המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תינוקות שנשבו": תפיסת החילוניות בקהילה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר מנסה להבהיר את האופן שבו מפענחת הקהילה החרדית את חיי היהודים החילוניים בישראל. הנחת הרקע היא כי החברה החרדית היא תופעה אופיינית לחברה המודרנית, בה קיים 'שוק תרבותי' פתוח, ולאו דווקא ניגוד לסביבה המודרנית. המחקר מתבסס על תצפית משתתפת בקהילה חסידית, ועל ניתוח תוכן של שבועון חרדי נפוץ. הטענה המרכזית היא שהחיים בקרב החילוניים בישראל יוצרים עבור הקהילה החרדית שרשרת של פרדוקסים. החרדים מתמודדים עמ...

המשך קריאה >>

מאפיינים תרבותיים ושינת התינוק; ההבדלים בדפוסי השינה של תינוקות ובקוגניציות ההוריות הקשורות אליהם, בין משפחות חרדיות למשפחות חילוניות ובין משפחות מרובות ילדים למשפחות בעלות מספר ילדים קטן יותר.

(מאגר ביבליוגרפי)
איילת אלרון , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה
העבודה בודקת את דפוסי השינה של תינוקות והקוגניציות ההוריות הקשורות לכך, לאור פרמטרים חדשים: תרבותם ועמדתם הדתית של ההורים ומספר הילדים במשפחה. המחקר הקיף 103 זוגות הורים לתינוקות בגילאים 24-6 חודשים, מחציתם חרדים ומחציתם חילוניים. כמחצית מן הזוגות החרדים היו הורים לששה ילדים ויותר. השאלונים בדקו פרטים אישיים, קוגניציות אימהיות, וסולם לפירוש תיאורי מקרה של שנת תינוק. לצד זאת מילאו ההורים יומן שינה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע