המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החרדים: תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה החרדית בישראל 1996--2001

(מאגר ביבליוגרפי)
נורמה גורוביץ ואילת כהן-קסטרו , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - לשכת המדען הראשי
הדוח מציג תיחום גאוגרפי כלל-ארצי של השכונות והיישובים בישראל שבהם מתגוררת האוכלוסייה החרדית. התיחום התבצע על פי אזורים גאוגרפיים סטנדרטיים ("אזורים סטטיסטיים" או יישובים שלמים) שבהם אותרו ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. בנוסף, הדוח עוסק באפיונה של האוכלוסייה בריכוזים החרדיים לפי תכונות דמוגרפיות, כלכליות וחברתיות שונות. איתור האזורים הגאוגרפיים החרדיים נעשה באמצעות ניתוח של דפוסי הצבעה לכנסת עבור מפלג...

המשך קריאה >>

ההתבדלות המרחבית של ה"חרדים" בישראל : היבט פנומנוגראפי

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק שנל , מאמר , מכללת בית ברל
מחקר פנומנוגרפי מבוסס-ספרות (ההצדקה לכך –על פי משנתם של טואן (1978) ופוקוק (1981). המסתייע בספר 'אפיקורוס בעל כרחו' של יהושע בר יוסף. הכותב מצהיר שהיכרותו של בר יוסף את המציאות בה הוא חי ופעל במשך תקופה ארוכה, היא מעל לכל ספק - אמת. ראשית מוצגת המתודה של הפנומנוגרפיה ותורת ה'התבדלות המרחבית' כנסיון להבין את אורח חייה של הקהילה החרדית. שנית, באמצעות ציטוטים מן הספר מבסס הכותב את דגם ההתנסות של החרד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע