המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ערוצי הטומאה והקודש

(מאגר ביבליוגרפי)
ידידיה מאיר , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
דיון במעמדו החדש של הרדיו בחברה החרדית של סוף שנות התשעים בישראל. בין החרדים לבין הרדיו שוררים יחסי משיכה-דחייה מרתקים. ההנהגה הרבנית הוותיקה נאבקת בו, ומולה קמות עוד ועוד תחנות רדיו דתיות וחרדיות, ומתרחבת ההאזנה לרשתות הכלליות. לדברי הכותב הרדיו ממלא חלל בחברה החרדית, וכל נסיון לעצור את המשיכה אליו נדון לכשלון. הכותב מתאר את התהוותו של רדיו קול-חי, הכשלונות והטעויות שנעשו שבדרך, כמו גם אירועים מכ...

המשך קריאה >>

יחסה של העיתונות החרדית הרשמית לחילונים ולחילוניות בתקופת המדינה

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה כרמי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה למדעי המדינה
מחקר המבוסס על גליונות סוף השבוע של 'המודיע' ו'יתד נאמן' לאורך עשרות שנים, תוך נסיון לאתר בעיתונות החרדית שינויים ביחסה לחילון ולחילוניות. בשני העשורים האחרונים של המאה ה-20 גדלה כמות הכתבת הנוגעות לחילונים, כאשר השיא הוא בשנת 1999. הכותבת מצאה כי לא חלו שינויים, הן לרעה והן לטובה, ואף השימוש המילולי נותר ברמה זהה לאורך השנים. זאת למרות ההשקפה הרווחת כי ככל שגדלה תחושת הביטחון של החרדים כך גברה הת...

המשך קריאה >>

גם שופר, גם צינור

(מאגר ביבליוגרפי)
קובי אריאלי , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
סקירה אודות תכניה והתנהלותה של התקשורת החרדית של ראשית שנות האלפיים בישראל. הכותב סוקר את ראשית העיתונות החרדית הבלתי תלויה, המתמודדת עם קונפליקטים ודילמות, שהדרך לפתרונן באה לפעמים על חשבון הטבעיות והזרימה החופשית. כמו כן נסקרים מאפייני העיתונאי החרדי החדש, גברים ונשים שלא הוכשרו לכך אך למדו את המקצוע במהירות והפכו למבוקשים גם בתקשורת הכללית. טענת המאמר היא כי לכאורה העיתונות החרדית מוגבלת לחוקי...

המשך קריאה >>

חבורת הזבל וזוללי הסמים

(מאגר ביבליוגרפי)
דב אלבוים , מאמר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
מסה עיתונאית מאת דב אלבוים, בוגר החברה החרדית ששימש בשנות התשעים כתב לעניני חרדים של 'ידיעות אחרונות'. הכותב סוקר את דימוי החילוני בעיתונות החרדית הממוסדת של שנות התשעים. במוקד המאמר: 'המודיע' ו'יתד נאמן', המייצגים לדבריו את הלכי הרוח הרווחים בציבור החרדי ואת דעותיה של ההנהגה. המאמר מצטט ביטויים סטריאוטיפיים קשים כלפי הנוער החילוני, כמי שחי 'חיי זבל'.. ו'מכור לסמים קשים', 'טובע בטיפה המרה וכולו רי...

המשך קריאה >>

תקשורת, עלייה וקליטה: יחס התקשורת הכתובה הכללית, החרדית והדתית לעולי חבר העמים בשנים 2009-1989

(מאגר ביבליוגרפי)
טל יעקובי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתקשורת
העבודה בודקת השתקפות חברתית ודימוי של עולי חבר העמים בעיתונות הישראלית הכתובה, כקבוצת מיעוט, בין השנים 2009-1989. לצד בדיקת העיתונות הכללית הוקדשה תשומת לב לעיתונות הדתית והחרדית. נסקרו 3,565 כתבות מגיליונות יום שישי בשני העיתונים הכללים: "ידיעות אחרונות", "הארץ", "הצופה" ו"יתד נאמן", בין התאריכים ספטמבר 1989 לספטמבר 2009. החוקרת ביצעה ניתוח תוכן איכותי וכמותי של קטעי העיתונות, נבחנו תכונות ותיאור...

המשך קריאה >>

"רשעות השידור" : תקשורת וקלטות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן ומנחם בלונדהים , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר עוסק באמצעי התקשורת החלופיים של החברה החרדית (בשנות התשעים), בדמות הפשקווילים, הכריזה ברמקולים, השידור בלוויינים ובעיקר - הפצת קלטות. המשותף לכל אלה הן יכולות הפיקוח הקהילתי על אמצעי תקשורת אלה. הקלטות זוכות במיוחד לתפוצה נרחבת, ומשמשות להפצת מוסיקה דתית, דרשות וסיפורים. הכותבים מסיקים כי החברה החרדית מכירה בחשיבותה של תקשורת ההמונים, ויכולותיה לשמש כלי להפצת מסר חינוכי חשוב. אלא שעדיין הטלו...

המשך קריאה >>

כלי התקשורת בחברה החרדית בישראל ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
מחקר על התקשורת החרדית בסוף שנות התשעים, ויחסה לתקשורת הלא-חרדית ולחברה הכללית בישראל. המאמר עוסק במאפייניה ויעדיה של התקשורת החרדית, ב'ועדות רוחניות', בתכנים, בסגנון, בתחנות הרדיו החרדית, בקשר שבין כלי תקשורת לאידיאולוגיה דתית, בביקורת עצמית ועוד. מממצאי המחקר: התקשורת החרדית נושאת שליחות חינוכית ערכית. זהו מרכיב מרכזי בתודעתה העצמית ובאופן בה היא נתפשת בחברה החרדית. אחת הדוגמאות לכך היא נושא ה'מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע