המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שירות חרדים בצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
מבקר המדינה , דוח , משרד מבקר המדינה
צה"ל מפעיל 2 מסלולים עיקריים לחרדים: 'נצח יהודה' המכונה הנח"ל החרדי, הפועל מאז שנת 1999, וכן מסלולי 'שח"ר' (שירות חרדים) מקוצרים הפועלים מאז שנת 2007. מאז שנת 2007 שולבו בשתי התוכניות 3300 חיילים חרדים. דוח מבקר המדינה בדק היבטים הנוגעים לגיוסם ולשילובם של החרדים בצה"ל. המבקר מצא שבין השנים 2003-2010 עלה שיעור דחויי הגיוס בשל 'תורתו אומנותו' ב 60%. כמו כן קובל המבקר על אי מעורבותה של הרבנות הצבאית...

המשך קריאה >>

הועדה לגבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני ישיבות - בראשותו של השופט צבי א' טל

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי א' טל , דוח ועדה , הכנסת - מדינת ישראל
הדוח המלא של "ועדת טל", שמונתה ב-22 באוגוסט 1999, ועסקה בסוגיית גיוס בני ישיבות והדיחוי משירות בצה"ל הניתן להם מתוקף הסדר תורתו אומנותו. הדוח כולל גם עמדות מנומקות ותיאורטיות של חברי הוועדה, ביניהם עו"ד יעקב וינרוט. מטרות הוועדה היו למצוא את הדרך הראויה בחקיקה אשר מכוחה יהיה שר הביטחון רשאי לפטור משירות ביטחון. לנסח את הצעת החוק, וכן לבחון פיתוח מסלולים ומסגרות לחלק מבני הציבור החרדי. המטרה הייתה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע