המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המטיף ההדיוט ומקומו בתרבות תנועת התשובה החרדית ביהדות המזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , מרכז זלמן שזר
המאמר בוחן את תרבות תנועת התשובה ביהדות החרדית המזרחית, ומתמקד בעיצובה של הדרשנות העממית תחת השראתה, ובמקומו החברתי של הדרשן העממי. 'מטיף הדיוט' פירושו דרשן מוסר ותוכחה הקם מתוך הציבור, ושאינו שייך לעילית התורנית. המחקר מבוסס על המקרה של 'חכם אהרן' מתל אביב, וסוקר את עולמו, גבולותיו, ויחסו עם קהלו לצד יחסו אל הממסד התורני האליטיסטי, כפועל מתוך 'שטח הפקר' ומובלעת תרבותית משל עצמו.

המשך קריאה >>

הקלטת היא המסר: פונדמנטליזם, תקשורת וגיוס פוליטי בתנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
מאמר בעקבות קלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי, ערב כניסתו לכלא בספטמבר 2000. המאמר מבקש לנתח את תכניה הרטוריים והסמליים, ולהראות כיצד השתמשה ש"ס בהרשעתו של דרעי כדי לאשש את טענתה בדבר הקיפוח והאפליה של המזרחים בישראל, והניסיונות מצד הממסד הישראלי החילוני האשכנזי, לכבות כל שביב של הנהגה מזרחית עצמאית ואפקטיבית. מכאן יוצא הדיון לפונדמנטליזם דתי כשיח פוליטי חלופי, ובמקומה של תרבות הקלטות בשיח זה, זאת לאו...

המשך קריאה >>

מהפכי המשנה ב-1977 ומקומם בצמיחתה של תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת תל- אביב, מכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
מהפכי משנה', מבקש ללכוד בצורה מושגית את התפניות המשמעותיות בדפוסי ההתארגנות החברתית, הפוליטית, התודעתית שחלו בחברה הישראלית נוכח החילופים בשלטון בשנת 1977 ובדגש יוצאי ארצות האסלאם. הדיון האקדמי בש"ס נוטה לתלות את העילות להופעתה ואת הצלחתה לשרוד, בתנאים החברתיים והכלכליים שעליהם הגיבה המפלגה, במה שייצגה מבחינה תרבותית–דתית, ובכריזמה הבולטת של מנהיגותה הרבנית והפוליטית. מאמר זה מבקש לטעון שיש להוסיף...

המשך קריאה >>

כנס תנועת ש"ס והיהדות החרדית-הספרדית עם תום עידן הרב עובדיה יוסף

(כללי)
ראשון נשא את דבריו מר מאיר קראוס, מנכ"ל מכון ירושלים לחקר ישראל. בדבריו הוא ציין כי המרכז החדש לחקר החברה החרדית הוקם מתוך ראייה רחבה של המציאות הישראלית החדשה, בה, גודלה של האוכלוסייה החרדית, המונה כיום למעלה מ-700 אלף נפש (כ 9% מהאוכלוסייה בישראל), הופך סוגיות ייחודיות הנוגעות לאוכלוסייה זו - חינוך והשכלה, עבודה ויכולת השתכרות, רווחה ועוני - לאתגרים של כלל החברה הישראלית. כמובן, שכתשתית לכל אלה...

המשך קריאה >>

בניית סמכות קהילתית מקומית בתנועת התשובה החרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
חוקרים רבים מתארים את החרדים כ'תרבות מובלעת'. אך בשנים האחרונות החלו להתפתח מגמות של מפנה אפשרי בחברה החרדית, אם כי עדיין האסטרטגיה המרכזית שלה היא היבדלות. המאמר בוחן את מפעל ה'החזרה בתשובה', בין היבדלות לבין פתיחות אל המרחב החברתי שמחוץ לחרדיות. הטענה המרכזית: בצד היותה תנועה המתרכזת בתעמולה דתית ואתנית, פעילות ההחזרה בתשובה משמשת אמצעי לעקוף את כלכלת חברת הלומדים, ולפרוץ את מגבלותיה האתניות. הכ...

המשך קריאה >>

ש"ס והציונות : ניתוח היסטורי

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , ההסתדרות הציונית
המאמר עוסק בשורשיה של תנועת ש"ס, כתופעה מורכבת הניזונה מרבדים היסטוריים וממקורות זהות שונים. הכותב מבקש להראות כיצד בכל מגוון ההשפעות ניכרת אמביוולנטיות גדולה כלפי התנועה הציונית. סדר היום הציוני במאה שנים האחרונות מספק תובנות עמוקות כמעט לכל הופעה אידיאולוגית היסטורית, כולל זו של האורתודוכסיה החרדית הלא-ציונית. אולם תנועת ש"ס, על מקורותיה המגוונים, אינה ניתנת להבנה מלאה באמצעות הדגם של עמדה כלפי...

המשך קריאה >>

קמעות וליברליזם פוליטי: הארגון המושגי של המציאות והלגיטימציה של המדינה על פי תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק מבקש לטעון כי האתגר שמציבה תנועת ש"ס בפני החברה הישראלית שייך לסוג 'הקונפליקט הבסיסי', שמשמעו ויכוח בדבר הבנת המפה הקוגנטיבית עצמה וההסכמות המארגנות את המציאות החברתית. ש"ס מציבה מערכת של קטגוריות אלטרנטיביות להבנת המציאות החברתית בישראל וארגונה. נקודת המוצא של הדיון: 'פולמוס הקמעות' שהתקיים בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 1998. המאמר דן בשיח של ש"ס מול יריביה, במשמעות הליברליזם על פי תופעת...

המשך קריאה >>

תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק בתנועת ש"ס, כתנועה חברתית הבנויה ופועלת ככנסייה שמתקיימים בה, אלה לצד אלה, לימוד תרה, מאגיה, קסמים, קמיעות וקבלה. היא הצליחה לתרגם זהות עדתית פרטיקולרסיטית לתביעה יהודית כללית ובשמה השיגה שליטה במשאבים, שהעמיקו את חדירתה החברתית והעצימו את כוחה הפוליטי. המאמר סוקר את עליית כוחה, את התיקון החברתי-כלכלי שהציעה ואת המישור התיאולוגי בו היא פועלת. ממסקנות המאמר: ש"ס השכילה לקשר את העדתיות לפר...

המשך קריאה >>

פוליטיקה אתניות ומגדר: ארגון הנשים של תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק בודק את פעילות ארגון הנשים של ש"ס 'מרגלית - אם בישראל', כ'פמיניזם' מסוג חדש, שעיקרו התנהגות חברתית ארגונית המותאמת לחברה החרדית המזרחית בישראל. מדובר בארגון נשים פוליטי, שהמשתתפות בו אינן נדרשות להרשם למפלגה, והוא משמש רק כסוכן לתרבות וחברה באמצעות ערכי הדת אך תחת המטריה הפוליטית. הכותבת טוענת שהשילוב ההדוק שבין החברתי לפוליטי מעניק לנשים המזרחיות מהפריפריה תחושת שייכות לחברה הישראלית, ולפיכך...

המשך קריאה >>

תנועת ש"ס כתופעה חברתית-תרבותית

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק דן בשאלה, כיצד למרות הפער שבין שכבת העילית הרוחנית והפוליטית של ש"ס, לבין הציבור המסורתי, היא הצליחה לחדור אל שכבות רחבות שאינן מקיימות אורח חיים חרדי. הממצאים והמסקנות מבוססות על מחקר שדה בשיטת 'התצפית המשתתפת' במושבים באזור הדרום, באשדוד ובקרית מלאכי. ממסקנות המאמר: הגורם העיקרי הוא פתיחותה של המפלגה לקבל את אלה שאינם כמותה, וכן פעילותה הארגונית, אשר לדברי הכותבת היא 'ספונטנית ועממית' הפורצ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע