המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תקציר: מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך –  מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרי...

המשך קריאה >>

רמת דתיות בשכונות המגורים: תפיסות התושבים לעומת המציאות

(מאגר ביבליוגרפי)
לריסה פליישמן ויורי גובמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - לשכת המדען הראשי
מטרת המחקר לבדוק את רגישות הפרט לתמורות המתרחשות עם הזמן בהרכב הדתי של סביבת מגוריו; וזאת ברזולוציה מרחבית של אזורים סטטיסטיים. אוכלוסיית היעד של המחקר היא האוכלוסייה היהודית בארץ. הבדיקה מתבססת על קבצי נתונים של למ"ס: הסקר החברתי 2009 והקבצים המנהליים של רמת דתיות 2006 ו2009, מרשמי אוכלוסיה, קבצי הכנסות פרט ונתוני עסקאות נדל"ן. מממצאי הדוח: הציבור הדתי הוא "הרגיש" ביותר לתמורות שהתרחשו במידת הדתי...

המשך קריאה >>

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך – מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרים: ברמת-שלמה,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע