המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גב' נעמי פרל

(כללי)

המשך קריאה >>

ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות - מסמך מידע ל'אשלים'

(מאגר ביבליוגרפי)
הסתר פאס ורונלי רותם , מסמך מידע , מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
המסמך דן בתחומי הרווחה והבריאות, תוך התמקדות בצרכים הנובעים מהמאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. נסקרים סוגיות מרכזיות במערכת השירותים לילדים ולמשפחותיהם, מענים מיוחדים שפותחו בשנים האחרונות בעבור אוכלוסייה זו, ומגמות השינוי הצפויות להמשיך ולהשפיע על דפוסי פיתוח השירותים וצריכתם. החלק האחרון במסמך עוסק באתגר שבפיתוח ובהפעלת תכניות מותאמות בעבור הקהילה החרדית. המידע הנכלל במסמך מתבסס על עבודות שנכ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע