המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

כיצד מחזירים בתשובה-אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק , מאמר , הוצאת צבעונים
המאמר מבקש להציג אחדות מן האסטרטגיות של השיח המיוחד שמטרתו להחזיר את ההמונים בתשובה, ומתרכז בדבריו של הרב אמנון יצחק הידוע. על רקע חקר הרטוריקה בעולם המערבי, מנסה המאמר לבדוק את דרכי השכנוע של המחזירים בתשובה, סוגי הטיעון, התמודדות עם תגובות, טכניקות של שידול, כגון מבנה 'הנחה-מסקנה', שימושים בציטטות, בסיפורים ובשאלות רטוריות. החוקרת מציינת כי הרב אמנון יצחק ממעט להשתמש בפסוקים מן המקורות, ומשערת כ...

המשך קריאה >>

רטוריקה של אמנות המופע בכנס החזרה בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי וסרצוג-רביד , מאמר , המסלול האקדמי המכללה למנהל, צ'ריקובר מוציאים לאור, גומא ספרי מדע ומחקר
המאמר עוסק בסוד כוחו של הרב אמנון יצחק, מגדולי המחזירים בתשובה הפועלים בשנים האחרונות בקו התפר שבין החברה החילונית לחברה החרדית. המאמר בודק את הכנסים של הרב יצחק כריטואל החוזר על עצמו, סוקר את דרכי ההפקה, השלבים השונים, שימושי השפה והרטוריקה, ומנתח את דרכי השכנוע של הרב באמצעות חקר אמנות המספר העממי וחקר הספרות והתיאטרון ותורת הנאום. כל אלה חוברים אל ה'טרנספורמציה של האני' באמצעות הטקס.

המשך קריאה >>

מדברים כהלכה: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי צרפתי , מאמר , האגודה הישראלית לתקשורת - הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
המאמר בוחן את הרטוריקה של הפרסומת המודפסת בעיתונות החרדית במשך עשור (2008-1998). אסטרטגיית הפנייה של הפרסומת בעיתונות החרדית מבטאת את המתח בין שתי מגמות מנוגדות בחברה החרדית: מחד גיסא עמדה מסורתית המחייבת שימור והסתגרות פנימה, ומאידך גיסא ביטוי נרחב למדי של פתיחות להשפעות החברה החילונית-מודרנית. הממצאים מלמדים כי לצד שימוש בתכנים ההולמים את אורח חייו וערכיו של הציבור החרדי, כגון סמלי דת, ציטוטים מ...

המשך קריאה >>

The Ambivalent Haredi Jew

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoel Finkelman , מאמר
מטרת המאמר לחשוף את הרבדים המורכבים המסתתרים תחת הרטוריקה החרדית. רטוריקה זו, המתיימרת לשקף אידאולוגיה נחרצת אודות נושאי חברה ומדינה, מסתירה למעשה מידה לא מבוטלת של אמביוולנטיות מצידם של חרדים רבים העולה הודות לשאלות קונקרטיות, דוגמת טיבה של הציונות, יתרונותיו של שוק העבודה, חסרונותיה של מגמת ההתבדלות המאפיינת את החברה החרדית ועוד. אמבווילנטיות זו, ההולכת ומחריפה בקרב חברי הקהילה החרדית, נובעת כתו...

המשך קריאה >>

The Forbidden Fork, the Cell Phone Holocaust, and Other Haredi Encounters with Technology

(מאגר ביבליוגרפי)
Nathaniel Deutsch , מאמר , Springer
המאמר מבקש לבחון את המתח המובנה בין עמדתה הפורמאלית של החברה החרדית אודות נושאים שונים ובין יישומה של עמדה זו במסגרת חייהם הפרטיים של חברי הקהילה. בחינה זו מתבצעת באמצעות בירור יחסה של ההנהגה החרדית להתפחויות הטכנולוגיות בעשורים האחרונים, לעומת היענותה של חברה זו לעמדה הפורמאלית המוצגת בפניהם. מתוך חרדה לשמירת צביונה החמור של הקהילה החרדית החרימו מנהיגי ורבני הקהילה את השימוש בחלק לא מבוטל של פיתו...

המשך קריאה >>

Peace Makers or Draft Dodgers:Haredi Resistance to Israeli Military Conscription

(מאגר ביבליוגרפי)
Jay M. Politzer , עבודת גמר , University of Denver
עבודת גמר המבקשת לנתח את יחסם של בחורי ישיבה חרדיים בישראל לשאלת גיוס לשירות צבאי. אגב בחינה של ההתפתחויות הפוליטיות והמשפטיות בנידון בעשורים האחרונים מציעה עבודה זו שלש השערות אפשריות לסיבת דחיית השירות הצבאי מצדם של תלמידי הישיבות החרדיות: 1) לאור הסתייגותה מכל זהות ציונית שהיא, פיתחה החברה החרדית יחס, תיאורטי ומעשי, המשתמט מחלק לא מבוטל של החובות האזרחיות המוטלות על התושב הישראלי הממוצע, בכללן...

המשך קריאה >>

Discursive Legitimation of a Controversial Technology: Ultra-Orthodox Jewish Women in Israel and the Internet

(מאגר ביבליוגרפי)
Oren Livio וKeren Tenenboim-Weinblatt , מאמר
המאמר בוחן את התמודדותן של נשים חרדיות עם המתח המובנה בין שימושן בשירותי האינטרנט, מכאן, ובין האידיאולוגיה החרדית הרואה בכלי זה מקור להשפעות שליליות על זהותו של האדם החרדי, מכאן. לטובת הבחינה המוצעת מתמקד המאמר ברטוריקה המאומצת על ידי הנשים המרואיינות במסגרת חשיפתן לאינטרנט, זאת בניגוד למחקרים אחרים המבכרים להעמיד במקומה את הרטוריקה הפורמאלית המזוהה בעיקר עם ההנהגה הקהילתית. הממצאים שעלו לאור בחינ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע