המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ליברליזם והזכות לתרבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי מרגלית ומשה הלברטל , פרק , אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות
פרק הבא להציב את חובותיה של החברה הליברלית כלפי מיעוטים שאינם ליברלים, ולסייע לתרבויות-מיעוט בזכויות מיוחדות. ליצורי אנוש יש זכות לתרבות – לא לתרבות כלשהי, אלא לתרבותם הם. הזכות לתרבות עשויה לחול גם על קבוצה שהנורמות שלה אינן מתיישבות עם תפיסת הפרט בחברה ליברלית. החברות הנידונות במאמר הן החברה הערבית והחברה החרדית. ביחס לחברה החרדית, טוענים הכותבים כי הדרישה להתלבש בצניעות ברחובותיהם עולה בקנה אחד...

המשך קריאה >>

נצחונה של "השפה הנחותה"

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
מאמר בתחום הלשון והפעילות הלשונית, הבא לבחון האם ממשיכים החרדים לקיים יחס של ריחוק וניתוק מהשפה העברית. לדברי הכותב החרדים בישראל הטיפו תמיד להחרים את העברית לטובת היידיש, אך היא הלכה והתעצמה בקרבם והפכה לסימן ההיכר שלהם, המבדיל אותם מהחרדים בכל מקום בעולם. לדבריו, למרות חילוקי הדעות האידיאולוגיים הקוטביים, נתונים החרדים במעין 'כוח התחברות' אל החברה הישראלית, משום שהקהילה אינה מסוגלת להישאר אדישה...

המשך קריאה >>

Liberalism and the Right to Culture

(מאגר ביבליוגרפי)
Avishai Margalit וMoshe Halbertal , מאמר
מאמר הבוחן את שאלת מימושה של הזכות לתרבות-מיעוט במסגרת מדינה ליברלית. בחינה זו, הנשענת על ניתוח פילוסופי של מושג 'ליברליזם' לעומת מושג 'הזכות', מתמקדת בשתי קבוצות מיעוט בישראל: החברה החרדית והמגזר הערבי. מערכות הערכים עליהן אמונים שני מיעוטים אלה מתנגשות לא אחת עם הערכים הליברליים המאפיינים את תפיסותיהם של הרוב הישראלי ומדינת ישראל. לצורך הנחת מסגרת מתודולוגית לדיון בזכות מימושן של חברות מיעוט אלו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע