המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
רעות מרציאנו ודן קאופמן , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
הדוח בדק את הצלחתם של האקדמאים החרדים במציאת עבודה בתום לימודיהם, ובירר את יחס שוק העבודה כלפיהם. בירור זה נעשה על ידי מחקר השוואתי. במהלך המחקר, הועברו שאלונים לבוגרים חרדים ולא חרדים של אותו מוסד לימודים, על מנת להשוות בין תהליכי ההשתלבות שלהם בשוק התעסוקה, בדגש על כמות התשובות ממעסיקים, זמני חיפוש העבודה, גובה שכרם וכיו"ב. נבדקו 492 בוגרים אקדמאיים, מתוכם 218 חרדים. בקרב המשתתפים החרדים, 111 הי...

המשך קריאה >>

המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

(מאגר ביבליוגרפי)
חגי לוין , נייר עמדה , המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה
נייר מדיניות המציג את עיקריה של עבודת מחקר אשר ביצעה המועצה הלאומית לכלכלה בנושא הסרת חסמים לתעסוקה במגזר החרדי. התפיסה שמאחורי נייר המדיניות נשענת על היסודות הבאים: 1. קיומה של קהילה חרדית משגשגת ועצמאית הנו חלק מהותי מצביונה היהודי של מדינת ישראל, ולכן יש לפעול לשימור ולחיזוק יסודותיה. 2. העוני והתלות הגוברת של הקהילה החרדית בקצבאות ובתרומות מחלישים את הקהילה ופוגעים בחוסנה, ולכן יש לפעול לחיזוק...

המשך קריאה >>

הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה. דו"ח סופי

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי אקשטיין , דוח וועדה , מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
הוועדה בין-משרדית לבחינת מדיניות התעסוקה הוקמה ב- 2009 ע"י שר התמ"ת בנימין בן אליעזר כדי להמליץ על צעדים להגדלת שיעור המעורבים בשוק העבודה, תוך כוונה להגיע בטווח הארוך לנתונים דומים לאלה של 10-15 מדינות OECD המובילות. בכל הקשור לעידוד התעסוקה של הגברים החרדים אימצה הועדה את המלצות המועצה הלאומית לכלכלה, כפי שהן מוצגות בדו"ח "המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה" (לוין חגי, ע"ע), אשר קבעה יע...

המשך קריאה >>

הכשרה צבאית לאוכלוסייה החרדית ותרומתה לשילוב ולקידום בתעסוקה

(מאגר ביבליוגרפי)
שירלי מרום , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
תוכנית ‏שח"ר ‏של ‏צה"ל‏ וג'וינט‏ ישראל-תבת‏ מאפשרת‏ לגברים ‏חרדים‏ להתגייס‏ לצבא ‏ולרכוש ‏תוך‏ כדי‏ כך ‏מקצוע‏ שיוכל ‏לשמשם‏ גם‏ בחיים ‏האזרחיים. ‏מאמר ‏זה ‏סוקר ‏את ‏התוכנית ‏על ‏מאפייניה ‏השונים ועל ‏יתרונותיה ‏בהכללת ‏אוכלוסיית ‏החרדים ‏בשוק ‏התעסוקה. ‏במאמר ‏מובאים ‏ראיונות ‏שנערכו ‏עם ‏בוגרי ‏התוכנית, ‏חלקם‏ חיילים ‏בקבע‏ וחלקם‏ עובדים ‏באזרחות, ‏ומסקנותיהם ‏בנוגע‏ לתרומת ‏תוכנית ‏שח"ר למסלול...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע