המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הלימת אדם-תרבות ורווחה סובייקטיבית בקרב יהודים חרדים וחילוניים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
טלי זילברפלד , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית, החוג לפסיכולוגיה
המחקר בדק את הקשרים שבין ההלימה ה'אובייקטיבית' לבין זו הסובייקטיבית בתחום הרווחה האישית וההלימה שבין האדם לתרבותו. נבדקו 397 סטודנטיות, מתוכן 191 חרדיות ו-196 חילוניות, באמצעות שאלון בחינת הלימת אדם-תרבות נתפסת שהורכב לצורך המחקר. השאלון כלל בין השאר: סולם שביעות-רצון מהחיים, שאלון רגישות חיובית ושלילית ושאלון הזדהות. בין השאר נמצא כי התרבות החרדית מאופיינת בדגש על הממד התרבותי של היטמעות, קרי מתן...

המשך קריאה >>

מעמדם של ערכים דתיים בקביעת גבולותיו של ביטוי הפוגע ברגשות

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי נחושתן , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר משפטי-תיאורטי, שנועד לברר את המעמד של הדת ושל ערכים דתיים בקביעות הגבולות של ביטוי הפוגע ברגשות. הטענה העיקרית היא כי סובלנות אין משמעה סובלנות כלפי הלא סובלן. הדת וערכים דתיים, הם בדרך כלל לא סובלניים, אם כי בעוצמות שונות. ככאלה, הם ראויים להגנה פחותה במסגרת קביעת גבולותיו של חופש הביטוי, בין אם לענין הגנה פאסיבית (הגנה על רגשות דתיים) ובין אם לענין הגנה אקטיבית (הגנה על הביטוי הדתי-פוגעני)....

המשך קריאה >>

מובחנות אישית וקבוצתית: יחסים ועמדות כלפי קבוצות אחרות בקרב דתיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאור קוצ'ינסקי , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה
מחקר העוסק ביחסים, עמדות ותפיסות סטריאוטיפיות המתקיימים בין קבוצות דתיות בישראל. מטרתו העיקרית: בדיקת תוקפה של תאוריית ה'מובחנות האישית' של ירימוביץ, לפיה עמדות כלפי הזולת קשורות במידה רבה למשתנה המובחנות האישית והקבוצתית של היחיד ו/או קבוצתו. אוכלוסיית המחקר: 140 בנים בגילאי 14-17, מחציתם בני ישיבה חרדית ומחציתם בני ישיבה תיכונית. השאלונים בדקו עמדות ותפיסות סטריאוטיפיות ברצף הדתי-אידיאולוגי בישר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע