויות בין משפט המדינה, על מרכיביו השונים, לבין קהילת המיעוט של חרדים- מזרחיים בישראל, תוך הבהרת תרבותה המשפטית של קהילה זו. שנית, המאמר מבהיר כיצד פרשת בק...

המשך קריאה >>

ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
המאמר דן בתהליכים חברתיים ופוליטיים במדינת ישראל, כחברת מהגרים המכילה בתוכה קבוצות שונות ונבדלות. במוקד המאמר: המעבר מפלורליזם לרב-תרבותיות, קרי ממדיניות חברתית שבעבר הטיפה להאחדה תרבותית של הקבוצות השונות, ועד להיותה חברה רב-תרבותית בה כל סקטור מבקש לו ביטוי אישי בתוך הפסיפס החברתי. המחבר מציג דוגמאות ממגזרים שונים: החרדי, הערבי, המזרחי, העולים דוברי הרוסית ואוכלוסיית מתנחלי יהודה ושומרון. לדבריו...

המשך קריאה >>

רב מודרניות בישראל : נשים חרדיות, דתיות לאומיות וחילוניות בהשכלה הגבוהה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאור בן-חיים , עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל-אביב
עבודה החוקרת את המשמעויות של התפשטות ההשכלה הגבוהה בקרב נשות המגזר החרדי בישראל, ביחס לעולם הערכים ולדימויים העצמי של נשים אלה מפרספקטיבה השוואתית. סטודנטיות בנות המגזרים: החילוני, הדתי והחרדי, מושוות זו לזו, במטרה לעמוד על המובחנות והדמיון בין נשים המתנסות בהשכלה הגבוהה, החילונית במהותה, עם אתגרי הדת והמסורת. המחקר מנסה להעריך האם תהליך ההשכלה בקרב הנשים החרדיות מלווה בשינויים ערכיים משמעותיים בי...

המשך קריאה >>

הבחירה בש"ס - התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי פיקאר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר עוסק במניעים של ציבור לא חרדי גדול להצביע בעד תנועת ש"ס בארבע מערכות בחירות שנערכו בשנים 1996-2006 אין בו התייחסות לשכבה החרדית הכוללת את מייסדי ש"ס, את נבחריה וחלק מבוחריה. גם ההגות המניעה את ראשי התנועה אינה נכללת בדיון, כי אם רק המנגנון המתווך שהניע אלפי ישראלים המתפרנסים מעבודתם והמשרתים בצה"ל, להצביע בעד מפלגה הנתפסת למראית עין כמפלגה חרדית. המאמר טוען שש"ס לא סיפקה משאב חומרי, שכן המצו...

המשך קריאה >>

רב תרבותיות, לאומיות והפוליטיקה של העיר: המקרה של אשדוד

(מאגר ביבליוגרפי)
ארז צפדיה וחיים יעקובי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בשנים האחרונות משמשת האופציה הרב–תרבותית כמודל נורמטיבי בקרב פרנסי העיר אשדוד. המבנה הפיזי של העיר, תוצר תכנונה המודרניסטי, והרכבה הדמוגרפי מהווים לכאורה את התשתית לכינונה של אופציה רב–תרבותית זו. המאמר בוחן באופן ביקורתי את שאלת היותה של אשדוד עיר רב–תרבותית. בעזרת גיוס וחיבור בין תובנות תיאורטיות מגוף הידע על הסדרים רב–תרבותיים ומגוף הידע על פוליטיקה ותכנון עירוני המאמר מתחקה אחר תכנונה של העיר...

המשך קריאה >>

על המתחים בין דתיים לחילוניים – בין שיח זכויות לשיח זהות

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי שגיא , מאמר , הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה
ניתוח מחודש של המתח בין דתיים לחילוניים בישראל של סוף שנות התשעים, לאור שלוש מערכות מושגיות עיקריות: סובלנות, פלורליזם ורב-תרבותיות. 'שיח הזכויות' הוא אמנם שיח, אך אינו דיאלוג, והוא אבן בוחן לשיח הפנים תרבותי, ליחס שבין האני לבין האחר. ככל שהשיח הפנים חברתי נעשה באמצעות שיח הזכויות, הדיאלוג התרבותי מאבד מחיוניותו. בנוגע ל'יחס לאחר' קיים הבדל בין המבט הדתי לבין החרדי: אצל הדתי, גם אם החילוני אינו '...

המשך קריאה >>

Haredi/Chabad Women’s Acculturation Experience in a non-Haredi Institute of Higher Education in Northern Galilee

(מאגר ביבליוגרפי)
Brenda Geiger וDorit Alt , מאמר , Women in Judaism, Inc.
המאמר בוחן את הדינמיקה המלווה את השתתפותן של נשים חרדיות מקרב חסידות חב"ד במסגרות אקדמיות חילוניות בישראל. יחס הנשים הנבחנות כלפי צביונן החילוני של מסגרות אלו מתממש במישור כפול: ברמה המבנית הן מגלות נכונות ליטול חלק בפעילויות האקדמיות השונות, בעוד שברמה התרבותית-חברתית מקפידות הן להבחין עצמן מקבוצות אתניות ודתיות שונות. בעקבות ראיונות שנוהלו עם מספר נשים חרדיות מצביע המאמר על ההתנגשות בין מגמת התב...

המשך קריאה >>

The Faces of Religiosity in Israel: Cleavages or Continuum?

(מאגר ביבליוגרפי)
Eliezer Ben-Rafael , מאמר
מאמר זה בוחן את היחסים הדינמיים בין קטגרויות דתיות שונות ויישומן במסגרת החברה הישראלית, בחינה המתבצעת בשני רבדים מקבילים. הרובד הראשון מוקדש לבחינה ברמת המאקרו של התרבות החברתית על היבטיה הפוליטיים (macro sociocultural) וזיקתה לבעיות סיסטמתיות (probl?matiques) המזוהות עם היחסים שבין המעגלים החרדים והדתיים ובין המעגל החילוני המייצג את התרבות הדומיננטית בישראל. הרובד השני, לעומת זאת, מוקדש לבחינת בע...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע