המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין בינוניות למצוינות: החשש וההכרח בדירוג ואומדן הישגים בעולם התורה החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרק עוסק ביחסה המיוחד של החברה החרדית לשאלות של דירוג ומדידת בני אדם והישגיהם. בעוד שבתרבות המערבית גוברת מגמת המדידה ומדרגי התנהגויות, הישגים וקבוצות אוכלוסיה, הרי שהחברה החרדית מסויגת ביחס למגמות אלה. הסיבה: השפעת הדירוג על יצירת היררכיה חדשה, ממנה מבקשת החברה החרדית להמנע. הכותב סוקר את השיח החינוכי החרדי המתאר את אופיים הבלתי מוגבל של המשאבים הרוחניים, וחוסר היכולת האנושית לאמוד הישגים בעולמו...

המשך קריאה >>

On Religiosity and Super-Religiosity (I): Measures of Radical Religion

(מאגר ביבליוגרפי)
Gideon Aran , מאמר
מאמר המבקש לבצע דקונסטרוקציה למושגי 'מסורת' ו'פונדמנטליזם' תוך הערכתם מחדש לאור התחקות אחר החברה החרדית כמקרה בוחן. במסגרת התחקות זו מציע המאמר את המונח 'דתיות מצוינת' ( super-religiosity) המציין את הקצנתה של היהדות החרדית שעה שזו האחרונה מבכרת לראות בדתיות תופעה 'כמותית' המאופיינת ברמת החמרתם ההלכתית של חברי הקהילה החרדית. הדתיות המתגבשת במסגרת תופעה זו מקבלת צביון תחרותי בין תתי-קבוצות שונות המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע