המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דמוקרטיה מול דעת תורה

(מאגר ביבליוגרפי)
סטנלי מרון , מאמר , יד טבנקין ויד יערי
מאמר המבקש להשוות בין הטוטליטריות של חוגים חרדים ודתיים לאומיים, לפיה 'דעת תורה' היא שחייבת להכריע בכל תחומי החיים, לבין מעמד האייתאללות באיראן. המאמר סוקר את התפתחותה של תפיסת 'דעת תורה', מנתח את עמדתו השכלתנית של הרמב"ם מול עמדתו המיסטית של הרמב"ן, ומתפלמס עם הרבנים חיים דוד הלוי והרב שלמה שאנן המנסים לעגן הלכתית את סמכות 'דעת תורה'. הכותב רואה בגישות אלה 'איראניזציה', ומתריע על סכנתן לדמוקרטיה....

המשך קריאה >>

השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , נייר עמדה , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר חושף מדרג של משתנים התורמים לשסע הדתי-חילוני כפי שהוא מצטייר בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל. גורמי היסוד המגבירים את תחושת הניכור והניגוד שבין הציבור הדתי לזה החילוני הם פחד, אי-ביטחון גובר בתוך הקהילות, ירידה בתחושת השיתוף והתעצמות ההתבדלות של צבורים זה מזה. גורמים אלה אינם בולטים על פני השטח באינטראקציה השוטפת שבין דתיים לחילונים, אולם הם הבסיס לשסע. מקור החשש שונה בקהילות השונות: החר...

המשך קריאה >>

היבטים של המתח הדתי-חילוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר המשך לזה שהופיע בשנת 2002 במכון פלורסהיימר, תחת הכותרת "השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל". פרי מחקר מדעי וראיונות נוספים עם מנהיגים, בנסיון להעמיק את ההבנה של ההיבטים שהוצגו במחקר הראשון באמצעות ניתוח היסטורי. מחקר זה בוחן את הגורמים שביסוד השסע – הן של משתנים חיצוניים והן של סוגיות ספציפיות, ומעלה המלצות של חלופות מדיניות. למרות שחלופות אלה מתבססות על הצעות המנהיגים, הן...

המשך קריאה >>

The Maimonidean Menorah and Contemporary Habad Messianism: A Reconsideration

(מאגר ביבליוגרפי)
Morris M. Faierstien , מאמר
בשנת 1982 החל הרבי מליובאוויטש לעודד את אימוץ עמדתו של הרמב"ם בשאלת צורתה של המנורה שהוצבה במשכן ולאחר מכן בבית המקדש. הרמב"ם סבר כי קניה של מנורת המקדש היו אלכסוניים, זאת בניגוד לדעה הרווחת שטענה כי קניה של מנורת המקדש היו מעוגלים. מאמר זה מבקש להתחקות אחר החשיבות הרבה אותה ייחס הרבי למנורת הרמב"ם תוך בחינה כפולה של (1) התקופה בה החל הרבי לעודד את אימוץ מנורת הרמב"ם שאופיינה כתחילת פעילותה המשיחי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע