המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ותלמוד תורה כנגד כולם: חינוך חרדי לבנים בירושלים

(פרסומי המרכז)
המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים.  המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , ביקורת , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מאמר ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'. לדברי המבקר החיבור מעלה תובנות לגבי נקודות מפגש בין עולמות תרבותיים שונים בחייהם של אלה העוברים בין מסגרות הלימוד אך נשארים בחברה החרדית . אך בפועל, המחקר שלפנינו אינו כולל עדויות להתנגשויות דרמטיות מאוד בין שתי תרבויות הלימוד. המחבר למד את הדברים בעיקר מתוך היכרות כללית עם החברה החרדית ומתוך קריאה בספרות הדרכה של לומדי תורה. יתכן שהממצא החשוב בי...

המשך קריאה >>

ארון הספרים של הלמדנות הליטאית ומשמעותו

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס בשיתוף עם סכוליון - מרכז רב תחומי בלימודי היהדות המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
המאמר סוקר את נושאי הלימוד הישיבתיים הליטאים, והספרות הקשורה להם, בעיקר 'ספרות-העזר' הקטלוגית הישיבתית, שהופיע בדור האחרון ונועדה לסייע לתלמיד להתמצא במפרשי הסוגיה הנלמדת. מה בין 'עיון' ל'בקיאות', ומה התהליכים העיקריים שעברו על המתודה הפרשנית הליטאית לסוגיות התלמוד בדור האחרון. המאמר סוקר גם את השלכותיו של 'ארון הספרים' הישיבתי הליטאי שהתגבש במהלך המאה העשרים, כאשר מצד אחד הוא מצמצם את אופקיו הלמד...

המשך קריאה >>

חינוך יסודי לבנים חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר סוקר את התפתחות ה'תלמוד תורה' וה'חדר' ממזרח אירופה ועד לזה שבמדינת ישראל. כללי ניהול וארגון, מעמד ה'רבי', קביעת תוכנית הלימודים, קבלת התלמידים ועוד. בהמשך נסקרים מאפיניהם של 'חדרים' שונים המתייחסים לזרמים ליטאיים, חסידיים, וכן זרם 'זילברמן'. גם בתי הספר של החינוך העצמאי וקורותיהם נסקרים במאמר, מתכונת הלימודים, החופשות, וכן מסגרות חוץ-חינוכיות חרדיות כגון 'מתמידים' ו'אבות ובנים'.

המשך קריאה >>

תפיסת הראוי כבסיס הנעה: חקר מקרה הישיבה

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי ניסן וישי שליף , פרק , מוסד ביאליק - מכון מנדל למנהיגות
מחקר אודות האמונות, הכוונות והרגשות של הלומדים בישיבה, ובמשמעויות שהם נותנים להתנהגותם בהקשר התרבותי בו הם פועלים. המחקר מבקש לתאר בכלי המחקר אודות ה'הנעה' (מוטיבציה) הנורמטיבית או 'תפיסת הראוי': מה תפיסותיהם באשר לגורמים המניעים אותם ללמוד, מהו היחס וההשפעה ההדדית בית 'תפיסת הראוי' לבין גורמי ההנעה האחרים, מהם הרגשות הנלווים ללימודים בישיבה, והאם תחושת האוטונומיה של היחיד נפגמת כאשר הוא 'נתבע' לל...

המשך קריאה >>

שיטת העיון ’הספרדית’ כמכשיר לאהבת התורה ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
גבריאל יצחק רוונה , מאמר , היכל שלמה -הרבנות הראשית לישראל
המאמר עוסק במתודה של לימוד התלמוד וההלכה, ומציב את שיטת הלימוד 'הספרדית', מול זו 'הליטאית', תוך הצבעה על התאמתה לצעירים בדור הזה העושים את צעדיהם הראשונים בלימוד התלמוד. המאמר מפרט את דרך הלימוד הספרדית, בתוספת סקירה קצרה על 'ספרות הכללים', ובאמצעות דוגמאות. הרקע למאמר: חוסר העניין בלימוד התלמוד המתגלה כיום בקרב צעירים דתיים, המעורר את השיח הפדגוגי הדתי בכל הרבדים. הכותב טוען כי הבעיה בעיקרה אינה...

המשך קריאה >>

קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית: הערכת הפיילוט

(מאגר ביבליוגרפי)
רותם רונלי ודליה בן רבי , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
בפברואר 2011 החלו אשלים, משרד החינוך ועמותת 'אחיה' (מרכז הכשרה ולמידה במגזר החרדי) להפעיל בתלמודי תורה בבני ברק ובבית"ר עילית תכנית פיילוט לשיפור יכולתם של 'מלמדים' (מורים בכיתות הגן של הבנים החרדים) לקדם את כישורי השפה של תלמידיהם. הדוח הנוכחי מסכם את מחקר ההערכה, אשר בחן את השפעת התכנית על עבודת המלמדים ועל הסביבה השפתית בכיתות הגן. המחקר מביא בפעם הראשונה תיעוד מפורט של עבודת המלמדים ב'חיידרים'...

המשך קריאה >>

קווים ראשוניים לדרכו ההלכתית של הרב יוסף שלום אלישיב

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם ריינר , מאמר , מכללת הרצוג, הוצאת תבונות
מאמר ביקורתי ראשון אודות הרב אלישיב, המנהיג החרדי והפוסק האשכנזי הבולט ביותר בעולם החרדי במפנה המאות ה-20 וה-21. הכותב מנסה להאיר נקודות בדרכו ההלכתית, בעיקר מתקופת שבתו כדיין בבית הדין העליון לערעורים של הרבנות הראשית. בין הנושאים: פסיקותיו בעניני עגונות, גיטין, גיור, היחס לחילוני ועוד. מסקנת המאמר כי פסיקתו של הרב אלישיב מושפעת הן מאופן החינוך שקיבל מסבו בעל ה'לשם שבו ואחלמה', והן מהתנתקות רבת ש...

המשך קריאה >>

לימוד בחברותא של בני ישיבות ליטאיות: הלימוד החוזר של סוגיות שנלמדו בעבר

(מאגר ביבליוגרפי)
ברוך שוורץ , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס בשיתוף עם סכוליון - מרכז רב תחומי בלימודי היהדות, המכון למדעי היהדות על שם מנדל באוניברסיטה העברית.
הפרק מנתח את הפרקטיקה הלמדנית הישיבתית בציבור הליטאי, מבחינה ארגומנטלית וחוויתית, לאור מסורות דיאלקטיות-דיאלוגיות מן העבר היהודי. המחקר הוא אמפירי, ומבוסס על צפייה ומעקב אחר 'חברותא' אחת ב'ישיבת מיר' הירושלמית, שעסקה בסוגיית 'אי שתקת' במסכת בבא-קמא. המאמר מבקש להדגים את המורכבות הפסיכולוגית-חברתית של הלימוד במוסד דתי, את תפיסת האוטונומיה הפרשנית והחיפוש אחר ה'חידוש', את מאפייני הדיון הכתוב מול הדי...

המשך קריאה >>

ותלמוד תורה כנגד כולם: חינוך חרדי לבנים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי שפיגל , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים. אנו רוצים ללמוד על הצלחותיה ואתגריה של דרך חינוך שונה מדרך החינוך המוכרת לנו; אנו מעוניינים לדעת יותר על הדרך בה מתחנך ומתעצב הצעיר החרדי; ואנו מעוניי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע