המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האחריות כלפי האחר: לשאלת ייעודה של חברת הלומדים במורשת הרב עובדיה יוסף

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
אחד המאפיינים העיקריים המיוחסים לאורתודוקסיה הליטאית הוא טיפוח אידיאל 'חברת הלומדים' כגוף מסוגר ומובדל בתוך ים של חילוניות, כפירה, ושבר היסטורי בזהות היהודית. המאמר מבקש להראות כי הרב עובדיה יוסף מציע גישה חילופית לגישה זו. הדבר מתבטא לא רק בדרישה לנוהג ההלכה של עדות המזרח, אלא גם בתביעה לפריצת הסגירות של החברה החרדית מזרחית, סגירות המאפיינת לטענתו את חברת הלומדים האשכנזית. הרב עובדיה יוסף חותר ל'...

המשך קריאה >>

בניית סמכות קהילתית מקומית בתנועת התשובה החרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
חוקרים רבים מתארים את החרדים כ'תרבות מובלעת'. אך בשנים האחרונות החלו להתפתח מגמות של מפנה אפשרי בחברה החרדית, אם כי עדיין האסטרטגיה המרכזית שלה היא היבדלות. המאמר בוחן את מפעל ה'החזרה בתשובה', בין היבדלות לבין פתיחות אל המרחב החברתי שמחוץ לחרדיות. הטענה המרכזית: בצד היותה תנועה המתרכזת בתעמולה דתית ואתנית, פעילות ההחזרה בתשובה משמשת אמצעי לעקוף את כלכלת חברת הלומדים, ולפרוץ את מגבלותיה האתניות. הכ...

המשך קריאה >>

מגטו לפרוור: תמורות בארגון המרחבי החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר ויוסף שלהב , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק סוקר את תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בישראל, ובמיוחד את הרחבתו של 'המשולש החרדי' (שקודקודיו הם הריכוזים החרדיים בירושלים, בני ברק ואשדוד) על ידי ערי הפרוור החרדיות החדשות: אלעד, מודיעין עילית רמת בית שמש וביתר עלית. התפתחות גיאוגרפית זו מייצרת פעילויות, גופים וממעמדות שלא היו קיימים בחברה החרדית עד כה, ומשמשת כר נוח לשינויים בתפיסות העולם, במיקום ובהתנהלות של האוכלוסייה החרדית במרחב ח...

המשך קריאה >>

סמכות פדגוגית נשית וגבולותיה : חינוך ופסיכולוגיה, טקסט ופרקטיקה בגני ילדות חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המאמר בוחן את הבניית הסמכות החינוכית בגני ילדות בחברה החרדית, ומבוסס על תצפיות משתתפות ועל ראיונות שנערכו בשני גני ילדות חרדיים בירושלים. הכותבת מנתחת את המפגש המתקיים בגן בין הסמכות הדתית-הלכתית, לבין זו החינוכית-פסיכולוגית. היא מצביעה על האמצעים שבהם מסתייעות גננות חרדיות כדי לבסס את סמכותן מול הרשויות, מול הסמכויות הרבניות הגבריות ומול הילדות בגן. הממצאים מראים כי הילדות מפנימות היטב את תפיסת ה...

המשך קריאה >>

גיוס והמרה בחברה החרדית בישראל: מפעל התשובה של ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
בתיה זיבצינר ודייויד להמן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
ניתוח מפעל התשובה של ש"ס תורם להבנת דרכי ההתרחבות וההתחזקות של תנועות חברתיות חדשות. מקובל לחשוב, כי האסטרטגיה שלה, המקשרת במפורש בין החזרה בתשובה לבין תחושות התמרמרות עדתית וחברתית, היא חסרת תקדים. אולם המחקר מסיק כי המסר העדתי אינו מהווה בתחילת הדרך חלק מהותי מהשיח המגייס לתשובה. כוחה של התנועה מקורו במידה רבה ברכיב הדתי שבחזרה בתשובה, הממתן את השסע העדתי ואף מייצר יסוד של שותפות וסולידריות. מגמ...

המשך קריאה >>

הרב שלמה וולבה ומאמצי החייאת המוסר בעולם "ההשקפה" הישיבתי-חרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר הלוי , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המאמר סוקר את דמותו של המחנך הישיבתי הרב וולבה, שביקש להחיות את 'תנועת המוסר' הליטאית בדור שלאחר השואה. במוקד הדיון: המתח שבין 'עבודת המוסר' המסורתית לבין חיזוק ה'השקפה', הנורמה המחייבת בדור החרדיות הישראלי, שעיקרה ציות ל'גדולי ישראל'. ה'השקפה' הפכה צורך קיומי עבור שיקום החינוך החרדי לאחר השואה, אך המוסר של ר' ישראל סלנטר אינו רואה בעין יפה מוסכמות חברתיות אינסטנקטיביות. מסקנת המאמר שעולם הישיבות...

המשך קריאה >>

מחסומי זהות והדרה בתהליך החזרה בתשובה של מזרחים-ספרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק בוחן את ההיבט העדתי ואת השפעתו על תהליך החזרה בתשובה בישראל. מהם החסמים הפורמליים והבלתי פורמליים שחוזרים בתשובה מזרחיים צריכים להתמודד אתם? מדוע מועמדים חסמים כה רבים בפני המבקשים להצטרף לחברה החרדית? המחקר דן בבעיית ה'שידוך', בעיית החינוך, מכירה והשכרת דירות, החמרה ואימוץ מסורת אשכנזית, יציאה לעבודה, מעורבות פוליטית, בית הכנסת, וכן אתרי אינטרנט כזירת מאבק וירטואלית ממשית. ממסקנות המחקר: תהל...

המשך קריאה >>

"אתנו יותר מתמיד" : הנכחת הרבי מלובביטש בפלג המשיחי של חב"ד. ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק המנתח את משבר המנהיגות בחסידות חב"ד לאחר הסתלקותו של הרבי האחרון. הכותב בוחן כיצד מוסיפה התנועה להתקיים בלי מנהיגה הכריזמטי, אשר עמד בבסיס תפיסת הקיום הפרטית והכלל-יהודית של חסידיו. באלו דרכים אפשר לשמור על דיאלוג עם המנהיג, וכיצד ניתן להנכיח אותו כדי לשמר את הלהט המשיחי האקוטי המלווה את התנועה זה עשרות שנים. אחד הערוצים של שימור זה הוא ערוץ ההתקשרות עם הרבי באמצעות 'איגרות קודש' שכתב בחייו, כ...

המשך קריאה >>

מן העבר הרחוק ועד ההווה : דמויות רבנים בסרטים חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
תעשיית הסרטים החרדיים למשפחה החלה לפרוח בסוף שנות התשעים. המאמר סוקר את הדימוי הגברי ואת דימויים של רבנים בתעשייה זו. ניתוח תוכנם וצורתם של הסרטים האלה מאפשר להתחקות על היבטים רבים מגוונים בחברה החרדית, ערכיה, גבולותיה, האתוסים שלה, הנורמות החברתיות, האתגרים והלבטים. בין השאר היחס ל'אחרים', הדיכוטומיה בין 'טובים' ל'רעים', הנושא האלימותי, ובעיקר – הצגת דמויות רבניות מן ההווה ומן העבר. הכותבת מציינת...

המשך קריאה >>

"שלא שינו את לשונם": יידיש חרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית אסולין , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
שימורה של היידיש הוא הישג נדיר, המעיד על כוחן האידיאולוגי והחינוכי של הקהילות החרדיות. במרכזו של המאמר עומד המתח בין ה'פנים' לבין ה'חוץ', בין ההסתגרות בקהילות קטנות דוברות יידיש לבין המגע ההכרחי עם הסביבה הדוברת עברית - ותוצאותיו הלשוניות. ממסקנות המאמר: הקבוצות שרואות ביידיש רכיב מרכזי בהגדרת זהותן, מתמודדות עם שחיקתה של השפה ועם השפעות בלתי נמנעות מצד העברית. הנואמים והדוברים מגמישים, מפתחים ומר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע