המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חסידויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון ראשון מסוגו לערוך מעין לקסיקון אנציקלופדי לחצרות החסידיות בישראל, החל מן הגדולות שבהן: גור, ויז'ניץ, בלז וחב"ד, וכלה בעשרות החצרות הקטנות, לפי פילוח של ארצות מוצא ומסורות מזרח-אירופיות. כמו כן נסקרת הקבוצה החברתית הקרויה 'העדה החרדית' הירושלמית, ועדות-המשנה שלה, נטורי קרתא, תולדות אהרן, ולבסוף - הקבוצות הברסלביות, על מאפייניהן הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.

המשך קריאה >>

קולה של הבת ומעורבותה בתהליך ההשתדכות בחסידות "תולדות אהרן"

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
מאמר העוסק בעולמן של נשות חסידות 'תולדות אהרן', ובדפוסי השידוך והנישואין בקהילה זו. לצד המרכיבים החרדיים הקלאסיים בתהליך ההשתדכות, שהם הרכיבים ה'עסקיים' והחברתיים, קיים רכיב שטרם נחקר והוא: המשיכה האישית, ההופעה החיצונית, והסימפטיה שחשים הורי המיועד/ת כלפי בן/בת הזוג. המאמר מביא את קולן האותנטי של נשות 'תולדות אהרן' בנוגע למציאת זיווגן, ופותח צוהר למתרחש בעולמן של נשים מקבוצה חסידית קיצונית, התנסו...

המשך קריאה >>

שקר החן והבל היופי' - האומנם? הדרישה לגילוח שְׂער-הראש וכיסויו במטפחת שחורה בקרב נשים חסידיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר בוחן את סוגיית הצניעות והופעתן החיצונית של נשים חרדיות, באמצעות מחקר אתנוגרפי בחסידות הקיצונית 'תולדות אהרן' הירושלמית. נבדקת המשמעות שמייחסות נשות הקבוצה לדרישה לגלח את שער ראשן עם נישואיהן ולכסותו במטפחת שחורה, וכיצד מתמודדות הנשים עם דרישה מחמירה זו. מממצאי המחקר: קיים מגוון קולות בקהילה בענין זה, אלא שעיקר הרטוריקה נמנעת מלקרוא תיגר על דרישות הצניעות המחמירות. דרך ההתמודדות היא של השלמה...

המשך קריאה >>

עולמן של נשות חסידות 'תולדות אהרן': מעמדן כפרטים וכקבוצה

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן
המחקר מנסה להביא קול אותנטי ולפתוח צוהר למתרחש בעולמן של נשים מקבוצה חסידית קיצונית ולמציאות חייהן היומיומית ומציג את התנסויותיהן האישיות מתוך עולם המושגים שלהן ומתוך הקונטקסט החברתי שלהן. קיצוניותה של "תולדות אהרן" באה לידי ביטוי בהיבדלותם של חבריה מן העולם שמחוצה לה, בתפיסתם הבלתי מתפשרת נגד המודרנה וה"מדינה הציונית" ובתקנות הנוקשות שהם מקבלים על עצמם. המחקר מתחקה אחר עולמן של נשות "תולדות אהרן"...

המשך קריאה >>

שימור ותמורה ביידיש החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית ברמן , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר 'סוציו-לינגוויסטי' אודות היידיש החרדית בישראל, באמצעות כלים שפותחו בדיסציפלינות של הבלשנות המודרנית והסוציולוגיה. זוהי לשונה של קהילה קטנה ומתבדלת, אשר כל חבריה הבוגרים דוברים גם את לשון הרוב, עברית ישראלית. יידיש זו אינה היידיש הנחקרת והמוכרת בספרות היידיש המזרח אירופית, אלא ענף אחר שטרם נחקר עד כה. מחד היא משמרת זיקה הדוקה לתרבויות המוצא במזרח אירופה, ומאידך מושפעת עמוקות מן העברית, בעיקר ב...

המשך קריאה >>

Shouldering the Burden of Redemption: How the ““Fashion”” of Wearing Capes Developed in Ultra-Orthodox Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Sima Zalcberg , מאמר
המאמר בוחן את האופנה שהחלה פשוטת בשנים האחרונות, המזוהה עם לבישתן של נשים שכמיות כהות, כחלק ממגמת הצניעות ההולכת ומקצינה בקהילה החרדית. שכמיות אלו, שזוהו עד לאחרונה כקוד לבושן של נשות חסידות 'תולדות אהרן', הלך ואומץ על ידי נשים חרדיות מתת-זרמים שונים ומגוונים. ניתוח התופעה המוצע במאמר מבקש לערער את הגישה המחקרית השלטת, הרואה בלבושן המחמיר של נשים חרדיות את השתקפותה של התבנית הפטריארכלית המאפיינת ב...

המשך קריאה >>

Gender Differences in the Involvement of Young People in the Matchmaking Process in an Extreme Ultra-Orthodox Community

(מאגר ביבליוגרפי)
Sima Zalcberg , מאמר
מחקר ייחודי הבוחן את תופעת השידוכים בעולם החרדי, בכלל, ובחסידות 'תולדות אהרן', בפרט. המחקר המוצע נעשה לאור שתי תפיסות הרווחות במחקר בדבר הפרמטרים המאפיינים תהליכי שידוכים. התפיסה השמרנית רואה בבחירת בן / בת זוג תהליך הנקבע לפני נתונים אובייקטיביים, המזוהים עם כל אחד מהצדדים, בדמות מעמד חברתי, רמת הכנסה וכדומה. התפיסה המודרנית, לעומת זאת, שמה דגש על מניעים סובייקטיביים החורגים מנתוני סטטוס כאלה ואח...

המשך קריאה >>

Maramaros, Hungary—The Cradle of Extreme Orthodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
Menachem Keren-Kratz , מאמר
המאמר בוחן את התפתחותם ואופיים של פלגים קיצונים בקרב החברה החרדית המזוהים, בעיקר, עם תנועות חסידיות שצמחו מתוך היהדות החרדית-הונגרית. פלגים אלה, עליהם נמנות קהילות סאטמר, תולדות אהרן, דושינסקי, מונקאטש וספינקה, מסונפים לשני מוסדות מרכזיים: ה'עדה החרדית', בישראל, ו'התאחדות הרבנים', בארה"ב. במסגרת בחינה זו מציע את מונח ה'מובלעות' לאפיון טיבה של החרדיות הכללית, שעה שזהותה של זו האחרונה התגבשה במסגרת...

המשך קריאה >>

The Many Shades of Black: Diverse Voices in Haredi Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Sima Zalcberg , מאמר
מאמר דעה המבקש לערער את התפיסה הרווחת הרואה בחברה החרדית ישות הומוגנית בעלת מאפיינים אחידים ונוקשים. תפיסה זו, שצמחה בין היתר הודות לקוד הלבוש האחיד בו נדרשים החרדים לנקוט, מתעלמת לטענת מחברת המאמר מהדינאמיות המאפיינת את החברה החרדית שעה שזו האחרונה נדרשת לקבוע את אופי יחסה לנושאים רגישים שונים. לצורך המחשת דינאמיות זו מציגה מחברת המאמר את רשמי התחקותה אחר אורח חייהן של נשות חסידות 'תולדות אהרן',...

המשך קריאה >>

The Holy Contract: The Social Contract of the Toldos Aharon Hasidic Group

(מאגר ביבליוגרפי)
Shlomo Guzman-Carmeli וAsaf Sharabi , מאמר
המאמר מבקש לבחון מאפיין קהילתי הייחודי לחסידות 'תולדות אהרן' בדמות חוזה חברתי אותו נדרשים החסידים לחתום מדי שנה. חוזה זה, המכיל חוקים דתיים וחברתיים פנים-קהילתיים, מאפשר את שמירת צביונה הייחודי של הקהילה המשתקף בהתנהלותה הבדלנית והחמורה למדי. במסגרת הבחינה המוצעת מבקש המאמר לנתח את אופיו של חוזה חברתי זה בשני מישורים: (1) משמעותה של פעולה טקסטואלית זו, לאור החשיבות הרבה שהעניקה המסורת היהודית-רבני...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע