המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רגישות תרבותית - המפתח לשילוב חרדים באקדמיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
מחקרים מצאו שהמשכורות של חרדים בוגרי מכללות הנן 60% בלבד מהמשכורות של עמיתיהם זאת, אף כי מחקרים הראו שמרבית הסטודנטים החרדים הם בעלי פוטנציאל לא מבוטל. יש להסביר את נהירתם של חרדים לשלוחות עצמאיות ולאוניברסיטה הפתוחה, למרות היתרונות הגדולים הנמצאים במוסדות האקדמיים הרגילים. ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בשורשי התרבות החרדית. לחרדים ריאקציה היסטורית כלפי האקדמיה, שהלכה והתעצמה במהלך השנים תוך התבססות על...

המשך קריאה >>

השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות

(מאגר ביבליוגרפי)
איליה זטקובסקי , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
דוח אודות מגמות הפריון הכולל בקרב נשים יהודיות, מבט משווה בין חילוניות לחרדיות. הבדיקות מראות כי ככל הנראה ישנה מגמת ירידה בפריון הנשים החרדיות בשנים האחרונות. אלא שבכל הנוגע לשינויים בילודה בחברה החרדית המצב מורכב, לא רק בשל הרגישות הגבוהה של הנושא, אלא גם בשל ההשלכות הכלכליות והחברתיות הקשורות לכך, הקשיים בהגדרת המשתנים ובאיסוף הנתונים, ולא פחות מכך – בנסיונות להסביר שינויים נצפים ולזהות סיבות ל...

המשך קריאה >>

"הדרך לשילוב" - נייר מדיניות לעידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואיליה זטקובסקי , מזכר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
דוח שנתי הכולל המלצות למערכת מקבלי ההחלטות במספר תחומים הנוגעים לשילוב חרדים: בקביעת מדיניות פיסקאלית, בתחום חינוך והכשרה, בדרכי חיבור לשוק העבודה ובנושא שירות צבאי ואזרחי. המלצות אלה הנן פרי עבודתו של צוות 'שילוב חרדים' במוסד שמואל נאמן, ומתבססות על עבודת מחקר של אנשי הצוות, וניתוח תוצאות מחקריהם של אחרים. שילוב מוצלח של האוכלוסייה החרדית בכלכלת ישראל חייבת להתבסס על שלושה עקרונות: 1. הפתרונות חי...

המשך קריאה >>

שילוב חרדים: מודל, תסריטים ומיפוי

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואליה זטקובסקי , נייר עמדה , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
הדוח כולל שלושה מאמרים שבהם נעשית הצגת מודל לקביעת מדיניות הממשלה לשילוב האוכלוסייה החרדית, בדיקת תסריטים אפשריים לקצב השילוב, ומיפוי מוסדות אקדמיים המותאמים לציבור החרדי. 1. מסמך 'תכנית אסטרטגית לשילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלת ישראל': מודל ההגירה. המסמך מדבר באופן כללי על קליטת אוכלוסיה ייחודית לתוך מערכת קיימת, כהקבלה בין קליטת עליה לבין קליטת החרדים. 2. מסמך 'חרדים צעירים': הערכת מצב לשנת 2011...

המשך קריאה >>

תעסוקת חרדים -חוברת מידע ב

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואיליה זטקובסקי , חוברת מידע , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
חוברת מידע (מהדורה שניה מורחבת) על בסיס ידע וניסיון שנצברו במוסד שמואל נאמן במהלך ביצוע פרויקט "שילוב חרדים". החוברת מיועדת למנהלי ובעלי חברות וארגונים, ולמנהלי משאבי אנוש בארגונים אלו – ובעיקר לחילוניים שבהם. היא אמורה לתת את המידע הדרוש כדי להכיר את מאגר כוח האדם החרדי ולנצל את ההזדמנות העסקית הטמונה בנגישות לציבור זה. זוהי מהדורה שניה, מתוקנת ומעודכנת, אותה אנו מוציאים בעקבות הצלחת החוברת הראשו...

המשך קריאה >>

תעסוקת חרדים -חוברת מידע א

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואיליה זטקובסקי , וברת מידע , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
חוברת מידע שנכתבה על בסיס ידע וניסיון שנצברו במוסד שמואל נאמן במהלך ביצוע פרויקט "שילוב חרדים". החוברת מיועדת למנהלי ובעלי חברות וארגונים, ולמנהלי משאבי אנוש בארגונים אלו – ובעיקר לחילוניים שבהם. היא אמורה לתת את המידע הדרוש כדי להכיר את מאגר כוח האדם החרדי ולנצל את ההזדמנות העסקית הטמונה בנגישות לציבור זה.

המשך קריאה >>

תחושת העצמה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת קוליק , נייר עמדה , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
מטרת המחקר לבחון את עמדותיהן של נשים חרדיות באשר לעולם העבודה, תחושת ההעצמה שלהן והערכתן את חוסנן התעסוקתי. המחקר השווה בין תפיסותיהן של נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה לתפיסותיהן של נשים חרדיות שאינן מצויות בשוק העבודה, וכן מול נשים שאינן חרדיות. שיטת המחקר משולבת, ומאמצת שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות כאחד, באמצעות שאלונים מובנים וראיונות עומק עם חלק קטן מן המשתתפות. ממצאי המחקר שנאספו באמצעות המ...

המשך קריאה >>

רווחה מעבודה : הערכת יעילותן של גישות שונות לשילוב חרדים במעגל העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
בן רוב , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
הספרות האקדמית מצביעה על פער בין השכלתם של החרדים ובין דרישות שוק העבודה המודרני, אך מאידך יכולתם הלימודית גבוהה באופן מיוחד, וקיימים מחקרים המצביעים על פתיחות ונכונות להשתלב בשוק העבודה בקרב קבוצה לא מבוטלת. המחקר בודק שלוש תוכניות שפעלו במסגרת המיזם 'תנופה בתעסוקה' (תב"ת), שהוקם על ידי ג'וינט ישראל בשיתוף ממשלת ישראל, עבור האוכלוסייה החרדית. שתיים מהן נוקטות ב'גישה משלבת' ואחת נוקטת בגישת 'עבודה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע