המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ותלמוד תורה כנגד כולם: חינוך חרדי לבנים בירושלים

(פרסומי המרכז)
המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים.  המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי...

המשך קריאה >>

חינוך יסודי לבנים חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר סוקר את התפתחות ה'תלמוד תורה' וה'חדר' ממזרח אירופה ועד לזה שבמדינת ישראל. כללי ניהול וארגון, מעמד ה'רבי', קביעת תוכנית הלימודים, קבלת התלמידים ועוד. בהמשך נסקרים מאפיניהם של 'חדרים' שונים המתייחסים לזרמים ליטאיים, חסידיים, וכן זרם 'זילברמן'. גם בתי הספר של החינוך העצמאי וקורותיהם נסקרים במאמר, מתכונת הלימודים, החופשות, וכן מסגרות חוץ-חינוכיות חרדיות כגון 'מתמידים' ו'אבות ובנים'.

המשך קריאה >>

קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית: הערכת הפיילוט

(מאגר ביבליוגרפי)
רותם רונלי ודליה בן רבי , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
בפברואר 2011 החלו אשלים, משרד החינוך ועמותת 'אחיה' (מרכז הכשרה ולמידה במגזר החרדי) להפעיל בתלמודי תורה בבני ברק ובבית"ר עילית תכנית פיילוט לשיפור יכולתם של 'מלמדים' (מורים בכיתות הגן של הבנים החרדים) לקדם את כישורי השפה של תלמידיהם. הדוח הנוכחי מסכם את מחקר ההערכה, אשר בחן את השפעת התכנית על עבודת המלמדים ועל הסביבה השפתית בכיתות הגן. המחקר מביא בפעם הראשונה תיעוד מפורט של עבודת המלמדים ב'חיידרים'...

המשך קריאה >>

ותלמוד תורה כנגד כולם: חינוך חרדי לבנים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי שפיגל , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים. אנו רוצים ללמוד על הצלחותיה ואתגריה של דרך חינוך שונה מדרך החינוך המוכרת לנו; אנו מעוניינים לדעת יותר על הדרך בה מתחנך ומתעצב הצעיר החרדי; ואנו מעוניי...

המשך קריאה >>

From Milah (Circumcision) to Milah (Word): Male Identity and Rituals of Childhood in theJewish Ultraorthodox Community

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoram Bilu , מאמר
המאמר מציע התחקות אחר טקס כפול אותו חווים ילדים בקרב החברה החרדית בהגיעם לגיל שלש המזוהה עם (1) תספורתם הראשונה ו(2)חגיגת כניסתם לבית הספר ('תלמוד תורה'). תוך התמקדות בערך המוחלט אותו מזהה החברה החרדית עם לימוד התורה, מבקש המאמר לפענח את המשמעות הפסיכולוגית-תרבותית (psychocultural) המוענקת לטקסים אלה ותפקידם כסמנים במסלול אותו עובר הילד החרדי מברית המילה עד לימוד המילה הראשונה במסגרת החינוכית-תורנ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע