המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ליברליזם והזכות לתרבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי מרגלית ומשה הלברטל , פרק , אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות
פרק הבא להציב את חובותיה של החברה הליברלית כלפי מיעוטים שאינם ליברלים, ולסייע לתרבויות-מיעוט בזכויות מיוחדות. ליצורי אנוש יש זכות לתרבות – לא לתרבות כלשהי, אלא לתרבותם הם. הזכות לתרבות עשויה לחול גם על קבוצה שהנורמות שלה אינן מתיישבות עם תפיסת הפרט בחברה ליברלית. החברות הנידונות במאמר הן החברה הערבית והחברה החרדית. ביחס לחברה החרדית, טוענים הכותבים כי הדרישה להתלבש בצניעות ברחובותיהם עולה בקנה אחד...

המשך קריאה >>

הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סוזן מולר-אוקין , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר דן בקונפליקט הקיים בין מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי לבין מימוש הזכויות הפמיניסטיות, כקונפליקט שממעטים לעסוק בו (בשנת 1998). טענת הכותבת היא כי אם קיימים קונפליקטים בין תביעות פמיניסטיות לבין תביעות למתן זכויות לקבוצה מסוימת, קיימת סבירות גבוהה שתביעות קהילתיות לזכויות הקבוצה יתנגשו ביעדי הפמיניזם, וממילא בערכי הליברליזם. אחת הדוגמאות לכך היא טיעונים ליברליים של רב-תרבותיות הנוגעים לחברה ה...

המשך קריאה >>

אחרים בתוכנו : משפט וגבולות פוליטיים לקהילה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
גד ברזילי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים
מאמר המתמקד בחולשותיה של רב- תרבותיות ליברלית, כתיאוריה של זכויות אדם וכמסורת פוליטית, ומנתח את אי-יכולתה להכיל בתוכה פונדמנטליזם דתי. אירוע המחקר המרכזי - פרשת בקבוקוני השמן של ש"ס משנת 1998 בעת הבחירות לרשויות המקומיות. ראשית, מתמקד המאמר בהתנגשויות בין משפט המדינה, על מרכיביו השונים, לבין קהילת המיעוט של חרדים- מזרחיים בישראל, תוך הבהרת תרבותה המשפטית של קהילה זו. שנית, המאמר מבהיר כיצד פרשת בק...

המשך קריאה >>

ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
המאמר דן בתהליכים חברתיים ופוליטיים במדינת ישראל, כחברת מהגרים המכילה בתוכה קבוצות שונות ונבדלות. במוקד המאמר: המעבר מפלורליזם לרב-תרבותיות, קרי ממדיניות חברתית שבעבר הטיפה להאחדה תרבותית של הקבוצות השונות, ועד להיותה חברה רב-תרבותית בה כל סקטור מבקש לו ביטוי אישי בתוך הפסיפס החברתי. המחבר מציג דוגמאות ממגזרים שונים: החרדי, הערבי, המזרחי, העולים דוברי הרוסית ואוכלוסיית מתנחלי יהודה ושומרון. לדבריו...

המשך קריאה >>

רב מודרניות בישראל : נשים חרדיות, דתיות לאומיות וחילוניות בהשכלה הגבוהה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאור בן-חיים , עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל-אביב
עבודה החוקרת את המשמעויות של התפשטות ההשכלה הגבוהה בקרב נשות המגזר החרדי בישראל, ביחס לעולם הערכים ולדימויים העצמי של נשים אלה מפרספקטיבה השוואתית. סטודנטיות בנות המגזרים: החילוני, הדתי והחרדי, מושוות זו לזו, במטרה לעמוד על המובחנות והדמיון בין נשים המתנסות בהשכלה הגבוהה, החילונית במהותה, עם אתגרי הדת והמסורת. המחקר מנסה להעריך האם תהליך ההשכלה בקרב הנשים החרדיות מלווה בשינויים ערכיים משמעותיים בי...

המשך קריאה >>

יסוד משותף של אזרחות (?): תפיסות האזרחות של "קבוצת הליבה" כלפי שלוש קבוצות מיעוט

(מאגר ביבליוגרפי)
גל אריאלי , פרק , עם עובד
מחקר הבוחן את עמדותיה של חברת הרוב בישראל כלפי טיב אזרחותם של קבוצות המיעוט: החרדית, הרוסית שאינה יהודית, והערבית. הנבדקים: 550 ישראלים יהודים שאינם חרדים המשתייכים בזהותם ל'קבוצת ליבה' בחברה הישראלית, שהשתתפו בסקר טלפוני אשר בחן את עמדותיהם כלפי תפיסת הזכויות והחובות האזרחיות החלות כלפי המיעוט הערבי, החרדי, והרוסי שאינו יהודי בישראל. מממצאי המחקר: בכל הקשור להקצאת זכויות, הנבדקים דיווחו על תמיכה...

המשך קריאה >>

הבחירה בש"ס - התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי פיקאר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר עוסק במניעים של ציבור לא חרדי גדול להצביע בעד תנועת ש"ס בארבע מערכות בחירות שנערכו בשנים 1996-2006 אין בו התייחסות לשכבה החרדית הכוללת את מייסדי ש"ס, את נבחריה וחלק מבוחריה. גם ההגות המניעה את ראשי התנועה אינה נכללת בדיון, כי אם רק המנגנון המתווך שהניע אלפי ישראלים המתפרנסים מעבודתם והמשרתים בצה"ל, להצביע בעד מפלגה הנתפסת למראית עין כמפלגה חרדית. המאמר טוען שש"ס לא סיפקה משאב חומרי, שכן המצו...

המשך קריאה >>

רב תרבותיות, לאומיות והפוליטיקה של העיר: המקרה של אשדוד

(מאגר ביבליוגרפי)
ארז צפדיה וחיים יעקובי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בשנים האחרונות משמשת האופציה הרב–תרבותית כמודל נורמטיבי בקרב פרנסי העיר אשדוד. המבנה הפיזי של העיר, תוצר תכנונה המודרניסטי, והרכבה הדמוגרפי מהווים לכאורה את התשתית לכינונה של אופציה רב–תרבותית זו. המאמר בוחן באופן ביקורתי את שאלת היותה של אשדוד עיר רב–תרבותית. בעזרת גיוס וחיבור בין תובנות תיאורטיות מגוף הידע על הסדרים רב–תרבותיים ומגוף הידע על פוליטיקה ותכנון עירוני המאמר מתחקה אחר תכנונה של העיר...

המשך קריאה >>

על המתחים בין דתיים לחילוניים – בין שיח זכויות לשיח זהות

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי שגיא , מאמר , הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה
ניתוח מחודש של המתח בין דתיים לחילוניים בישראל של סוף שנות התשעים, לאור שלוש מערכות מושגיות עיקריות: סובלנות, פלורליזם ורב-תרבותיות. 'שיח הזכויות' הוא אמנם שיח, אך אינו דיאלוג, והוא אבן בוחן לשיח הפנים תרבותי, ליחס שבין האני לבין האחר. ככל שהשיח הפנים חברתי נעשה באמצעות שיח הזכויות, הדיאלוג התרבותי מאבד מחיוניותו. בנוגע ל'יחס לאחר' קיים הבדל בין המבט הדתי לבין החרדי: אצל הדתי, גם אם החילוני אינו '...

המשך קריאה >>

It’s not only Cultural Differences: Comparison of Jewish Israeli Social Work students’ Thoughts and Feelings about Treating Jewish Ultra-Orthodox and Palestinian Israeli Clients

(מאגר ביבליוגרפי)
Nehami Baum , מאמר
היבט משמעותי בהכשרת מטפלים בתחומי הטיפול השונים כרוך בהיחשפותם לתרבויות ונורמות הזרות לעולמם שלהם. מאמר זה בוחן את תפיסתם הבין-מגזרית של עובדים סוציאליים בישראל, כמו גם את התמודדותם עם שתי חברות מיעוט: ערבים-ישראלים וחרדים. במסגרת בחינת קבוצות מיעוט אלו מבקש המאמר להציע הבחנה בין שני מקורות השפעה שונים העלולים להביא לטיפול לקוי מצידו של העובד הסוציאלי: 1) הבדלים דתיים ותרבותיים המשווים למטופל את...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע