המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תקציר: מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך –  מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרי...

המשך קריאה >>

המאבקים על דמות ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , מאמר , החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
המאמר מבקש לבחון את הדרך בה מעצבים המאבקים הפוליטיים, התרבותיים והסביבתיים את דמותה של ירושלים ואת צביונה. ראשית נסקר הקונפליקט הלאומי, לאחר מכן הקונפליקט התרבותי בין חרדים לחילוניים, הנתפס בעיני רבים כמטריד יותר. הכותב סוקר את המשמעות המרחבית של המאבק התרבותי, כאשר כל צד חש את עצמו מותקף, שכונות שהחליפו את אוכלוסייתן, העוצמה הפוליטית של החרדים על העיר, ענייני תכנון ועיצוב, וכן תגובות הנגד של האוכ...

המשך קריאה >>

המערך המרחבי של האוכלוסייה הדתית בירושלים, 1959-1969

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הרשקוביץ , מאמר , החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
מאמר, מן הראשונים שנכתבו בארץ אודות התפרוסת הגיאוגרפית החרדית בירושלים, בהתייחס לשנות השישים. המינוח 'דתי' בהתייחס לשכונות החרדיות גם הוא מסממני התקופה. המאמר סוקר את השכונות הוותיקות שהוקמו בתקופה הטורקית והמנדטורית, שכונות שעברו תהליך דיפוסי מחילוניות לדתיות, וכן ריכוזים חדשים של חרדים בירושלים. בעזרת טבלאות ומפות מאוירות, נתוני הצבעה בבחירות ומאפיינים נוספים, ניתנת מפה בהירה של אוכלוסיית ירושלי...

המשך קריאה >>

אזרחים בשכונות הספר הצפוניות של ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
משה ארנולד , מאמר , יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן אוניברסיטת תל- אביב - העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי
פרק העוסק באזרחים בשכונות הצפון בירושלים בימי מלחמת העצמאות – תש"ח, בתוך כך ביהדות החרדית בירושלים בימי המלחמה. מתוך מקורות ארכיוניים מציג הכותב נתונים בדבר השתתפותם של אנשי אגודת ישראל בלחימה ובתפקידים אחרים עקב שעת החרום. כמו כן מופיעים נתונים על פרשת גיוס תלמידי הישיבות בירושלים, אופי הישיבות השונות בירושלים, המגעים הפוליטיים, עמדת הרבנים ועמדת התלמידים, סוגי השירות וקורות הפטור שניתן אז לתלמיד...

המשך קריאה >>

רמת דתיות בשכונות המגורים: תפיסות התושבים לעומת המציאות

(מאגר ביבליוגרפי)
לריסה פליישמן ויורי גובמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - לשכת המדען הראשי
מטרת המחקר לבדוק את רגישות הפרט לתמורות המתרחשות עם הזמן בהרכב הדתי של סביבת מגוריו; וזאת ברזולוציה מרחבית של אזורים סטטיסטיים. אוכלוסיית היעד של המחקר היא האוכלוסייה היהודית בארץ. הבדיקה מתבססת על קבצי נתונים של למ"ס: הסקר החברתי 2009 והקבצים המנהליים של רמת דתיות 2006 ו2009, מרשמי אוכלוסיה, קבצי הכנסות פרט ונתוני עסקאות נדל"ן. מממצאי הדוח: הציבור הדתי הוא "הרגיש" ביותר לתמורות שהתרחשו במידת הדתי...

המשך קריאה >>

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך – מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרים: ברמת-שלמה,...

המשך קריאה >>

דומים ושונים : מיקרו-סגרגציה של חרדים במרכז ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט ונורית אלפסי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המאמר עוסק בהיבדלות במגורים בשכונה חרדית מרכזית בירושלים, מתוך ניסיון לקשר בין יחסים אתניים למבנה העירוני ולתפרוסת מרחבית. תהליכים חברתיים ומרחביים המתרחשים בתוך שכונות חרדיות זכו עד כה להתייחסות מחקרית חלקית ומכלילה. מחקר זה מבקש לעדכן גישות תיאורטיות קודמות באמצעות חקר הסגרגציה הפנים-חרדית בסנהדריה, שכונה המאוכלסת ברובה במגוון זרמים חרדיים ומציעה מקרה מבחן של היבדלות לא כלכלית בסביבה עירונית. המ...

המשך קריאה >>

דפוסי פגיעה של חרדים בתושבים לא-חרדים בצפון מערב ירושלים, כחלק מהמאבק על השליטה באזור זה

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם פרבר , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים - המכון לקרימינולוגיה
מחקר במדעי הקרימינולוגיה, אודות ירושלים בראשית שנות השמונים של המאה העשרים. המחקר נערך בשכונות צפון-מערב העיר, בעיקר בשכונות 'הבוכרים' ו'מקור ברוך' שעברו אז תהליך התחרדות הדרגתי, בידי אוכלוסיה חרדית אשכנזית שהחליפה את עדות המזרח המסורתיות באזור. התהליך היה מלווה בחיכוכים קשים ובמעשי אלימות מצד שתי קבוצות השוללות זו את דרך חייה של זו, המביאות למאוימות הדדית בתוך קרבה אקולוגית מרחבית מסוכנת. תחת אוו...

המשך קריאה >>

המיית יונים או חשכת עבים? ויכוח פנים יהודי על עתיד ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
חיבור העוסק בעתידה של ירושלים מבחינה אתנו-גיאוגרפית, בהתחשב בהיבטים טריטוריאליים, דתיים ופוליטיים. עמדותיו של הציבור החרדי באות לידי ביטוי בפרקי הספר, בהתייחס לחברה הערבית, ולחברה הדתית-לאומית. העמדה החרדית מונגדת לעמדה הדתית לאומית במילים המצוטטות מפי דובר חרדי: לו ניתן היה להבטיח מעבר לכל ספק וללא שום חשש (בהדגשה) שבכל שטח שיימסר לריבונות ערבית יישמרו הזכויות הדתיות היהודיות, ויהודים יוכלו לצאת...

המשך קריאה >>

תמורות במרחב הדתי-חרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , מאמר , משרד הביטחון - מכון ירושלים לחקר ישראל
מאמר המסכם את המרחב החרדי בירושלים וצמיחתו לאורך עשרים השנים הראשונות לאחר איחוד העיר, לצד מגמות ההתכנסות וההתבדלות בתחום החברתי-תרבותי. המאמר כולל תרשים של תפרוסת השכונות החרדיות, גרף של מבנה הגילאים, וכן טבלת התפלגות האוכלוסיה החרדית לפי גודל המשפחה באזורים נבחרים בעיר, נכון לשנת 1983. עוד עוסק המאמר ביחסי הגומלין שבין דתיים וחילוניים, בשורשי הקונפליקט ביניהן, ובמשמעויות התכנוניות של תהליך זה. ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע