המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הדתיות של המזרחים: ציבור, רבנים ואמונה

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , מאמר , עם עובד
המאמר מבקש להתחקות אחר השינויים במגזר המכונה 'מסורתי', רובו מיוצאי עדות המזרח, אשר עברו תהליך 'התמערבות' רגוע בעת החדשה, בניגוד לקהילות אשכנז. הכותב מציע שורה של הבדלים היסטוריים בין הקהילות, בתוכן העובדה שרבני המזרח, באורח עקבי, לא צללו אל תוך ענייני ציבור ופוליטיקה. המאמר סוקר את הפעילות הדתית, מערך האמונות והריטואלים, המסורת שבעל פה, כמו גם את מאפייני העליה והקליטה של עדות המזרח במדינת ישראל. ב...

המשך קריאה >>

ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , מאמר , עם עובד
רוב הילדים בחברה החרדית בת זמננו נחשפים, עם הגיעם לגיל שלוש, למהלך טקסי כפול-פנים, שבו נוצר חיבור בין התספורת הראשונה ויצירת הפיאות לבין ראשית הלימוד בחדר. המאמר טוען כי זהו נדבך חשוב בהתפתחות הזהות הגברית החרדית, אשר החברה החרדית מבצעת באמצעותו את הצבת הילד במבצרים המוגנים של הלמדנות הדתית ומעניקה לו ערכי טוהרה וידע. בניגוד לברית המילה אשר אינה מייצרת חוויה מודעת הנותרת בזיכרון, טקס ה'חלאקה' נועד...

המשך קריאה >>

המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים בעלי זהויות דתיות שונות

(מאגר ביבליוגרפי)
אריה לזר ושלמה קרביץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המחקר מנסה לעמוד על התוכן והמבנה של המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים, באמצעות שילוב גישה פנומנולוגית-איכותנית עם גישה אמפירית-כמותית. תוכני מוטיבציה ראשוניים נאספו מתגובותיהם של 44 משתתפי מחקר לריאיון מובנה למחצה ולשאלון פתוח. מתוך תכנים אלו נבנה מאגר של 111 פריטי מוטיבציה ובוצע ניתוח גורמים על תגובותיהם של 325 משתתפי המחקר לשתי קבוצות של פריטים מקבילים. מבנה הגורמים של שתי קבוצות הפריטים היה ד...

המשך קריאה >>

To See the Invisible Messiah: Messianic Socialization in the Wake of a Failed Prophecy in Chabad

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Kravel-Tovi , מאמר
מטרת המאמר לבחון את התמודדותו של הזרם המשיחי בחב"ד (ה'משיחיסטי') עם הקרע שנוצר בעקבות מותו של מנהיגם, הרבי מליובאוויטש, אותו תפסו כמשיח. לאור עבודה אתנוגרפית אודות עלייתם לרגל של חברי הזרם המשיחי לחצר הרבי בניו יורק מבקש המאמר לאתגר את ההנחות המוטמעות בספרות העשירה אודות תנועות אסכטולוגיות (millenarian movements) שונות העומדות בזיקה ל'משיחיות שקר' כזו או אחרת, ספרות שהושפעה רבות מהמודל הקוגניטיבי-...

המשך קריאה >>

What Does the Soul Say?: Metaphysical Uses of Facilitated Communication in the Jewish Ultraorthodox Community

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoram Bilu וYehuda C. Goodman , מאמר
המאמר מנתח את התפתחותה ויישומה של טכניקה מדעית קלינית, המכונה 'תקשורת נתמכת' (facilitated communications - FC), בקרב החברה החרדית. טכניקה זו, שעוצבה על מנת לשפר את כישוריהם התקשורתיים של ילדים בעלי הפרעה התפתחותית נרחבת (PDD), הומרה בקהילה החרדית למעין מכשיר מיסטי באמצעותו חושפים ילדים אוטיסטים מסרים מעולמות חיצוניים. ניתוח השימוש המיסטי בטכניקת ה - FC מאפשר התחקות אחר ניצולן של סטיות התפתחותיות...

המשך קריאה >>

Chabad Lubavitch: The Centrality of the Rebbe in the Movement During His Lifetime and After His Death

(מאגר ביבליוגרפי)
Daphne Lazar , עבודת גמר , Concordia University
עבודת גמר המתחקה אחר התמורות שחלו בחסידות חב"ד עקב מותו של מנהיגם, הרבי, ב-1994. המשבר אותו חוו החסידים בעקבות מותו זוהה, בראש וראשונה, עם האתגרים שניצבו בפניהם לאור תפיסתם את הרבי כמשיחו האולטימטיבי של העם היהודי. תגובתם השנויה במחלוקת הובילה לפיצול במחנה החב"די, שעה שחלקם המשיכו להנכיח את משיחיותו של הרבי באמצעות ריטואלים ופרשנויות היסטוריות שונות, בעוד השאר ביכרו להימנע מלעסוק במישרין בהשלכת מו...

המשך קריאה >>

On Religiosity and Super-Religiosity (I): Measures of Radical Religion

(מאגר ביבליוגרפי)
Gideon Aran , מאמר
מאמר המבקש לבצע דקונסטרוקציה למושגי 'מסורת' ו'פונדמנטליזם' תוך הערכתם מחדש לאור התחקות אחר החברה החרדית כמקרה בוחן. במסגרת התחקות זו מציע המאמר את המונח 'דתיות מצוינת' ( super-religiosity) המציין את הקצנתה של היהדות החרדית שעה שזו האחרונה מבכרת לראות בדתיות תופעה 'כמותית' המאופיינת ברמת החמרתם ההלכתית של חברי הקהילה החרדית. הדתיות המתגבשת במסגרת תופעה זו מקבלת צביון תחרותי בין תתי-קבוצות שונות המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע