המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The kollel Movement in the State of Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Daniel Schiffman וYoel Finkelman , מאמר
המאמר בוחן את תפקידו של ה'כולל' כתופעה המעצבת את החברה החרדית בישראל. במסגרת בחינה מצביע המאמר על המתח שהתעורר בשנים האחרונות בין שני מודלי 'כולל' שהתפתחו בישראל. הראשון דוגל בעיצוב הכולל כמסגרת סלקטיבית וזמנית שמטרתה לעצב רבנים, מנהיגים ומחנכים שישמשו בעמדות מפתח בקהילה החרדית עם סיום תקופת הכשרתם. המודל השני, לעומת זאת, אינו מתאפיין במטרות קונקרטיות להכשרת לומדיה לתפקידים קהילתיים, אלא כמקום מפל...

המשך קריאה >>

Ethnography of Exclusion: Initiating a Dialogue with Fundamentalist Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
המאמר מתאר מתודות שונות שננקטו לצורך עבודת שטח עם גברים חרדים המנועים מלבוא במגע עם נשים, כאשר זו מבקשת להתחקות אחר עולמם של תלמידי הישיבה החרדיים בישראל. האתגרים המגדריים שעמדו בפני החוקרת הדירו אותה מאולם בית המדרש, בו מבלים התלמידים את רוב זמנם, אך אפשרו בכך את חשיפתה לאספקטים שונים ופחות פורמאליים של החברה החרדית על מאפייניה התרבותיים והמגדריים. הממצאים והרשמים העולים במסגרת עבודה אתנוגרפית זו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע