המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ראשי תיבות ותוארי כבוד בשפה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון לערוך רשימה לקסיקלית של תוארי הכבוד, קיצורי התארים וראשי התיבות, בשפה החרדית המדוברת והכתובה. המאמר פותח במסורת הקיצורים בכתיבה היהודית, השימוש בנוטריקונים ובאקרוסטיכונים. הכתיבה הרבנית והחרדית בת ימינו הרחיבה שימושי לשון אלה, והמאמר מציע 'מורה נבוכים' לשלל תוארי הכבוד והקיצורים, תוך פרשנות למשמעותם החברתית והחלוקה למעמדות ולעדות.

המשך קריאה >>

התערבות פסיכולוגית בין תרבותית: היבטים רגשיים של מערכת היחסים בין הפסיכולוג החילוני/דתי והמטופל החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר נוסבאום , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך
מחקר איכותני העוסק בתחום הטיפול הבין תרבותי, ובאופן ספציפי – טיפול פסיכולוגי במטופלים חרדים על ידי לא חרדים, כפי שהוא משתקף בהתרשמויותיהן של נשים חרדיות שטופלו על יד פסיכולוג/ית חילוני/ת או דתי/ת, ובהתרשמויותיהם של פסיכולוגים ופסיכולוגיות חילוניים ודתיים אשר עובדים עם מטופלים חרדים. מטרת המחקר היא השגת הבנה מעמיקה של היבטים הנוגעים לחוויותיהם של מטופלים חרדים ושל מטפלים חילוניים/דתיים, ולמערכת היח...

המשך קריאה >>

הממד הדתי כמאבחן לשוני

(מאגר ביבליוגרפי)
צופיה קרני (משורר) , מאמר , מכללת אפרתה
מחקר סוציו-לינגוויסטי, העוסק בקשר שבין לשון לחברה בחברה החרדית. המחקר סוקר את החברה החרדית ויחסה העקרוני ללשון העברית הישראלית, את הדיבור כערך חינוכי בהוויה החרדית, את הגדרות ה'שפה הדתית' בסביבה החרדית, ואת הלשון העברית המדוברת שבפי החרדים בחיי היומיום. המחקר התמקד ב-17 מילים ומושגים בעלות משמעויות שונות על פי הקשרים תרבותיים. ממצא בולט: החרדים הכירו את המשמעויות השונות של המושגים, אך התייחסו תחיל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע