המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מיפוי מעסיקים וענפי תעסוקה של עובדים חרדים במגזר העסקי בשנת 2008

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
דוח המתבסס על סדרת שאלות ייעודית שהוספו באופן חד פעמי לסקר המעסיקים הכללי אשר עורך מנהל מחקר וכלכלה בכל רבעון מאז שנת 1997, המקיף כ- 1533 חברות וארגונים שונים. הראיונות נערכו ברבעון השלישי של שנת 2008 בין החודשים יולי-ספטמבר. לראשונה, נערך ניסיון למפות באופן שיטתי עסקים וארגונים במגזר העסקי אשר מעסיקים עובדים חרדים בענפים שונים במשק באזורים שונים בארץ. מיפוי ראשוני זה ייצר מאגר נתונים בסיסי אודות...

המשך קריאה >>

חרדים לעתידם - עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי ובצלאל כהן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
מטרת המחקר לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי לימודים אקדמיים שונים. בנוסף מבקש המחקר ליצור בסיס ידע משמעותי שנועד לסייע למקבלי ההחלטות, בגיבוש כלים יעודיים שיביאו להנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי על גווניו וצרכיו השונים. המחקר נערך בשנת 2006, באמצעות 550 שאלונים לחרדים, גברים ונשים, מכל הזרמים, ובמהלכו נבחן ומּוּפה ת...

המשך קריאה >>

חרדים לאקדמיה - לימודים אקדמיים לחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן וגלעד מלאך , נייר עמדה , התאחדות הסטודנטים בישראל - מחלקת המחקר
מסמך העוסק בבוגרי מערכת החינוך החרדית היוצאים ללימודים אקדמיים. הציבור החרדי מעוניין בלימודים במסגרות בעלות מאפיינים ייחודיים, שלא ניתן להשיג מסגרות הקיימות (כגון: הפרדה מלאה בין נשים לגברים, שעות לימוד שמתאימות לבעלי משפחות וכדומה). בניגוד לעמדת המל"ג, כותבי המסמך, המעורבים בנושא, קובעים כי היעד המרכזי של האקדמיה לחרדים בשנים הקרובות לא צריך להיות כמותי אלא דווקא איכותי. הכותבים סוקרים את הסוגיה...

המשך קריאה >>

חרדים צעירים

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל וגלעד מלאך , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
נייר עמדה במסגרת: סיקור המושב של פורום קיסריה ה-19, שנערך ב 19-20 ליוני 2011, בנושא הגיל הנעלם במגזר החרדי: על השתלבותם של צעירים בגילאי 18-22 בכלכלה, בחינוך ובחברה בישראל. עניינו: האתגר החברתי-כלכלי הקשור לצעירים בחברה החרדית, שכן הפערים בין החברה הכללית לחברה החרדית בולטים במיוחד בגיל "הצעירים". החברה החרדית מתאפיינת בשיעורים נמוכים של משרתים בצבא, של לומדים במוסדות אקדמיים ושל השייכים לכוח העבו...

המשך קריאה >>

עלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011

(מאגר ביבליוגרפי)
בנק ישראל , פרק , בנק ישראל - ההוצאה לאור
תיבה' מיוחדת בתוך דוח בנק ישראל לשנת 2011, המוסרת נתונים על פי סקרי כוח האדם של הלמ"ס, שחלה עלייה מהירה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011. הגדלת שיעור התעסוקה של גברים חרדים הוגדרה כהיעדים העיקריים של האג'נדה החברתית-כלכלית. התיבה מגדירה את הקושי באיסוף הנתונים, ועל כך שההגדרות עודכנו בכדי להגיע ליתר דיוק. הניתוח מבחין בפירוש בין תעסוקה בכלל לתעסוקה במגזר העסקי, בכדי להוציא...

המשך קריאה >>

מחקרים בהכנה: פוטנציאל וחסמי תעסוקה של בעלי תשובה במגזר החרדי

(כללי)
הערכות סטטיסטיות שונות של מספר בעלי תשובה בישראל בשנת 2012 נעות בין 176 אלף איש (אומדן למ"ס 2009) ל -267 אלף איש (אומדן סקר חברתי 2012). מטרתו של המחקר המתוכנן היא לסייע בגיבוש כלים ופתרונות ייעודיים עבור אוכלוסיית בעלי תשובה במגזר החרדי, אשר זקוקים לקידום והכוונה בשוק העבודה. מטרות המחקר: ניסיון לאמוד את היקף בעלי תשובה הנדרשים לסיוע בשוק העבודה סיוע בגיבוש מדיניות תעסוקה והכוונה לבעלי...

המשך קריאה >>

חרדים בחברה משתנה: השכלה, תעסוקה וצבא

(מאגר ביבליוגרפי)
אריק כרמון וידידיה צ' שטרן , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה - יום עיון 13.10.2010
ביום רביעי, ה' בחשון תשע"א, 13 באוקטובר 2010, נערך יום עיון בנושא האוכלוסייה החרדית בחברה משתנה. בין השאר השתתפו רבנים, אנשי ציבור, ראשי תחומים/נציגים ממשרדי הממשלה, נציגי ארגונים חברתיים המקדמים נושאים אלו בתוך הציבור החרדי, נציגי התכניות הייעודיות לאוכלוסייה זו בצה"ל (דוגמת שח"ר או הנח"ל חרדי), אנשי שטח מהציבור החרדי, ראשי מכללות חרדיות, מעסיקים ואנשי אקדמיה. הדיון התמקד בשלושה נושאים עיקריים: ר...

המשך קריאה >>

חרדים בעולם התעסוקה

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל כהן וגלעד מלאך , דוח מחקר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאז שנת 2002. בשנת 2016 הנושא הנבחר היה תנאי עבודה, ובעזרת הנתונים שהתקבלו בו ערכנו השוואה בין אוכלוסיית העובדים החרדים לבין שאר העובדים היהודים והאחרים. רמת שביעות הרצון של העובדים החרדים ממקום העבודה שלהם גבוהה, במרבית המקרים בדומה לכלל האוכלוסייה ולפעמים אפילו למעלה ממנה. שביעות הרצון ניכרת בעיקר בתפיסת חשיבות העבודה שלהם, בהר...

המשך קריאה >>

שנתון החברה החרדית בישראל- 2017

(פרסומי המרכז)
בשנתון שלל נתונים על הדמוגרפיה החרדית, מערכת החינוך, דפוסי התעסוקה, היקף העוני, רמת החיים ואורחות החיים. הלוחות והתרשימים מציגים את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר – כדי שיהיה אפשר להבין את המצב הקיים ובה בעת ללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. "שנתון החברה החרדית בישראל" מבקש להסיט את המסך ולחשוף את העובדות באשר למגזר החרדי, ששיעורו למעלה מ־%10 מאוכלוסיית המדינה. הכרך הראשון של השנתון, שראה א...

המשך קריאה >>

מועד לחזון

(שיח חרדים)
  ר"מ בישיבה גבוהה בב"ב, מרצה ביהדות ובמחשבת ישראל היהדות החרדית בארץ ישראל מתנהלת זה כששים שנה במערכת של התגוננות ו'היגררות'. מזעור- נזקים. עיקר תשומת-הלב והאנרגיה מופנים להתגוננות מפני גזירה זו או אחרת. האם לא הגיע הזמן שנעשה 'רגע חושבים' ונציג חזון כלשהו (בראש ובראשונה לעצמינו, ובשלב מאוחר יותר לעם כולו)?    אחד ממנהיגי המדינה אמר פעם כי "במזרח התיכון - או שאתה יוזם או שאתה נגרר".......

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע