המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

נישואין וחתונה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי טישלר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה אינפורמטיבית, ללא ניתוח תופעות, אודות תהליך השידוך והחתונה במגזר החרדי, על שלוחותיו השונות. ראשית - השידוך ואופני הוצאתו לפועל, היבטים כלכליים, אנתרופולוגיים, טקסי אירוסין ותקנות שונות בענין זה. לאחר מכן החתונה וימי 'שבע הברכות' שלאחריה, תוך סקירת יחסי בני הזוג, ההכנות השונות, החופה והחתונה לכל פרטיה, מנהגים מסורתיים ומנהגים שהשתרשו בחרדיות הישראלית, היבטים ציבוריים והפרדה בין המינים, וכן 'ש...

המשך קריאה >>

קולה של הבת ומעורבותה בתהליך ההשתדכות בחסידות "תולדות אהרן"

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
מאמר העוסק בעולמן של נשות חסידות 'תולדות אהרן', ובדפוסי השידוך והנישואין בקהילה זו. לצד המרכיבים החרדיים הקלאסיים בתהליך ההשתדכות, שהם הרכיבים ה'עסקיים' והחברתיים, קיים רכיב שטרם נחקר והוא: המשיכה האישית, ההופעה החיצונית, והסימפטיה שחשים הורי המיועד/ת כלפי בן/בת הזוג. המאמר מביא את קולן האותנטי של נשות 'תולדות אהרן' בנוגע למציאת זיווגן, ופותח צוהר למתרחש בעולמן של נשים מקבוצה חסידית קיצונית, התנסו...

המשך קריאה >>

מחסומי זהות והדרה בתהליך החזרה בתשובה של מזרחים-ספרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק בוחן את ההיבט העדתי ואת השפעתו על תהליך החזרה בתשובה בישראל. מהם החסמים הפורמליים והבלתי פורמליים שחוזרים בתשובה מזרחיים צריכים להתמודד אתם? מדוע מועמדים חסמים כה רבים בפני המבקשים להצטרף לחברה החרדית? המחקר דן בבעיית ה'שידוך', בעיית החינוך, מכירה והשכרת דירות, החמרה ואימוץ מסורת אשכנזית, יציאה לעבודה, מעורבות פוליטית, בית הכנסת, וכן אתרי אינטרנט כזירת מאבק וירטואלית ממשית. ממסקנות המחקר: תהל...

המשך קריאה >>

אחרית דבר (על הישיבות בימינו)

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי ברויאר , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
פרק הסיכום לספרו המקיף 'אהלי תורה', העוסק במוסד הישיבה על כל גלגוליו במשך ההיסטוריה היהודית. הפרק מציג את השינויים העיקריים שחלו במוסד הישיבה בזמננו, כאשר הפכה למוסד חרדי אלמנטרי המתקיים בתוך ובזיקה אל סביבה מערבית מודרנית. הפרק דן בהתעצמות המספרית ובהשלכותיה על אופייה של הישיבה, דרכי חינוכה, מתודת הלימוד ויחסיה עם סביבתה, וכן בהבדלים שבין הישיבות החרדיות לישיבות הדתיות-לאומיות. הכותב מציין את היש...

המשך קריאה >>

שחור על גבי לבן: הצצה אל תוך האינטימיות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים (שם בדוי) אפלבוים , ספר , מוח- שיווק עם כוח
ספר גדוש מידע אינפורמטיבי על החיים הפנימיים של החרדי, הכתוב באורח כנה וענייני, מאת מחבר חרדי אנונימי. הספר סוקר את עיקרי המנהגים וההליכות, בעיקר של החברה החסידית, בין השאר בנושאים הבאים: חינוך, אפליה עדתית, מימון המוסדות, המסחר, מלחמות החצרות והרבנים, תלבושות ומשמעותם, חינוך מיני ובעיות התבגרות של הבנים והבנות, משכב זכר, שידוכים, חתונה, ליל הכלולות, בעיות בחיי הנישואין, ה'מקולקלים', חזרה בשאלה, טה...

המשך קריאה >>

הפן הכלכלי של הנישואין באוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
כמעט ואין עוד נושא חברתי שנדון, נלעס ונטחן עד דק כמו הוצאות החתונה הכבדות המקובלות במגזר החרדי. העיתונות החרדית שפכה על הנושא נהרות של דיו, רבנים ניסו לעצור את הסחף, וגם האנשים הפשוטים ברחוב דשים בו בלי סוף. עם זאת עבור משפחות רבות במגזר מדובר "במכה שאין לה פתרון". ערך זה במדריך עוסק בהוצאות הסטנדרטיות המקובלות, בתקנות השונות ובגמ"חים השונים, וכן סוקר את השיח הפנים חרדי אודותיהן, ומנסה לענות על הש...

המשך קריאה >>

הישיבה הגדולה בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר המשך לסקירה על 'הישיבה הקטנה בחינוך החרדי' (ע"ע), המתמקד בישיבות ה'גבוהות', החל מגיל 17 ועד לנישואין. בין השאר נסקרים: דרכי קבלת התלמידים, השיעורים וה'קיבוץ', ה'אלטערעס' (קבוצת הוותיקים), השתלבות בוגרי ישיבות תיכוניות בישיבות החרדיות, הצוות, דרכי הלימוד מאז ועד ימינו, הפנימיה, השידוך וכל שלביו בקרב ליטאים וחסידים, מעורבות פוליטית ועוד. המאמר מסיים בסקירת הפילוגים, נוער השוליים, וישיבות ייחודי...

המשך קריאה >>

סמינר לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מקיף על 'לימודי ההמשך' לבנות חרדיות עם סיום כיתה י"ב. מרביתן ממשיכות ב'סמינר' למורות למשך שנתיים נוספות, עד לשידוכיהן. המאמר מפרט את הסמינרים לפי מיקום, זרם, סוג, ואופי החינוך, הן בארץ והן באירופה. תכני לימודי הקודש ולימודי ההכשרה המקצועית שנכנסו בשנים האחרונות, וכן עומס הלימודים ושכר הלימוד האוניברסיטאי הגבוה המוטל על ההורים. פסקה מיוחדת עוסקת במכללות המקצועיות שנפתחו לאחרונה. השידוך - מוצג...

המשך קריאה >>

חרדים בישראל - תמונת מצב

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר יסוד על שורשיה, מאפייניה, ערכיה ומורכבותה של החברה החרדית בישראל. בין השאר עוסק המחבר בשורשיה וצורותיה של החסידות לגווניה, בקהילות המזרח, בדמוגרפיה ובשלטון הרבנים, ב'טריטוריית הקדושה', באורח החיים ההלכתי-קהילתי, בעולמם של הילד והילדה החרדיים, במערכות החינוך השונות, במנגנון השידוך וביחס למין, וכן ב'חברת הלומדים' ומקורות פרנסתה. המאמר מסתיים בסקירת ה'מהפכה השקטה' המתרחשת בציבור זה בשנים האחרונות.

המשך קריאה >>

הישיבות הגדולות היוקרתיות בעולם החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג ואליעזר היון , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר העוסק בדירוג הלא פורמלי של מוסדות התורה היוקרתיים בציבור החרדי, הן הליטאי והן החסידי, ובדרכי בחירת מוסד הלימוד וההתקבלות אליו. הכותבים מתארים את שיטת הדירוג, את קביעת המוניטין על פי פרמטרים שונים, כגון ראשי הישיבה, המורשת שהם נושאים, ההווי החברתי, הזהות הישיבתית, סדרי הישיבה, והיוקרה שלה בשוק השידוכים. המאמר מכיל רשימות שמיות של ישיבות ולצידן מאפייניהן, וכן עליה או ירידה בדירוגן בשנים האחרונות.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע