המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

לאחר 'חברת הלומדים'

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן , מאמר , ארץ אחרת
הפגיעה הכלכלית הקשה שסופגים הפילנתרופים של העולם החרדי באמריקה מתגלגלת לפגיעה כלכלית קשה בחברה החרדית בישראל. בצלאל כהן סבור שמציאות חדשה זו, שבה לא ניתן להישען על הממשלה ועל הפילנתרופיה כאחד, תשנה את החברה החרדית באופן דרמטי. במאמר הוא סוקר את קורותיה של מסורת 'תמכין דאורייתא', קרי התמיכה בלומדי תורה, את משבר קיצוץ הקצבאות בשנת 2003 ותהליך צמצום התרומות מיהדות ארה"ב בשנים האחרונות. ממסקנות המאמר:...

המשך קריאה >>

מיפוי המגזר השלישי בישראל: פרסום מוקדם של תוצאות ראשוניות

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין גדרון , דוח מחקר , הלמ"ס - משרד האוצר אגף מס הכנסה ומס רכוש - מגזר ההתנדבות והמלכ"רים
מחקר הממפה את המגזר השלישי, בראי הארגונים הוולונטריים והמלכ"רים. הארגונים הבולטים של המגזר מצויים בחינוך חרדי, קרנות ובתי כנסת. בשנת 1991 היתה סך ההוצאה של ארגוני המגזר 15 מיליארד ו699 מיליון שקל, סכום שוה הערך ל 11.6% מהתמ"ג. המחקר ממפה את תחומי הפעילות, את הרכב המגזר, את מקורות ההכנסה ומאפיינים ייחודיים נוספים. המלצות המחקר: להקים מסגרות לאיסוף מידע שוטף ועדכני על המגזר השלישי בישראל; לבטל את הח...

המשך קריאה >>

הזיקה בין רמת דתיות לדפוסי התנדבות ותרומה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין גדרון ואלון לזר , מאמר , המוסד לביטוח לאומי
המחקר בוחן את דפוסי התרומה וההתנדבות של הציבור היהודי בישראל. נבדקו 427 יהודים מעל גיל 22, והממצאים מוצגים בטבלאות מפורטות. מממצאי המחקר: המשתנה העיקרי הוא רמת הדתיות. 72% מהנבדקים ציינו שתרמו למסגרת כלשהי ו-20% ציינו שהתנדבו למסגרות פורמליות ובלתי פורמליות. משיבים שהגדירו את עצמם חרדים ודתיים תרמו בשיעורים הגבוהים ביותר (89% ו-85% בהתאמה), והפנו את תרומותיהם לפעילות דתית, וכן התנדבו בשיעורים הגבו...

המשך קריאה >>

דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור בישראל: ממצאי ביניים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין גדרון , דוח מחקר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר בודק את דפוסי התרומה וההתנדבות של הציבור הישראלי, ומציג ממצאים ראשוניים על ממדי התופעה בישראל ודפוסי התפלגותה. נבדקו 427 איש, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל. מן הממצאים: הדתיות היא המשתנה הבולט ביותר בהשפעתו על הנטייה לתרום או להתנדב. בהכללה ניתן לומר שחרדים תורמים ומתנדבים בשיעור גבוה בהרבה משאר האוכלוסייה, בעיקר לפעילות דתית. בשנת 1996 89% מהחרדים תרמו, לעומת 68% מן...

המשך קריאה >>

צדקה וגיוס תרומות באוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מקיף ומרתק על הצדקה ודרכי גיוס תרומות בחברה החרדית. לאחר הרקע התורני, המסורתי, ומעמד הצדקה בהשקפה החרדית, סוקרים הכותבים את מעמדו של התורם, דרכי גיוס הכספים במוסדות החרדיים בעבר, ה'דינרים', דרכים יצירתיות של חסידויות גור וסאטמר. המאמר כולל גם רשימת 'גבירים' חרדים בארץ ובעולם, סקירת 'ועדות הצדקה' ודרכי גיוס הכספים היצירתיות מן ההמון, ומפעלי תמיכה שונים.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע