המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פעילויות הפנאי של נערות חרדיות מן החינוך העצמאי

(מאגר ביבליוגרפי)
בלה ליוש , פרק , מאגנס
הפרק דן בדפוסי הפנאי של נערות ונשים בחברה החרדית, לאור האסוציאציה השלילית של הפנאי ברטוריקה החרדית, כבטלה וכ'בזבוז זמן'. לאור גישות הרואות בפנאי אמצעי תרבותי מרכזי, הזדמנות לביטוי עצמי, תכני תרבות ועוד – בודק המאמר את דפוסי הבילוי והפנאי בחברה החרדית בכלל, ובחברת הנשים בפרט. ההפרדה המגדרית המובנית יצרה מרחב פנאי ייחודי לנשים, בו לצד מאבקה של המנהיגות הרוחנית נגד הנהירה אחר המודרנה, מופיעות שלל מוד...

המשך קריאה >>

היכוני לביאת המשיח-הגבר': נשים חילוניות בחב"ד המשיחית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית הירש , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר עוסק בקהילת חב"ד התל אביבית, המשרתת את מטרותיהן של הנשים החילוניות המצטרפות אליה. המאמר בודק כיצד הפרפורמנס הדתי-משיחי של הנשים החילוניות בקהילה תורם לקידום האינטרסים של חב"ד המשיחית. המפגש בין הנשים התל אביביות החילוניות ובין חב"ד הדתית-משיחית אינו יוצר בהכרח התנגשות, ואדרבא, כל צד יוצא נשכר. הקבוצות הדתיות מצטיירות בעיני חילונים כעולם של יציבות משפחתית וחלוקת תפקידים מגדרית ברורה. תשוקתן ש...

המשך קריאה >>

בין שומרת סף לסוכנת שינוי: נשים חרדיות בתחומי השכלה, פרנסה ופנאי, באור התיאוריה המעוגנת בשדה

(מאגר ביבליוגרפי)
בלה ליוש , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לתאר, לנתח ולזהות את הדפוסים שבהם נשים חרדיות לומדות, עובדות וצורכות פנאי, חוות את מקומן האישי והחברתי, ומעצבות את מציאות חייהן על רקע השינויים המתחוללים בחברה השמרנית אליה הן משתייכות. המחקר מבקש להדגיש את הסתגלותן של הנשים עצמן לשינויים בחברה החרדית בשנים האחרונות, והוא מפרט ומציג את השיח הנשי החרדי על כל הדקויות ואוצר המילים הייחודי שלו, כולל תקשורת בלתי מילולית. המיצוב של הנשים החרד...

המשך קריאה >>

והאריכו נא שמלותיכן למען קדושת עמנו וקדושת בנותינו': שיח הצניעות במדורי הנשים בעיתונות החרדית 1989-1960

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק עוסק בטקסטים בענייני צניעות שנכתבו במדורי הנשים בעיתונות החרדית המפלגתית מתחילת שנות השישים ועד סוף שנות השמונים, ומטרתו להבין כיצד התקשורת היא כלי לסוציאליזציה בנושא השליטה על הגוף הנשי בחברה מסורתית. השאלה הנגזרת ממטרה זו והניצבת בבסיסו של המחקר היא כיצד סוגיית הצניעות משתקפת במדורים המיועדים לנשים שהתפרסמו בעיתונות החרדית המפלגתית בשנים 1989‑1960. כדי לענות על השאלה נבחן קורפוס רחב שכלל את...

המשך קריאה >>

"ברוך שלא עשני אשה?" - ניצני שיח נשי פמיניסטי בעיתונות החרדית המסחרית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי צרפתי ודליה לירן-אלפר , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר טוען שייצוגי הנשיות בעיתונות המסחרית החרדית מלמדים על תהליכים המתקיימים בקרב הנשים בחברה החרדית בישראל. לצד הקול המסורתי הדומיננטי במאמרי המערכת, נשמעים קולות אחרים הבאים לידי ביטוי בעיקר בסוגות הטורים האישיים ובכתבות, ויוצרים קהילה מובחנת של נשים. אכן רוב הדיונים הם בפרקטיקות המודרניות למילוי התפקיד המסורתי כרעיה וכאם, אולם קיימים נושאים חדשים הנובעים מתפיסת האשה כצרכנית, הלקוחים מעולם העית...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע