המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Technology Use in the Religious Communities in Israel: Combining Traditional Society and Advanced Communications

(מאגר ביבליוגרפי)
Yaron Katz , מאמר , CODEC, St. John's College in Durham
המאמר בוחן את יחסה של החברה החרדית, בהשוואה לזו הדתית, לשימוש באינטרנט. בשנים האחרונות הלך ותפס האינטרנט את התפקיד הדומיננטי במסגרת כלי המדיה השונים. התפתחות זו, שגררה בעקבותיה את יצירתן של רשתות חברתיות, חלחלה אף לחברה החרדית אגב ניסיונה של זו האחרונה להתמודד עם האתגרים הכרוכים בשימוש באינטרנט. לאור התמודדותם עם אתגרים אלה הציעו גורמים שונים דרכי מניעה מהיחשפות לתכני מדיה חילוניים באמצעות הנגשת ת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע