המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"מהגרים בארצם": המקרה של נוער בסיכון מבית חרדי"

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק בן-יאיר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
על פי נתוני משרד החינוך משנת 2006 אחוזי הנשירה בבתי-הספר הממלכתי והממלכתי דתי עמדו על 1.9% לעומת המגזר החרדי בו אחוז הנשירה כמעט כפול כ-3.1%. ההסבר האפשרי שהוצע לנתונים אלו הוא חוסר בהיענות, במידע ובשיתוף פעולה בפיקוח החרדי עם גורמים שתפקידם צמצום הנשירה. המחקר מתאר קונספטואלית את תהליך הנשירה, כמבטא עימות בין "זהות האני" לבין "פזירות האני". עיצובו של "האדם היציב" מושג על ידי חינוך והטפה מתמידים ש...

המשך קריאה >>

ילקוט רעים חרדים : שירת משוררים אגודאיים צעירים בארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף פונד , ספר , כרמל
שם הספר הוא פרפראזה על 'ילקוט הרעים' של השומר הצעיר, שפורסם באמצע שנות הארבעים והיווה ציון דרך בתולדות הספרות העברית החדשה. באותן שנים, בעולם תרבותי שונה לחלוטין, יצרו צעירים מן המחנה האגודאי, רובם ירושלמים, שירה עברית שמעט ממנה פורסם בעיתונים הצנומים של מחנה זה. הם חסרו מסגרת מעודדת יצירה, ולרשותם לא עמדו במות ספרותיות להצגת יצירותיהם. גם בקרב המחנה ממנו באו נחשבה יצירתם כ'ביטול תורה' וכעשייה חרי...

המשך קריאה >>

שירי יהושע לנדוי – משורר השואה בן היישוב הישן

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף פונד , מאמר , אוניברסיטת בר אילן
מאמר הקדמה וקובץ שירים מאת יהושע לנדוי, משורר חרדי משנות הארבעים שפרסם את שיריו על השואה בעיתונות החרדית דאז. שיריו מלאי צער וכאב והזדהות עם המעונים, ועם קריאת השירים נוצרת התחושה שהכותב מצוי כאילו בפולין. כמו כן יש בשיריו ביטוי לקונפליקטים פנימיים שהסעירוהו: מחד גיסא ייאוש נוכח החורבן, ומאידך תקווה לגאולה; רחמים לנרדפים, מול תוכחה והאשמה לסוטים מדרך התורה, אלו שעולמם הרוחני נבנה על תרבות זרה ובאו...

המשך קריאה >>

העוני בקרב ילדים בישראל 1982-1995

(מאגר ביבליוגרפי)
שירה קליין , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
המאמר מתאר את השינויים שחלו בתחולת העוני בקרב ילדים בישראל בין השנים 1982-1995 ולנסות לעמוד על מקורם. בשנות השמונים חלה עלייה קלה אך בשנות התשעים חלה ירידה בתחום זה. בקרב ילדים חרדים ובקרב ילדים לא יהודים חלו שינויים של ממש בתחולת העוני במגמות הפוכות המקזזות זו את זו. באמצעות גרפים וטבלאות מצביע המחקר על הבדלים בולטים בין שתי קבוצות אלה. באוכלוסייה הלוא יהודית חלה ירידה בתחולת העוני בקרב ילדים, יר...

המשך קריאה >>

"הבן יקיר לי": גורמי הנשירה ממסגרות החינוך בקרב בני נוער במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמה רודריגז (מהרש"ק) , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
העבודה בוחנת את תופעת נשירת תלמידים ממסגרות חינוך חרדיות, תוך זיהוי גורמי התופעה והצעת דרכי טיפול. לצורך המחקר רואיינו 10 אימהות לנערים בני 18-12 שנשרו ממערכת החינוך החרדית, 7 מטפלים בנוער נושר ואנשי חינוך בקהילה החרדית, וכן 4 נערים נושרים שדיווחו על חוויתם הסובייקטיבית. מממצאי המחקר: טרם קיימת מסגרת לטיפול הולם בנערים אלו (2006). גורמי הנשירה העיקריים הם: מחנכים בעלי כישורים חינוכיים לקויים, חוסר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע