המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התנדבות ושירות צבאי במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד התמ"ת - מנהל מחקר וכלכלה
דוח המחקר נועד להציג נתונים עדכניים אודות תרומתו של הציבור החרדי לקהילה במסגרת התנדבותית ואת תרומתו למדינת ישראל. הממצאים מתייחסים לשיעורי ההתנדבות והמשרתים בצבא בקרב אוכלוסייה זו, ביחס לאוכלוסיה חילונית-מסורתית. המחקר מבוסס על נתוני הסקר החברתי לשנים 2002-2007 של הלמ"ס. מממצאי המחקר: חלק לא מבוטל מהגברים החרדים בגילאים מבוגרים יותר משרתים שירות צבאי כלשהו, לרוב שירות מקוצר וחלקי. על אף העובדה שיש...

המשך קריאה >>

מ"עם במדים" ל"מדים שונים לעם": ניהול שונות תרבותית וחברתית בצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
עדנה לומסקי-פדר ואייל בן ארי , פרק , אוניברסיטת חיפה, פרדס
הפרק מנתח את האופן בו צה"ל מנהל את השונות החברתית והתרבותית בקרב חייליו - כיצד צה"ל מטפל במהגרים, בנשים, בדתיים ובבני מיעוטים. את ניהול השונות בצבא ניתן להבין מתוך שני תהליכים מקבילים: הדיון בדבר תפקידו של צה"ל בהגדרת הלאומיות הישראלית, והלחצים הארגוניים בעידן הפוסט מודרני. בנוגע לחרדים מגדירים הכותבים ששילובם נעשה 'תוך הדרה'. השיח החברתי באשר לאופן ניהולה של קבוצה זו מתמקד בעלויות הכלכליות ובעול...

המשך קריאה >>

גיוס כהלכה: על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
יחזקאל כהן , ספר , נאמני תורה ועבודה - הקיבוץ הדתי
ספר ראשון מסוגו בזמנו, הדן במכלול ההיבטים של שחרור תלמידי הישיבות משירות חובה, מנקודת מבט תורנית-ציונית. הספר דן בהיבט הציבורי, הפוליטי, הרעיוני וההלכתי, סוקר את תולדות השחרור, את הנתונים על ממדיו, דן באריכות בנימוקי החברה החרדית להצדקתו, וכן מברר את היחס של הציבור החילוני והדתי-לאומי כלפי התופעה. המחבר מוכיח, שהסירוב לשרת בצה"ל מבוסס על אידיאולוגיה אנטי-ציונית, שהיא גם מנת חלקם של החוגים המשתתפים...

המשך קריאה >>

גדוד הנח"ל החרדי -סיכויים וסיכונים

(מאגר ביבליוגרפי)
זאב דרודי , מאמר , משרד הביטחון
המאמר עוסק בגדוד 'נצח יהודה' (הנח"ל החרדי) שיצא לדרכו בשנת 1999 כשירות קרבי לחרדים, בסיבות להקמתו, בהיקיפו, ביחס הרבנים ובמקומו בחברה החרדית. במוקד המאמר: שאלת הגדוד כמקרה בוחן לבחינת יחסי צבא ודת בצה"ל, נושאים של היררכיית הפיקוד, סמכויות ושליטה, השפעות פוליטיות, רוחניות ומגזריות, בתוך הצבא. דיון בסיכונים ובסיכויים של הפרויקט לממסד הצבאי בישראל, על רקע השינוי במערכת יחסי צבא-חברה בישראל, והקרע הדת...

המשך קריאה >>

סיפורי הצלחה

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל , ספר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
הספר כולל 78 סיפורי הצלחה המתארים חרדים, גברים ונשים כאחד, אשר השתלבו בהצלחה בעולם ההשכלה, התעסוקה, והצבא. הסיפורים לוקטו על ידי חוקרי פרויקט 'שילוב חרדים' במוסד שמואל נאמן באמצעות רשתות קשרים ומקורות מידע שעמדו לרשותם. הספר מיועד לקהלים רבים ושונים: הוא מיועד לקוראים מקרב הציבור החילוני שאינם מוּדעים למהפכה המתחוללת בתוך הציבור החרדי. הוא מיועד למעסיקים פוטנציאליים, למומחי תעסוקה והשמה, למנהלי מש...

המשך קריאה >>

דגים ממולאים במקום חכה: העוני החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מוריה אבנימלך ויוסי תמיר , פרק , הקיבוץ המאוחד
בפרקי הספר נדונים נושאי כלכלה ופוליטיקה, כלכלה ו'פופוליטיקה', עוני ואי-שוויון, העוני החרדי, צמיחה ושוויון ותרומת החינוך ועוד. הפרק החרדי עוסק בדפוסי החיים של החברה החרדית, ביחסים המורכבים שבין מדינת הרווחה לבין העוני החרדי, בפגיעה בתוצר ובגביית המיסים. הפרק כולל גם נתונים מן המחקר ומן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר ירידת שיעור העבודה לאורך השנים מאז קום המדינה. כמו כן דיון אודות קצבאות הילדים כתמרי...

המשך קריאה >>

מסע בחלל הפנוי

(מאגר ביבליוגרפי)
דב אלבוים , ספר , עם עובד
רומן אוטוביוגרפי בו חושף אלבוים שנה בחייו בה הוא בדק את אמונתו ודרכיו בתוך עולם המסורת היהודית, ובו הוא מעלה תובנות חדשות על אורחות חייו כילד וכנער חרדי וכאדם חילוני בהווה. דב אלבוים נולד בירושלים בשנת 1970. הוא בן תשיעי למשפחה חרדית וגדל והתחנך בישיבות חרדיות, עד שבגר את ישיבת "חברון" בירושלים. עם גיוסו לצה"ל עזב את המערכת הדתית ושירת ככתב צבאי בביטאון חיילי צה"ל "במחנה".

המשך קריאה >>

חרדים בחברה משתנה: השכלה, תעסוקה וצבא

(מאגר ביבליוגרפי)
אריק כרמון וידידיה צ' שטרן , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה - יום עיון 13.10.2010
ביום רביעי, ה' בחשון תשע"א, 13 באוקטובר 2010, נערך יום עיון בנושא האוכלוסייה החרדית בחברה משתנה. בין השאר השתתפו רבנים, אנשי ציבור, ראשי תחומים/נציגים ממשרדי הממשלה, נציגי ארגונים חברתיים המקדמים נושאים אלו בתוך הציבור החרדי, נציגי התכניות הייעודיות לאוכלוסייה זו בצה"ל (דוגמת שח"ר או הנח"ל חרדי), אנשי שטח מהציבור החרדי, ראשי מכללות חרדיות, מעסיקים ואנשי אקדמיה. הדיון התמקד בשלושה נושאים עיקריים: ר...

המשך קריאה >>

מודל גיוס אחר? – המבחן החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון וסטיוארט כהן , נייר עמדה , האוניברסיטה הפתוחה המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית
מסמך 'סימולציה' שהוגש בכנס באוניברסיטה הפתוחה, בהיתכנותה של תפיסה חדשה ביחס לשאלת גיוסם של גברים חרדים לצה"ל. בחלקו הראשון הוא מציג נתוני יסוד הנוגעים לדחיית גיוסם של חרדים לצה"ל. הפרק השני סוקר את הגישה העקרונית של המנהיגות החרדית כלפי הגיוס לצה"ל ודן בהשלכותיה על דפוסי הגיוס בפועל בחברה החרדית. הפרק השלישי סוקר את ניסיונות העבר להביא לגיוס חרדים לצה"ל ועומד על לקחי ניסיונות אלה. הפרק הרביעי מציג...

המשך קריאה >>

גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי - השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - מחקר וכלכלה
דוח מחקר אודות פרוייקט שירות חרדים (שח"ר) שפותח ע"י צה"ל, אגף כח-אדם וג'וינט ישראל- תב"ת במטרה לשלב צעירים חרדיים במסגרות צבאיות מקצועיות ולרכוש מקצוע וניסיון תעסוקתי תוך שמירה על צביונם וייחודם התרבותי-חברתי. מממצאי הדוח: תרומת השירות הצבאי לבוגרים החרדים היתה גבוהה וייחודית על-פי מספר מדדים. מרבית בוגרי השירות העריכו כי השירות הצבאי תרם להם רבות ברכישת ניסיון תעסוקתי וסייע להתפתחותם האישית שאפשר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע