המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות - מסמך מידע ל'אשלים'

(מאגר ביבליוגרפי)
הסתר פאס ורונלי רותם , מסמך מידע , מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
המסמך דן בתחומי הרווחה והבריאות, תוך התמקדות בצרכים הנובעים מהמאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. נסקרים סוגיות מרכזיות במערכת השירותים לילדים ולמשפחותיהם, מענים מיוחדים שפותחו בשנים האחרונות בעבור אוכלוסייה זו, ומגמות השינוי הצפויות להמשיך ולהשפיע על דפוסי פיתוח השירותים וצריכתם. החלק האחרון במסמך עוסק באתגר שבפיתוח ובהפעלת תכניות מותאמות בעבור הקהילה החרדית. המידע הנכלל במסמך מתבסס על עבודות שנכ...

המשך קריאה >>

הבחירה בש"ס - התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי פיקאר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר עוסק במניעים של ציבור לא חרדי גדול להצביע בעד תנועת ש"ס בארבע מערכות בחירות שנערכו בשנים 1996-2006 אין בו התייחסות לשכבה החרדית הכוללת את מייסדי ש"ס, את נבחריה וחלק מבוחריה. גם ההגות המניעה את ראשי התנועה אינה נכללת בדיון, כי אם רק המנגנון המתווך שהניע אלפי ישראלים המתפרנסים מעבודתם והמשרתים בצה"ל, להצביע בעד מפלגה הנתפסת למראית עין כמפלגה חרדית. המאמר טוען שש"ס לא סיפקה משאב חומרי, שכן המצו...

המשך קריאה >>

דוח הוועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחנן פלסנר , דוח מחקר , הכנסת - מדינת ישראל
בחודש פברואר 2012 פסק בג"ץ כי חוק טל אינו חוקתי ועל כן לא ניתן להאריכו לתקופה נוספת. בתגובה הקים ראש הממשלה בנימין נתניהו ועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל, בראשותו של ח"כ יוחנן פלסנר (קדימה). הוועדה פעלה באינטנסיביות במשך חודש ימים במטרה להמליץ על מתווה לחקיקה מחודשת בנושא גיוס חרדים לצבא ולשירות האזרחי. הכוונה היא להוביל לשינוי עמוק ומהותי בחברה הישראלית וליצור אמנה חברתית חדשה. ממסקנות הד...

המשך קריאה >>

על גיוס בחורי הישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , נאמני תורה ועבודה - הקיבוץ הדתי
הפרק מראה כיצד נושא זה של הפטור מגיוס לבני ישיבות, מהווה ביטוי לייחודיותה של החברה החרדית, וצורך חיוני לקיומו של המבנה החברתי שלה ולהבטחת ההמשכיות הבין-דורית. הכותב טוען כי הימנעותם של רוב החרדים מגיוס אפשרית משום שהמבנה החברתי של החברה החרדית התגבש בצורה כזו, שנוצר נתק חברתי ופיזי ("גטואיזציה") בין החרדים לשאינם חרדים. ממסקנות המאמר: הגידול הדרמטי במספרם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, מביא לכך...

המשך קריאה >>

עמדות של בנות חרדיות וחילוניות בדבר נישואין, הריון ולידה

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין פרישמן , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
התנהגותם השונה של גברים ונשים חרדיים וחילוניים בתקופת ההיריון ולאחר הלידה, העלתה את ההשערה בדבר גיבוש משפחתי רב יותר בקרב האוכלוסייה החרדית בהשוואה לחילונית. המאמר מביא תוצאות מחקר המשווה עמדות של נערות חרדיות ונערות חילוניות בנוגע להיבטים שונים של חיי הנישואין. העמדות נבדקו על פי ארבעה גורמים של אמונות, שהתגלו על פי תיאוריית האוריינטציה הקוגנטיבית, כמכריעים לגבי קביעת התנהגות בפועל. הממצאים מתייח...

המשך קריאה >>

תכנית אב בני ברק: דו"ח חברתי מסכם

(מאגר ביבליוגרפי)
ארזה צ'רצ'מן ויונה גינזברג , דוח מחקר , הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - המרכז לחקר העיר והאזור
הדוח מסכם את מאפייניה וצרכיה של אוכלוסיית העיר בני-ברק, לצורך תוכנית אב לעיר זו. רואיינו 300 נשים תושבות בני-ברק, מאיזורים שונים של העיר. השאלונים בדקו משתני מחייה כגון: רקע סוציו-אקונומי, נתונים סוציו-דמוגרפיים, תנאי דיור, מצב תעסוקה, מצב כלכלי של המשפחה, היסטוריית מגורים, שביעות רצון מן העיר ושרותיה ועוד. במקביל נערכו ראיונות חצי מובנים עם אנשי מפתח בעיר מתחום התעסוקה והניהול, וכן סקר של שרותי מ...

המשך קריאה >>

הנגישות הכלכלית של שירותי רפואה פרטיים בבתי-חולים ציבוריים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
ברוך רוזן ועופר גור , מאמר , המוסד לבטוח לאומי - מנהל מחקר ותכנון
מחקר הערכה ביחס למידת נגישותן הכספית של תוכנית השר"פ (שירותי רפואה פרטיים) בירושלים, בשנת 2001. המחקר נערך בשלושה בתי-חולים ציבוריים בירושלים, כמו כן נאספו נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי של ירושלים על מעמדן החברתי-כלכלי של השכונות בעיר, וכן נתונים על הכנסה ממוצעת של משפחה ישראלית מתוך סקר משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מן הממצאים: פירוט שיעורי השימוש בשירות רפואי פרטי על־פי מאפיינים של דת ולא...

המשך קריאה >>

מודל המועדון והקהילה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב רוזנברג , ביקורת , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
תגובה למאמרו של אלי ברמן 'כת, סובסידיה וקורבן' (ע"ע), ותיקון ל'מודל המועדון' שהציע, אם ברצוננו להציג בצורה נכונה את התנהגות הציבור החרדי. לדברי הכותב, העלות המוטלת על האיש החרדי לאספקת השירותים הדתיים-קהילתיים מהווה בעצמה מס כניסה כבד, גם אם יקצר את שנות השהות בישיבה. חבילת הסבסוד אינה קורצת לציבור שמחוץ לקהילה, משום שהיא מכילה שירות עיקרי נוסף: מניעת השפעה תרבותית חיצונית מצד העולם החילוני. רק הב...

המשך קריאה >>

A Family Physician in an Ultraorthodox Jewish Village

(מאגר ביבליוגרפי)
Rina Erez וStanley Rabin , מאמר
המאמר בוחן את מעמדו ותפקידו של הרופא במסגרת הקהילה החרדית לאור היחסים שנרקמו בין מחברת המאמר, המשמשמת כרופאת משפחה, ובין מטופליה, תושבי כפר חב"ד. כתיבת המאמר נעשתה במסגרת תכנית ייחודית שהוקמה בבית הספר סקאלר לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב ששמה לה למטרה לחקור את ההיבטים הייחודים הכרוכים בהענקת שירותי בריאות לקהילה החרדית. לאור ניסיונה של מחברת המאמר, כמו גם לאור התובנות שעלו במסגרת תכנית זו, מצביע המא...

המשך קריאה >>

Haredim vs. Secular: Israel’s Internal Culture War and the Fight for Israeli Identity

(מאגר ביבליוגרפי)
Joshua Yates , עבודת סמינר , Hamilton College
עבודת מחקר המציעה סקירה היסטורית של היחסים הבין חברתיים שאפיינו את מדינת ישראל מאז הקמתה ב-1948, כאשר במוקד יחסים אלה עולה ומתחדד המתח בין המגזר החרדי, המהווה כעשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, מכאן, ובין המגזר החילוני, מכאן. בחינת התפתחותם של היחסים בין שני מגזרים אלה נעשה לאור השפעתן המשמעותית של המפלגות החרדיות בזירה הפוליטית, שעה שאלו צברו במשך השנים כוח פוליטי לא פרופורציונאלי לייצוגם האלקטורלי במ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע