המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מדוע ירד שיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה הישראלי?

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן , נייר עמדה , משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר תכנון וכלכלה
נייר עמדה בדבר הגורמים העיקריים שהביאו לירידה החדה בשיעור ההשתתפות של גברים ישראלים בשוק העבודה בשלושת העשורים האחרונים. שיעור זה ירד בשיעור החד ביותר גם בהשוואה למדינות ה-OECD. העבודה מציגה שלוש גישות משלימות לניתוח תופעה זו. לפי הגישה הראשונה, המבוססת על רשימת הסיבות שדיווחו המרואיינים, ארבעה גורמים אחראיים לירידה בשיעור ההשתתפות בין השנים 1980 ל-2001: עלייה בשיעור הסטודנטים (%21), התרחבות המגזר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע