המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)

(מאגר ביבליוגרפי)
אוריאנה אלמסי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך בוחן את יישומו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2012, המכונה "חוק טל". המסמך מציג את הרקע לחקיקת חוק טל ואת הסיבות לביטולו על-ידי בג"ץ, דן במרכיבי הסדר תורתו אומנותו ובהיקף החרדים המתגייסים לצה"ל והמתנדבים לשירות האזרחי-לאומי וכן בוחן את החלטות הממשלה ליישום החוק ואת אופן יישומן על-ידי הגורמים השונים. המסמך סוקר את נתוני התגייסות החרדים למסלולים השונים, החל בנח"ל החרד...

המשך קריאה >>

חרדים בע"מ: התקציבים, ההשתמטות ורמיסת החוק

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , ספר , כתר
ספרו של העיתונאי לעניני חרדים שחר אילן, מן התקופה שעבד ב'הארץ'. נקודת המוצא של הספר היא, שהרבה מאוד ביקורת מושמעת בציבור הכללי על ההקצבות לחרדים, על ההשתמטות משירות צבאי ועל העלמות מס הרווחות אצלם, אבל הביקורת הזאת לעתים קרובות מנותקת מנתונים מדוייקים ומעובדות, ולכן לחרדים קל יחסית להציגה כהסתה. כך, למשל, בנו נציגי החרדים מיתוס חסר בסיס שלפיו הם סובלים מאפליה קבועה. הספר מבקש לספק עובדות: שיטות, א...

המשך קריאה >>

העיתונות החרדית: העוצמה, התחרות, מלחמות היהודים

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , פרק , אגודת העיתונאים
הפרק סוקר את צורות הביטוי של 'הגדולים' באמצעות העיתונות החרדית הכתובה. העולם החרדי מכור ל'מילה הכתובה', ועיתוניו משמשים כלי יעיל ביותר לעיצוב הדרך והמפלגה. בשל הנסיבות הפכה העיתונות החרדית לכלי המשפיע לעתים על שלמות הקואליציה והממשלה. עיתוי המאמר: תחילת הופעתו של היומון 'מיום ליום' של ש"ס. הכותב בודק את השווה והשונה בינו לבין העיתונות החרדית האשכנזית הוותיקה: המודיע ו'יתד נאמן'. בין השאר נסקרים: ת...

המשך קריאה >>

דחיית הגיוס של בחורי ישיבות – הצעת מדיניות

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , אל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מסמך משנת 1999 המציע הסדר לענין גיוס בני הישיבות. הציפייה שהגברים החרדים יישאו בחלק שווה בעול השירות הצבאי או לפחות בשירות לאומי היא ללא ספק נכונה וצודקת, אבל אינה מעשית. גיוס בכפייה עלול לגרום לקרע חברתי ולמרי אזרחי שהחברה הישראלית אינה יכולה להרשות לעצמה. אי לכך השאיפה תתמקד בשתי מטרות מעשיות יותר: שילוב שיעור משמעותי של הגברים החרדים בשוק העבודה, והפסקת המצב שבו הישיבות משמשות מקלט לאלפי בחורים...

המשך קריאה >>

הדרך לשוויון בנטל עוברת דרך ברית כל הציונים

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , מאמר , נאמני תורה ועבודה
שאלת גיוס החרדים היא שאלה שמהווה נושא לוויכוח כבר עשרות שנים במדינת ישראל; ואולם להתעוררות המחודשת לעיסוק הציבורי הנרחב בסוגיה בחודשים האחרונים יש רקע משפטי ופוליטי משמעותי אשר הוביל אליה. את הרקע הפוליטי אשר משפיע על ההחלטות בנושא אפשר אולי לשנות. שחר אילן שחקר את הנושא ופעיל בתחום פורש את הרקע ומציע דרך חדשה להתמודדות עם הסוגיה. טענה עיקרית: מטרתו של מסלול הלימודים החרדי הממושך היא למנוע מהצעירי...

המשך קריאה >>

דוח לימודי אמ"מ

(מאגר ביבליוגרפי)
מעין שחף ויהודה מורגנשטרן , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
דו"ח הכולל ניתוח הפער הקיים במערכת החינוך החרדית עקב חסרונם של 3 מקצועות: אנגלית, מתמטיקה ומחשבים בתכנית הלימודים. הדו"ח מציג 4 המלצות לפעולה, שמטרתן שילוב מקצועות אלו (אמ"מ) בתוך מערכת החינוך החרדית.

המשך קריאה >>

"להיות אישה של תלמיד חכם"

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
המכללה האקדמית ספיר rivka.nbs@gmail.com כיצד נשים חרדיות תופסות את המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת-זמננו? תקציר מאמר זה בודק כיצד נשים חרדיות תופסות את המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת-זמננו. בפועל, רוב הנשים החרדיות עובדות ויש להן תפקיד משמעותי בפרנסת המשפחה. כמנגנון סוציאליזציה מרכזי, העיתונות החרדית מתייחסת לפרדוקס זה באופן דואלי: מצד אחד היא מעודדת את הנש...

המשך קריאה >>

שחיקה ודימוי מקצועי מנקודת מבטן של מורות חרדיות המלמדות בבתי הספר של 'בית יעקב'

(מאגר ביבליוגרפי)
אושרת בוחניק , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר הבוחן כיצד תופסות מורות חרדיות את מקצוען ואת תפקידן כמורות, כיצד הן רואות את מסגרת החינוך העצמאי ועד כמה הן חוות שחיקה בעבודתן. לצורך כך נבדקו 14 מורות חרדיות במחקר האיכותני ו-60 במחקר הכמותי, שלימדו בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים של רשת 'בית יעקב' ברחבי הארץ. המחקר האיכותני כלל ראיונות מובנים למחצה, תצפיות על שיעורים, וכן נותחו ימי ההיעדרות של כל מורה מתוך מסמכים רשמיים. במחקר הכמותי הועברו השאל...

המשך קריאה >>

הצעות של דרכי עבודה בחינוך מוסיקלי עם ילדים חרדים, הבטים התחנכותיים

(מאגר ביבליוגרפי)
גבריאל גורישניק-אפשטיין , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
עבודה שנכתבה בידי מורה פרטי למוסיקה לילדים חרדיים בגילאי 9-13, ועוסקת בחינוך מוסיקלי ובחיפוש דרכים שיאפשרו לחוות מוסיקה כתהליך, תוך אינטראקציה בין מאזינים, מבצעים ומלחינים. המחקר מבקש לברר האם ישנן דרכים אלטרנטיביות לאלו המקובלות להקניית מיומנויות מוסיקליות לילד החרדי, וכיצד ניתן לדרבן את המפגש שבין ילדים אלה לבין עולם המוסיקה במשמעותו הרחבה, תוך שמירה על ייחודה החברתי-תרבותי של אוכלוסייה זו. הכות...

המשך קריאה >>

מדוע ירד שיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה הישראלי?

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן , נייר עמדה , משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר תכנון וכלכלה
נייר עמדה בדבר הגורמים העיקריים שהביאו לירידה החדה בשיעור ההשתתפות של גברים ישראלים בשוק העבודה בשלושת העשורים האחרונים. שיעור זה ירד בשיעור החד ביותר גם בהשוואה למדינות ה-OECD. העבודה מציגה שלוש גישות משלימות לניתוח תופעה זו. לפי הגישה הראשונה, המבוססת על רשימת הסיבות שדיווחו המרואיינים, ארבעה גורמים אחראיים לירידה בשיעור ההשתתפות בין השנים 1980 ל-2001: עלייה בשיעור הסטודנטים (%21), התרחבות המגזר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע