המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על דמוקרטיה ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (במשנת הרב שך)

(מאגר ביבליוגרפי)
משה הלינגר , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הפרק דן בעולם החרדי ויחסו למדינה דמוקרטית וערכיה. הכותב עוקב אחר פועלו של הרב שך, שהיה המנהיג הבולט של עולם הישיבות הליטאיות – המזוהה כ”עולם התורה” החרדי ומנהיגן הפוליטי ברמות שונות של ”אגודת ישראל”, ”דגל התורה” ו”תנועת ש”ס”. המאמר מביא את ביקורתו הגורפת של הרב שך על הדמוקרטיה הליברלית המערבית ועל דמותה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית. המאמר מצביע על רבדיה השונים של ההתקפה האנטי–דמוקרטית הן במי...

המשך קריאה >>

השתלבות קבוצות פריפריה בחברה ובפוליטיקה בעידן שלום: החרדים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל קרן וגד ברזילי , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הספר דן בהשתלבות החרדים בחברה ובפוליטיקה בעידן השלום. המחברים בוחנים ארבעה תרחישים אפשריים ביחס לתגובת הקהילה החרדית למדינת ישראל בעידן של שלום, ומציעים שלושה סוגים של רפורמות אשר יסייעו לשילוב בין הזכויות של קהילה זו לבין הלגיטימציה המדינתית והדמוקרטית. התרחישים מבוססים על איסוף וניתוח אינטנסיבי של נתונים ראשוניים, מחקרים, כתבים, פרוטוקולים, קטעי עיתונים וחומר נוסף העוסק בקבוצות חרדיות. המסמך מצי...

המשך קריאה >>

Regulating Modesty-Related Practices

(מאגר ביבליוגרפי)
Alon Harel , מאמר
מאמר זה דן בהצדקות הניתנות לאכיפת פרקטיקות שמרניות, העומדות בזיקה לערך הצניעות, בחברות ליברליות. במסגרת הדיון המוצע נבחנות שתי פרקטיקות המיוושמות בישראל: לבוש החיבאג' בחברה המוסלמית והפרדה מגדרית בתחבורה הציבורית העוברת בשכונות חרדיות. ההתייחסות לפרקטיקה המיושמת בתחבורה הציבורית מתרחשת תוך בחינה תיאורטית של המשמעות הכרוכה בהפרדה בין קבוצות בכלל, ובהפרדה מגדרית בפרט. במסגרת בחינה זו מוצעות שתי אפשר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע