המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Jewish Political Theology: The Doctrine of Daat Torah as a Case Study

(מאגר ביבליוגרפי)
Benjamin Brown , מאמר
המאמר מציע בחינה של דוקטרינת 'דעת תורה' המזוהה עם ההנהגה החרדית אגב אפיונה כתורה תיאולוגית-פוליטית מקורית שהתפתחה בעשורים האחרונים. דוקטרינה זו, החורגת למעשה מתחום עיסוקה הטבעי, קרי, עולם התורה וההלכה, אחראית גם לעיצובה של החברה החרדית גם בתחומים אחרים דוגמת פוליטיקה וחברה. במסגרת בחינה זו טוען המאמר כי תופעת ה'דעת תורה' משקפת מחשבה תיאולוגית מעמקיה וסיסטמתית בעלת השלכות חברתיות ופוליטיות, זאת בני...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע