המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך

(מאגר ביבליוגרפי)
אמיר משיח , ספר , אוניברסיטת בר-אילן
החיבור עוסק בפילוסופיה של ההלכה של אחד מגדולי הפוסקים במאה העשרים, הרב שלמה זלמן אוירבך (1995-1910), שנולד, חי ופעל בשכונת 'שערי חסד' בירושלים וכיהן במשך כארבעים שנה כראש ישיבת 'קול תורה'. הרב אוירבך היה דמות ייחודית ומורכבת אשר הייתה מקובלת על כל גוני החברה הדתית בישראל, והיותו חרדי לא מנעה מרבני הציונית הדתית והציבור בכללו להיוועץ בו בענייני הלכה ובסוגיות אחרות. הוא הדיר עצמו בקנאות מכל עיסוק פו...

המשך קריאה >>

טיפול אינטגרטיבי אסטרטגי רגיש-תרבות באוכלוסיות דתיות וחרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר ויצטום , פרק , רמות
הפרק המתאר את עבודתו של המטפל עם האוכלוסייה החרדית, במרכז הקהילתי לבריאות הנפש 'עזרת נשים' הממוקם בצפון ירושלים בתוך השכונות החרדיות. הניסיון בעבודה עם מטופלים מאוכלוסייה מיוחדת זו, שהתגבש על בסיס ניסוי וטעייה יותר מאשר בעזרת רציונל מוגדר מראש, הניב פיתוח של מודל אסטרטגי אינטגרטיבי רגיש-תרבות. המאמר מתאר תחילה את החברה החרדית ומאפייניה, את דו-ערכיותה כלפי רופאי נפש, את שפת הקודים שלה למחלות נפש, א...

המשך קריאה >>

הקשר בין הטיה אופטימית ודפוס התמודדות לבין הכוונה לביצוע סקירת מערכות בהריון בקרב נשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
רות ויזל-סנקרי , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
מטרת המחקר לבחון את השפעתם של 'הטיה אופטימית' ושל דפוסי התמודדות של נשים חרדיות הנמצאות במצבי לחץ, על הכוונה לבצע או להימנע מביצוע בדיקה לגילוי מומים בעובר (סקירת מערכות). המחקר בדק 80 נשים הריוניות השייכות לזרמים חרדיים שרבניהם מתירים לבצע סקירת מערכות. הנשים ענו על שאלונים שבחנו חרדה מצבית; דפוס התמודדות מול מצבי בריאות מאיימים; הטיה אופטימית המתייחסת לנטייה לחשוב שהסיכוי לחוות אירוע שלילי נמוך...

המשך קריאה >>

גילוי מוקדם של סרטן השד בקהילה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה הלר , סקירה , האגודה למלחמה בסרטן בישראל
מאמר הסוקר את מידת המודעות והפניה לטיפול בנושא סרטן השד בקהילה החרדית, נכון לשנת 2002. הכותבת, מייסדת 'בית נתן' - מרכז להסברה וליווי נשים חרדיות בתחום זה, מפרטת על תהליך המודעות וההיענות החרדית לנושא, בהדרגה ובאיטיות עקב רגישויות חברתיות ודתיות, וערכי הצניעות שמנעו פרסומים המכילים את המילה 'שד'. לאחר שרשויות הרפואה מצאו שנשים חרדיות עקב אי מודעותן הגיעו לטיפול רק בשלב מאוחר של המחלה, הוחלט להקים מ...

המשך קריאה >>

חרדה דנטלית: השוואה בין חילוניים לדתיים-חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
רביב גלוברזון , עבודת גמר לתואר ד"ר לרפואת שיניים , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לרפואת שינים
עבודת מחקר העוסקת ב'חרדה הדנטלית' של ילדים, ובודקת את ההבדלים שבין ילדים חילוניים לבין ילדים דתיים וחרדים בנושא זה. לאחר ניתוח התופעה מהיבטים מדעיים, קליניים ופסיכולוגיים, שכיחותה ותוצאותיה, מתפנה הכותב לאבחון הילד החרדי בהקשר זה, בהתבסס על 2 קבוצות ביקורת: חרדית וחילונית, ושאלוני הערכה של מרפאים ומתרפאים. ההנחה היא שתרבות המחנכת ל'קבלת דין ודחיית סיפוקים' תתמודד טוב יותר עם חרדות אלה, אך לעומת זא...

המשך קריאה >>

קולות מ'ספינת השוטים': מאבקי זהות במסגרות טיפול חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק בודק את המקרים הפסיכיאטריים בציבור החרדי ואת אופני הטיפול בהם, כסביבה של מאבקי זהות, ומבטאים את יחסה של החרדיות ליוצאי הדופן שבקרבה. המחקר נעשה באמצעות צפיה במסגרות שיקום חרדיות שונות, המנוהלות בידי חרדים המטפלים בחרדים אחרים. הכותב, מטפל בעל ניסיון, מגלה באופן הטיפול אסכולות שונות, מהן המקבלות תפיסות חילוניות, ומהן הנוהגות באורח עצמאי הסותר את הנורמה ההלכתית שהרוב מבקש לכפות על היחידים. המאמ...

המשך קריאה >>

גלות הכלים השבורים: חרדים בצל השגעון

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן , ספר , הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה-משכל וידיעות אחרונות
הספר הינו מסע אתנוגראפי אל האתרים שבהם חרדים מטפלים בחרדים הסובלים מהפרעות נפשיות. השאלה העיקרית הינה כיצד מתווכים המטפלים את החרדיות עבור המטופלים, ובייחוד כיצד מעובדת התרבות החרדית מחדש ומאותגרת בטיפול. בשונה ממחקרים על טיפול רגיש-תרבות שכתבו בעלי מקצוע המטפלים בחרדים, ספר זה מעיין בעבודתם של החרדים עצמם. הספר מאיר באור חדש את הנחת היסוד בחקר החברה החרדית כחברה שמקיימת משא ומתן נמשך על גבולותיה...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק ב'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
בעוד חלקו הראשון של המאמר עסק ברקע התיאורטי ובתיאור קווי ההנחיה הכלליים לעבודה עם מטופלים חרדיים, החלק השני מתמקד בתיאור מקרים של התערבויות טיפוליות. מתוארים שלושה סוגים של התערבויות בעלות תכנים דתיים, שבהן השתמשו הכותבים בעבודה עם מטופלים חרדים, בעיקר צעירים חוזרים בתשובה מרקע מזרחי: טקסי ריפוי, שימוש בחלומות, ושימוש במטאפורות וסמלים מעולמו של המטופל כאמצעי טיפולי. המאמר מציג דוגמאות קליניות לכל...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק א'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
הפער האפיסטמולוגי העמוק, שבין תפישת המציאות הרפואית של אנשי בריאות הנפש לבין תפישת המציאות הדתית של המטופלים החרדים, מציג אתגר קשה לטיפול. המחברים מציעים שורה של קווי הנחיה כדי להתמודד עם אתגר זה, בהתבסס על עבודתם עם מטופלים מהקהילה החרדית של צפון ירושלים. חלק א' של המאמר – כול את הצד התיאורטי, ואת קווי ההנחיה הכלליים לטיפול, הכוללים שלושה מערכי גורמים חיוניים לעבודה עם מטופלים חרדיים: מערך ההקשר,...

המשך קריאה >>

קוגניציות פוסט-טראומטיות וסימפטומים של מצוקה פוסט-טראומטית אצל ניצולי טראומה חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל אררה , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה
בשנות האיתיפאדה השניה הפכו פיגועי התופת לחלק משגרת חיי האזרחים בישראל. העבודה מתמקדת בהשפעת השתייכותם הדתית של הנפגעים, על תגובותיהם הקוגנטיביות והרגשיות. העבודה ממוקדת על גבי מחקר שדה שנערך ב'מרכז לחקר טראומה נפשית והפרעות חרדה בקהילה' של בית החולים הדסה עין כרם. ניתוח הנתונים בוחן את ההבדלים בקוגניציות ובסימפטומים פוסט טראומטיים בין ניצולים מפיגועי תופת המשתייכים לאוכלוסייה החרדית, ובין קבוצת בי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע