המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שוויון בנטל או נטל השוויון? לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד מלאך , מזכר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
סקירת התפתחות הסדר דחיית השירות במרוצת השנים, תוך התמקדות בפעולתם של ועדות ציבוריות, הכנסת, הממשלה ובג"ץ בעיצוב ההסדר. המסמך מביא נתונים מספריים עדכניים על הנמצאים בהסדר דחיית השירות, על חרדים המשרתים בצבא ובשירות האזרחי ועל ההיבטים הכלכליים והחברתיים של ההסדר. נסקרות הבעיה הערכית, המבצעית והכלכלית, תוך בחינת שתי חלופות אפשריות והיתכנותן: שירות לכול עִם מכסת פטור, והצבת יעדים ברורים לגיוס חרדים, ת...

המשך קריאה >>

מ"עם במדים" ל"מדים שונים לעם": ניהול שונות תרבותית וחברתית בצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
עדנה לומסקי-פדר ואייל בן ארי , פרק , אוניברסיטת חיפה, פרדס
הפרק מנתח את האופן בו צה"ל מנהל את השונות החברתית והתרבותית בקרב חייליו - כיצד צה"ל מטפל במהגרים, בנשים, בדתיים ובבני מיעוטים. את ניהול השונות בצבא ניתן להבין מתוך שני תהליכים מקבילים: הדיון בדבר תפקידו של צה"ל בהגדרת הלאומיות הישראלית, והלחצים הארגוניים בעידן הפוסט מודרני. בנוגע לחרדים מגדירים הכותבים ששילובם נעשה 'תוך הדרה'. השיח החברתי באשר לאופן ניהולה של קבוצה זו מתמקד בעלויות הכלכליות ובעול...

המשך קריאה >>

הדרך לשוויון בנטל עוברת דרך ברית כל הציונים

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , מאמר , נאמני תורה ועבודה
שאלת גיוס החרדים היא שאלה שמהווה נושא לוויכוח כבר עשרות שנים במדינת ישראל; ואולם להתעוררות המחודשת לעיסוק הציבורי הנרחב בסוגיה בחודשים האחרונים יש רקע משפטי ופוליטי משמעותי אשר הוביל אליה. את הרקע הפוליטי אשר משפיע על ההחלטות בנושא אפשר אולי לשנות. שחר אילן שחקר את הנושא ופעיל בתחום פורש את הרקע ומציע דרך חדשה להתמודדות עם הסוגיה. טענה עיקרית: מטרתו של מסלול הלימודים החרדי הממושך היא למנוע מהצעירי...

המשך קריאה >>

דוח הוועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחנן פלסנר , דוח מחקר , הכנסת - מדינת ישראל
בחודש פברואר 2012 פסק בג"ץ כי חוק טל אינו חוקתי ועל כן לא ניתן להאריכו לתקופה נוספת. בתגובה הקים ראש הממשלה בנימין נתניהו ועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל, בראשותו של ח"כ יוחנן פלסנר (קדימה). הוועדה פעלה באינטנסיביות במשך חודש ימים במטרה להמליץ על מתווה לחקיקה מחודשת בנושא גיוס חרדים לצבא ולשירות האזרחי. הכוונה היא להוביל לשינוי עמוק ומהותי בחברה הישראלית וליצור אמנה חברתית חדשה. ממסקנות הד...

המשך קריאה >>

החרדים, 'העם' ו'צבא העם'

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי שפיגל , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
מאמר שנכתב בעקבות השנים בהן ישבה מפלגת 'שינוי' בממשלה. המאמר טוען שקיים קשר חזק בין עוצמת הדרישה 'לגייס חרדים לצבא' לבין התפיסה של 'העם' ו'צבא העם' בישראל. הבולטות של השיח לגיוס חרדים לצבא מבטאת התמודדות של קבוצות דומיננטיות בציבור הישראלי עם החלשות הזהות הקולקטיבית, ועם מציאות שבה חלק גדול מ'העם' בישראל אינו מתגייס לצבא ואינו רואה בו אידיאל אישי וציבורי. התופעה הפכה לסמל, אם כדגל המאבק בחרדים, אם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע