המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

כלכלה ורמת חיים

(כללי)
שם: ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2012 כותבים: מירי אנדבלד, אורן הלר, נתנאל ברקלי ודניאל גוטליב מקור: המוסד לביטוח לאומי   תאריך: 2012 לוחות: לוח 8: תחולת העוני של משפחות לפי קבוצות אוכלוסייה (אחוזים), 2011 ו-2012 לוח 9: חלקם של סוגי משפחות בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסייה הענייה לפי מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים, 2011 ו-2012 לוח 10: הערכת ממדי העוני בקבוצות אוכלוסייה שונות לפי...

המשך קריאה >>

מצב החינוך בישראל והשלכותיו: מפת דרכים ויזואלית

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
דו"חות מצב המדינה השנתיים של מרכז טאוב הפנו זרקור גדול אל השפעת החינוך על רמת החיים ועל פערי ההכנסות. בהקשר זה, המסמך משרטט נקודות מרכזיות במפת דרכים ויזואלית קצרה הממחישה את חשיבות החינוך לחברה ולמשק בישראל, את מצב החינוך במדינה ואת השלכותיו. בכל עמוד מוצג תרשים אחד או שניים מלווים בהסבר קצר. מממצאי המחקר: נתוני הרישום למערכת החינוך היסודית מאז שנת 2000 מצביעים על כך שמספר התלמידים במערכת הממלכתי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע