המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

משאבים להתמודדות עם גורמי לחץ ומשברים אצל משפחות יהודיות עם ילדים בעלי מגבלות התפתחותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה לייזר , מאמר , אוניברסיטת חיפה
מחקר שבדק גורמי לחץ ומשתנים הקשורים בהסתגלות. המחקר נערך בקרב 82 משפחות חרדיות שלהן ילדים בעלי מוגבלות. נערכו ראיונות עם הורים ומורים, שהתבקשו לדרג את הילדים בסולם דירוג המתייחס ליכולת ההסתגלות שלהם. הממצאים הראו כי משפחות מקבוצת ההסתגלות הנמוכה, בהשוואה לאלו שהפגינו יכולת הסתגלות טובה יותר, חוו הרבה יותר תחושות של חוסר וודאות כלפי העתיד, מחסור בזמן, סטיגמות חברתית, קשיים כספיים ובעיות התנהגות של...

המשך קריאה >>

הקשר בין דתיות, לאום ומשתני רקע נוספים של פרחי הוראה על עמדות כלפי שילוב: השלכות לתכניות הכשרה

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה לייזר ושלמה רומי , מאמר , אוניברסיטת חיפה
עמדותיהם של מורים ופרחי הוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, וכישוריהם בנושא זה חשובים להצלחתה של מגמת השילוב. במחקר הנוכחי נבדקו עמדותיהם של 1155 פרחי הוראה ב-11 מכללות ומכונים להכשרת מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ונחקרו גורמי רקע הקשורים לעמדות אלה. המתכשרים ענו על שאלון עמדות כלפי שילוב, בפרמטרים שונים. ביחס למתכשרים החרדים נמצא כי נכונותם לשילוב נמוכה יותר באופן כללי, בע...

המשך קריאה >>

תהליך ה"חזרה בתשובה" בקרב עבריינים "בעלי תשובה"

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה זלצברג , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
מחקר הבודק את ה'חזרה בתשובה' בקרב עבריינים בישראל, המשתקמים בישיבות לבעלי תשובה. המחקר מתמקד בניתוח הדינמיקה של התהליך על שלביו השונים. הממצאים מלמדים כי היבטים רבים בתהליך החזרה בתשובה דומים לשיטות ולגישות טיפול שונות בעבריינים, הקיימות במסגרות טיפול שאינן דתיות. עם זאת, המסגרות הדתיות מציעות מסלול בעל ערך ייחודי משני פנים: חדשנותו בעולם השיקום והטיפול, והיותו מסלול אקלקטי הכולל מיזוג של מספר שיט...

המשך קריאה >>

מסטיה חוקית לסטיה לא חוקית

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל אהרנפלד , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
מאמר העוסק בתהליך גמילה מסמים של 'חוזרים בתשובה' בשנות השבעים וראשית שנות השמונים, באמצעות התבוננות ב'ישיבות לחוזרים בתשובה', מן הזרם החסידי ומן הזרם הליטאי, על פי חלוקה של יוצאי עדות המזרח ויוצאי עדות אשכנז. נבדקו דרכי הטיפול של הצוות, המתודה והחוויה הדתית המשפיעה על הגמילה (אקסטזה ושירה – בישיבה החסידית, לימוד ופיקוח חברתי – בישיבה הליטאית 'אור שמח'). המאמר גם עורך השוואה בין נגמלים יהודיים לבין...

המשך קריאה >>

עבריינים חוזרים בתשובה: גישה דתית לשיקום

(מאגר ביבליוגרפי)
ג'רלד קרומר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
מאמר ראשוני על תופעת טיפול בעבריינים באמצעות 'החזרה בתשובה'. בשנת 1978 החלו קרימינולוגים לעקוב לראשונה אחר פעילותה של ישיבת 'אור החיים' בשכונת הבוכרים בירושלים, בראשותו של הרב ראובן אלבז. המחקר בודק את פעילותו של 'הרב הקוסם' כפי שהוא מכונה בפי תלמידיו, באמצעות תצפית משתתפת בישיבה ובאמצעות ראיונות עומק עם הרב ועם 20 מתלמידיו. המאמר כולל ניתוח הממצאים ועורך השוואות בין שיטת הרב לבין תוכניות שיקום מס...

המשך קריאה >>

שיקום החברה החרדית בישראל בצל השואה: להתחיל מישן

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כיצד נסללה הדרך המחודשת לאחר שאבדו מיטב מורי הדרך, המנהיגים והרבנים? כיצד התרחש נס התחייה במדינת ישראל הציונית והחילונית, שבה היתה החברה החרדית למיעוט מבחינה דמוגרפית ואידאולוגית? על שאלות אלה ועוד מבקשת המחברת לענות, לפתור את החידה ההיסטורית המורכבת של תקומת החרדיות, ולדון בהשפעתם הייחודית של ניצולי השואה החרדים ושל תודעת השואה שהנחילו על התגבשותה של החברה החרדית בישראל לאחר השואה. ממסקנות המאמר:...

המשך קריאה >>

"דור יתום" מחפש אמא: 'מורשת שרה שנירר ככלי לשיקום החברה החרדית אחרי השואה'

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
שרה שנירר היא האשה החרדית היחידה שכתבו עליה ביוגרפיות, עד ימינו אלה, בשל היותה סמל ואגדה במורשת החרדית. לזיכרונה נודעת חשיבות רבה בשיקום החברה החרדית לאחר השואה. המחברת עומדת על המחויבות העמוקה שחשו ניצולות השואה בוגרות בית יעקב כלפי מורתן וחינוכן בתנועה, והוא מברר את מקומו המרכזי של זיכרון שרה שנירר בזיכרון הקולקטיבי של החברה החרדית. אלו צרכים ממלא זיכרון זה עבור החברה כולה? האם הוא משמש זיכרון ח...

המשך קריאה >>

פאר תחת אפר': ניצולי השואה, זיכרונה וההתמודדות עם השלכותיה — פרק מרכזי בשיקום החברה החרדית האשכנזית ב'ישוב' ובמדינת ישראל 1945 - 1961

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן
המחקר עוקב אחר מקומם של ניצולי השואה החרדים בארץ ישראל בתהליכי עיצובה ושיקומה של החברה החרדית אחרי השואה ובעיצוב זיכרון השואה שלה בשנים 1961-1945. המסקנה המרכזית היא שלניצולי השואה ולהתמודדות עם השלכותיה היתה השפעה ניכרת על עיצוב הזהות החרדית בישראל בשנים אלו בתחום החברה, הדת, הארגון, הקהילה, הממסד, הספרות ועוד. המחקר מתמקד בחוויותיהם האישיות והציבוריות של ניצולי השואה החרדים. הללו היו בין שישה לע...

המשך קריאה >>

שיקום אסירים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי תימור , מאמר , האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים והמכון לקרימינולוגיה - האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
המאמר עוסק בתוכנית לשיקום אסירים בישיבות לחוזרים בתשובה, הפועלות בתוך החברה החרדית. לצורך כך נערכו ראיונות עם 50 אסירים לשעבר הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה. מן הממצאים: מדובר במסגרת חברתית בעלת פוטנציאל טבעי לשיקום עבריינים, שניתן ללמוד ממנה לגברי תוכניות אחרות ולנצל את שירותיה. האסירים לשעבר מדגישים את ההבדלים שבין עולמם הקודם לעולם הנוכחי, תוך הדגשה שהדרך החדשה שבחרו מעניקה להם סיפוק רב. התוכני...

המשך קריאה >>

Challenges and Conflicts in the Delivery of Mental Health Services to Ultra-Orthodox Jews

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וEliezer Witztum , מאמר
המאמר מבקש להתחקות אחר האתגרים העולים במסגרת הטיפולים הנפשיים המוענקים למטופלים מקרב החברה החרדית. אתגרים אלה, בפניהם ניצבים הן המטפלים והן המטופלים, נובעים מהיבדלותה החברתית של הקהילה החרדית המשתקפת, בין היתר, בהסתייגותה ממקורות טיפוליים המזוהים עם גורמים חוץ קהילתיים. לאור הסתייגותה זו, כמו גם לאור ניתוח מאפייניה הייחודים, מציע המאמר את התאמת הטיפול הנפשי למערכת ערכיה של הקהילה החרדית. במסגרת הת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע