המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המאבק על צביונה התרבותי של ירושלים - הסדרים, תסריטים ולקחים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
פרסום ראשון של צוות המחקר שפעל במסגרת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ובדק את היחסים בין דת למדינה ברמה הארצית ובין דת וחברה ברמה העירונית. המחקר ברמה העירונית, שבמרכזו ירושלים ובני ברק, עוסק במאבקים על אזורי מגורים, על כללי ההתנהגות ברשות הציבור ועל השליטה במערכת הפוליטית. השאלה העומדת במרכז המחקר היא מה תהיה דמותה התרבותית של ירושלים בעתיד: האם תהיה זו עיר הטרוגנית שחילוניים וחרדים חיים בה במשות...

המשך קריאה >>

המאבק על ההגמוניה בירושלים: חילונים וחרדים בפוליטיקה העירונית

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
הבחירות המוניציפליות של שנת 1993 בירושלים חוללו תמורה מהותית במערכת הפוליטית המקומית. טדי קולק כשל בבחירות, ואהוד אולמרט עלה לשלטון כשהוא נשען על קואליציה של מפלגות הימין ונתמך באופן חסר תקדים על ידי האוכלוסייה החרדית. בעקבות תמורות אלה התייצבה נציגות האוכלוסייה החרדית במרכז הבמה הפוליטית, וקיבלה תפקידי מפתח בפוליטיקה העירונית. המסמך טוען כי בבחירות 1993 וביתר שאת בבחירות 1998 נוצר גירעון ממשי בדמ...

המשך קריאה >>

תפרוסת האוכלוסייה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר המנסה לשרטט את הגבולות והתפרוסת הגיאוגרפית של החברה החרדית בישראל, על פי פרמטרים שונים המקובלים במחקר. המאמר סוקר את שורשי תפיסת ההתבדלות, את התפתחות אזורי המחיה החרדיים, ואת התפרוסת כיום לאחר 'פריצת הגבולות' הגיאוגרפיים הוותיקים, תוך מתן רשימה מפורטת של ערים, שכונות ורחובות חרדיים ברחבי הארץ. בתוך טריטוריות אלה מבחינה הכותבת בין 3 קטגוריות: אזורי גרעין, אזורים מעורבים, ואזורי אוכלוסיה דלילה...

המשך קריאה >>

החרדים: תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה החרדית בישראל 1996--2001

(מאגר ביבליוגרפי)
נורמה גורוביץ ואילת כהן-קסטרו , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - לשכת המדען הראשי
הדוח מציג תיחום גאוגרפי כלל-ארצי של השכונות והיישובים בישראל שבהם מתגוררת האוכלוסייה החרדית. התיחום התבצע על פי אזורים גאוגרפיים סטנדרטיים ("אזורים סטטיסטיים" או יישובים שלמים) שבהם אותרו ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. בנוסף, הדוח עוסק באפיונה של האוכלוסייה בריכוזים החרדיים לפי תכונות דמוגרפיות, כלכליות וחברתיות שונות. איתור האזורים הגאוגרפיים החרדיים נעשה באמצעות ניתוח של דפוסי הצבעה לכנסת עבור מפלג...

המשך קריאה >>

ההתבדלות המרחבית של ה"חרדים" בישראל : היבט פנומנוגראפי

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק שנל , מאמר , מכללת בית ברל
מחקר פנומנוגרפי מבוסס-ספרות (ההצדקה לכך –על פי משנתם של טואן (1978) ופוקוק (1981). המסתייע בספר 'אפיקורוס בעל כרחו' של יהושע בר יוסף. הכותב מצהיר שהיכרותו של בר יוסף את המציאות בה הוא חי ופעל במשך תקופה ארוכה, היא מעל לכל ספק - אמת. ראשית מוצגת המתודה של הפנומנוגרפיה ותורת ה'התבדלות המרחבית' כנסיון להבין את אורח חייה של הקהילה החרדית. שנית, באמצעות ציטוטים מן הספר מבסס הכותב את דגם ההתנסות של החרד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע