המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רגישות תרבותית - המפתח לשילוב חרדים באקדמיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
מחקרים מצאו שהמשכורות של חרדים בוגרי מכללות הנן 60% בלבד מהמשכורות של עמיתיהם זאת, אף כי מחקרים הראו שמרבית הסטודנטים החרדים הם בעלי פוטנציאל לא מבוטל. יש להסביר את נהירתם של חרדים לשלוחות עצמאיות ולאוניברסיטה הפתוחה, למרות היתרונות הגדולים הנמצאים במוסדות האקדמיים הרגילים. ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בשורשי התרבות החרדית. לחרדים ריאקציה היסטורית כלפי האקדמיה, שהלכה והתעצמה במהלך השנים תוך התבססות על...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק ב'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
בעוד חלקו הראשון של המאמר עסק ברקע התיאורטי ובתיאור קווי ההנחיה הכלליים לעבודה עם מטופלים חרדיים, החלק השני מתמקד בתיאור מקרים של התערבויות טיפוליות. מתוארים שלושה סוגים של התערבויות בעלות תכנים דתיים, שבהן השתמשו הכותבים בעבודה עם מטופלים חרדים, בעיקר צעירים חוזרים בתשובה מרקע מזרחי: טקסי ריפוי, שימוש בחלומות, ושימוש במטאפורות וסמלים מעולמו של המטופל כאמצעי טיפולי. המאמר מציג דוגמאות קליניות לכל...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק א'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
הפער האפיסטמולוגי העמוק, שבין תפישת המציאות הרפואית של אנשי בריאות הנפש לבין תפישת המציאות הדתית של המטופלים החרדים, מציג אתגר קשה לטיפול. המחברים מציעים שורה של קווי הנחיה כדי להתמודד עם אתגר זה, בהתבסס על עבודתם עם מטופלים מהקהילה החרדית של צפון ירושלים. חלק א' של המאמר – כול את הצד התיאורטי, ואת קווי ההנחיה הכלליים לטיפול, הכוללים שלושה מערכי גורמים חיוניים לעבודה עם מטופלים חרדיים: מערך ההקשר,...

המשך קריאה >>

התערבות פסיכולוגית בין תרבותית: היבטים רגשיים של מערכת היחסים בין הפסיכולוג החילוני/דתי והמטופל החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר נוסבאום , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך
מחקר איכותני העוסק בתחום הטיפול הבין תרבותי, ובאופן ספציפי – טיפול פסיכולוגי במטופלים חרדים על ידי לא חרדים, כפי שהוא משתקף בהתרשמויותיהן של נשים חרדיות שטופלו על יד פסיכולוג/ית חילוני/ת או דתי/ת, ובהתרשמויותיהם של פסיכולוגים ופסיכולוגיות חילוניים ודתיים אשר עובדים עם מטופלים חרדים. מטרת המחקר היא השגת הבנה מעמיקה של היבטים הנוגעים לחוויותיהם של מטופלים חרדים ושל מטפלים חילוניים/דתיים, ולמערכת היח...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית של מטפלים שאינם דתיים בעבודה עם ילדים והורים חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר נוסבאום ורבקה שפיגלמן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
מחקר שנערך בתחנת השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) המטפלת באוכלוסייה החרדית בירושלים. המפגש בין הפסיכולוגיה, על מגוון ההתערבויות שהיא מציעה, ובכללן פסיכותרפיה, לבין תפיסות עולם חרדיות הוא ייחודי. המאמר עוסק במפגש שבין המטופלים החרדים למטפלים שאינם דתיים, מנקודת המבט של המטפלים, כמפגש בין רבותי, וכשיח בתוך החברה החרדית ובמקביל בקהילה הטיפולית, על הדרך שבה ניתן להתאים את הפרקטיקה הטיפולית למגזר החרדי....

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע