המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הנגישות הכלכלית של שירותי רפואה פרטיים בבתי-חולים ציבוריים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
ברוך רוזן ועופר גור , מאמר , המוסד לבטוח לאומי - מנהל מחקר ותכנון
מחקר הערכה ביחס למידת נגישותן הכספית של תוכנית השר"פ (שירותי רפואה פרטיים) בירושלים, בשנת 2001. המחקר נערך בשלושה בתי-חולים ציבוריים בירושלים, כמו כן נאספו נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי של ירושלים על מעמדן החברתי-כלכלי של השכונות בעיר, וכן נתונים על הכנסה ממוצעת של משפחה ישראלית מתוך סקר משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מן הממצאים: פירוט שיעורי השימוש בשירות רפואי פרטי על־פי מאפיינים של דת ולא...

המשך קריאה >>

A Family Physician in an Ultraorthodox Jewish Village

(מאגר ביבליוגרפי)
Rina Erez וStanley Rabin , מאמר
המאמר בוחן את מעמדו ותפקידו של הרופא במסגרת הקהילה החרדית לאור היחסים שנרקמו בין מחברת המאמר, המשמשמת כרופאת משפחה, ובין מטופליה, תושבי כפר חב"ד. כתיבת המאמר נעשתה במסגרת תכנית ייחודית שהוקמה בבית הספר סקאלר לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב ששמה לה למטרה לחקור את ההיבטים הייחודים הכרוכים בהענקת שירותי בריאות לקהילה החרדית. לאור ניסיונה של מחברת המאמר, כמו גם לאור התובנות שעלו במסגרת תכנית זו, מצביע המא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע