המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חדשות ואירועים

(חדשות)

המשך קריאה >>

צור קשר

(צור קשר)
המרכז לחקר החברה החרדית פרטים להתקשרות טל: 08-0000000 פקס: 08-0000000 דוא“ל:  contact@haredim.co.il   מען למכתבים כתובת כתובת כתובת כתובת 86910  מחקרי החברה החרדית מכון ירושלים למחקרי מדיניות       פרטים להתקשרות טל: (29) 02-5630175 פקס: 02-5639814 דוא“ל: tehilab@jerusaleminstitute.org.il    מען למכתבים רח' רד"ק 20, ירושלים 92186 ניתן ליצור עמנו קשר דרך ער...

המשך קריאה >>

כתבת העשור

(כללי)
מצאנו את הרוצח של קנדי 

המשך קריאה >>

מייקל ג׳קסון מת

(כתבה)
לא שמעתם? 

המשך קריאה >>

כתבה יפה מאוד

(כתבה)

המשך קריאה >>

כותרת נוספת לשנה

(כתבה)

המשך קריאה >>

עוד כתבה בדצמבר

(כתבה)

המשך קריאה >>

אחרון לדצמבר

(כתבה)

המשך קריאה >>

צלצול פלאפון חדש

(כתבה)
תוכן מלא תוכן מלא לשדה הזה

המשך קריאה >>

אמדן להיקף האוכלוסייה החרדית (נפשות ומשקי בית) ולצרכי הדיור השנתיים של המגזר, לשנים 2009 – 2008

(מאגר ביבליוגרפי)
משרד הבינוי והשיכון , דוח מחקר , משרד הבינוי והשיכון - האגף למידע ולניתוח כלכלי
העבודה מנסה לאמוד את היקפה של האוכלוסייה החרדית מבחינת נפשות ומשקי בית ולהעריך את צרכי הדיור השנתיים. האומדן מתבסס על כלל הסקרים והמחקרים שנערכו ע"י גופים וחוקרים שונים בעשור שחלף, ועל ניסיון למצוא קשר ומגמה סבירים בין הממצאים. הדוח פותח בקושי לאמוד את החברה החרדית, ובמצאי הנתונים הסותרים בין מכוני מחקר שונים. מממצאי הדוח: הנתונים לשנת 2009 הנם: היקף האוכלוסיה החרדית (נפשות) 724,320, ואילו מספר מש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע