המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ייחודיות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק בילדים מן המגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יפית גלבוע ושרה רוזנבלום , מאמר , העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק
המאמר מבקש להציג את ייחודיות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק באוכלוסיה החרדית, תוך הבנה רחבה ככל האפשר של ההקשר התרבותי המיוחד המאפיין אוכלוסיה זו. המאמר פותח בהצגת מאפייני האוכלוסייה במגזר החרדי, תוך התייחסות למאפיינים דמוגרפיים, למערכות החינוך במגזר, ולדפוסי צריכת שירותי בריאות. הכותבות מדגישות את הקושי הקיים בחברה החרדית בכל הקשור לתהליך הטיפולי בריפוי בעיסוק, אשר בעקבותיו התפתחו בשנים האחרונות...

המשך קריאה >>

Affirmative Action in Israel: Access to Academia for the Ultra-(rthodox Community

(מאגר ביבליוגרפי)
Shelly Marcus וNaomi Josman , מאמר
המאמר, המציע מקרה בוחן לניסיון התאמת האקדמיה לחברה החרדית, מתחקה אחר הקמתה של תכנית אקדמית באוניברסיטת חיפה לטובת המיעוט החרדי בישראל במסגרתה רכשו משתתפי התכנית כלים מקצועיים הרלוונטיים לתחום הריפוי בעיסוק. התכנית, שהותאמה לרגישותו הערכית של מיעוט זה, ביקשה לספק מענה לאתגרים העולים מתוך הסביבה האקדמית בישראל המזוהים עם חוסר מודעותה לאורח חייה הייחודי של החברה החרדית ואשר בגינם נמנעה עד כה השתתפותם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע