המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שביעות רצון מהעבודה ותחושת רווחה בקרב עובדות סוציאליות חרדיות וחילוניות : תרומתם של משאבים אישיים, ארגוניים וקהילתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל גוטשטיין , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן
מטרת המחקר לבחון אלו גורמים תורמים לשביעות הרצון מהעבודה ולתחושת הרווחה של עובדות סוציאליות חרדיות, בהשוואה לאלה החילוניות. במחקר השתתפו 188 עובדות סוציאליות עם ותק של לפחות שנה במקצוע, מהן 102 חרדיות ו-86 חילוניות. הנבדקות מלאו שאלון שכלל נושאים של דמוגרפיה, תמיכת הדרכה, שביעות רצון אקסטרניזית ואינטרינזית, תחושת רווחה והערכה עצמית מקצועית. מממצאי המחקר: שתי הקבוצות דיווחו על רמות גבוהות של שביעות...

המשך קריאה >>

התערבות ערכים מקצועיים-תרבותיים בשביעות רצון מעבודה בפנימיות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
נחום בן שלמה , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר אודות הקשר שבין מידת שיתופם של עובדים בקבלת החלטות וקבלת תגמולי עבודה שונים, לבין שביעות רצון של עובדים מעבודתם. המחקר נערך בקרב 148 עובדים בפנימיות ילדים חרדיות ודתיות, אשר נשאלו אודות ציפיותיהם ודעותיהם על נושאים שונים בעבודתם. מממצאי המחקר: בקרב עובדים חרדיים מידת הרצייה בשיתוף בקבלת החלטות נמוכה באופן מובהק מאשר בקרב עובדים לא חרדיים. כמו כן היא נמוכה בקרב נשים לעומת גברים. מידת הרציה של...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע