המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Making the Internet Kosher: Orthodox (Haredi) Jews and their approach to the World Wide Web

(מאגר ביבליוגרפי)
Marek Cejka , מאמר
במסגרת מאמר זה מוצעת סקירה של יחסה של החברה החרדית לשימוש באינטרנט. סקירה זו נעשית תוך השוואה לשתי גישות נוספות לשאלת האינטרנט המזוהות עם הדתות האברהמיות, מכאן, ועם סקטורים נוספים מקרב חברה הדתית, מכאן. בעקבות השוואה זו, כמו גם בעקבות התחקות אחר מאפייניה של החברה החרדית בישראל, מצביע המאמר על מידה מפתיעה של פרגמטיות מצידה של החברה החרדית כלפי השימוש בפיתוחים טכנולוגיים, בכלל, ושירותי האינטרנט, בפר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע